Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu iławskiego w roku 2012

Projekt trwa od: 01/01/2012 r. do 31/12/2012 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
warmińsko-mazurskie
Powiat Iławski
Powiat
Powiat Iławski
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
  • lekki
  • umiarkowany
  • znaczny
21-50
Lokalny
  • Bez ograniczeń
  • 19-25
  • 26-40
  • 40-67
  • Zatrudnienie
  • brak
  • Środki UE

Jednym z najpoważniejszych problemów w powiecie iławskim jest wysokie bezrobocie przede wszystkim wśród osób niepełnosprawnych. Brak doświadczenia zawodowego i odpowiednich kwalifikacji osób niepełnosprawnych nie daje możliwości sprostania wymogom stawianym przez pracodawców na otwartym rynku pracy, co w konsekwencji ogranicza szansę na zatrudnienie dla osób niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne często borykają się z problemami związanymi z brakiem akceptacji społecznej, co przyczynia się do pogłębienia bezradności oraz wycofania z życia społecznego.

- aktywizacja zdrowotna

- aktywizacja edukacyjna

- aktywizacja zawodowa

- poprawa umiejętności zawodowych 39 osób z powiatu iławskiego w roku 2012, w tym 16 osób niepełnosprawnych

- poprawa umiejętności edukacyjnych 16 osób niepełnosprawnych z powiatu iławskiego w 2012 roku

- wzmocnienie umiejętności społecznych 39 osób z powiatu iławskiego w roku 2012, w tym 16 osób niepełnosprawnych

- wzmocnienie poczucia własnej wartości 39 osób z powiatu iławskiego, w tym 16 osób niepełnosprawnych

- wzrost umiejętności poruszania się na otwartym rynku pracy 16 osób niepełnosprawnych

Po zakończeniu realizacji projektu systemowego „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu iławskiego" w roku 2012, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie w roku 2013 przystąpiło ponownie do realizacji ww. projektu, którego działania zostały rozłożone na dwa lata

Komentarze (0)