Wybierz typ rejestrowanego konta

Konto osoby prywatnej

Każdy obywatel może zgłosić dobre praktyki jednostek samorządu terytorialnego, jednostek administracji publicznej i/lub podmiotów sektora prywatnego, które uważa za godne naśladowania. Osoba chcąca to zrobić powinna utworzyć konto, które umożliwi jej wprowadzanie opisu dobrych praktyk. W celu publikacji dobrej praktyki należy wypełnić wniosek o publikację. Po zweryfikowaniu jego kompletności oraz poprawności opisu dobrej praktyki zostanie ona opublikowana w Bazie.

Rejestruj konto osoby prywatnej

Konto przedstawiciela sektora publicznego

Wykonawca dobrej praktyki to urząd jednostki samorządu terytorialnego lub organ administracji publicznej, który zrealizował dobrą praktykę. Przedstawiciela wykonawcy dobrej praktyki może upełnomocnić tylko osoba uprawniona do prawnej reprezentacji autora projektu publicznego (np. wójt, burmistrz, zwierzchnik innej jednostki realizującej dobrą praktykę, prawny przedstawiciel zgodnie z zapisem w KRS). Po rejestracji konta i jego aktywacji możliwe będzie wprowadzanie i publikowanie dobrych praktyk tej jednostki.

Rejestruj konto przedstawiciela Rejestruj konto przedstawiciela - ułatwiony dostęp

Konto przedstawiciela sektora prywatnego

Wykonawca dobrej praktyki to podmiot sektora prywatnego. W skład sektora prywatnego wchodzą: przedsiębiorstwa prywatne oraz przedsiębiorstwa z udziałem Skarbu Państwa, organizacje pozarządowe, inne podmioty prywatne. Przedstawiciela wykonawcy dobrej praktyki może upełnomocnić tylko osoba uprawniona do prawnej reprezentacji autora projektu sektora prywatnego (prawny przedstawiciel zgodnie z zapisem w KRS). Po rejestracji konta i jego aktywacji możliwe będzie wprowadzanie i publikowanie dobrych praktyk tej jednostki.

Rejestruj konto przedstawiciela