BĄDŹMY RAZEM – aktywna integracja usamodzielnianych i niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego

Projekt trwa od: 01/04/2012 r. do 31/12/2014 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
mazowieckie
Powiat Płoński
Powiat
Powiat Płoński
Osób z niepełnosprawnością
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
21-50
Lokalny
 • Bez ograniczeń
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • brak
 • Środki własne
 • Środki UE
 • Inne

Obszar realizacji projektu to Powiat Płoński (PP), który obejmuje powierz. 1380 km2. Położenie geograficzne wpływa w znacznym stopniu na rolniczy charakter  PP, co jednocześnie wiąże się z utrzymaniem zjawiska bezrobocia w skali makro na tym terenie. Według danych GUS na dzień 31.12.2010 r. liczba osób zdolnych do podjęcia pracy zarej. w PUP wynosi 5552 w tym 2808 M i 2744 K, a stopa bezrobocia wynosiła na koniec 2010 r. 16,6 %. Na podstawie danych Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2011 r. wydano 810 orzeczeń z określonym stopniem niepełnosprawności – 425 K i 385 M.

Z dokumentów zespołu wynika, że w 2011 r. spośród osób, którym przyznano stopień niepełnosprawności bez zatrudnienia pozostawało 709 osób. Dane wskazują na brak aktywności zarówno KN jak i MN w życiu społecznym i zawodowym, należy zaliczyć brak dostatecznej oferty opieki nad KN i MN, brak wiedzy, motywacji i umiejętności. poruszania się na rynku pracy, brak wiary we własne „ja”, jak również brak znajomości przepisów dotyczących KN i MN. Poważny problem stanowi również wykluczenie społeczne, związane z niepełnosprawnością oraz brak tolerancji, integracji i zrozumienia społeczeństwa.

W ramach spotkań szkoleniowo – integracyjnych oraz szkoleń dla osób niepełnosprawnych zostały przeprowadzone zajęcia:

a) kulturalno – oświatowe w obszarze stosunku społeczeństwa do problemów osób niepełnosprawnych,

b) dydaktyczno – szkoleniowe (kursy / szkolenia)

c) integracyjno – rekreacyjne (ogniska integracyjne, spotkania, gimnastyka, kręgielnia,

d) opieka i poradnictwo psychologiczne,

e) edukacyjne.

Osoby niepełnosprawne mają również możliwość skorzystania z kursu prawa jazdy kat. B

- 80 % uczestników ukończy szkolenia zawodowe,

- 80 % uczestników podwyższy swoje kwalifikacje zawodowe,

- 80 % uczestników uzyska wsparcie doradcy zawodowego

- Zmniejszenie społecznej izolacji osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zwiększenie poziomu integracji społecznej z otoczeniem uczestników projektu.
- Podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych dzięki czemu zwiększają się  szanse ON na zatrudnienie.

- Wzrost pewności siebie i podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych.

NIE

Komentarze (0)