Rejestracja przedstawiciela wykonawcy dobrej praktyki

Dane teleadresowe podmiotu
Dane osoby uprawnionej do reprezentacji wykonawcy dobrej praktyki
Realizacja wymogów ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się przez samorząd