Atlas Miasta Łodzi dla Osób Niewidomych i Słabowidzących

Projekt trwa od: 08/03/2013 r. do 31/12/2013 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
łódzkie
Miasto na prawach powiatu: Łódź
Gmina miejska
Urząd Miasta Łodzi
Osób z niepełnosprawnością
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Lokalny
 • Choroby narządu wzroku
 • 7-18
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • powyżej 68 lat
 • Dostępna informacja
 • Łódzki Ośrodek Geodezji, Rzecznik Osób Niepełnosprawnych, przedstawiciele Polskiego Związku Niewidomych i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych, pracownicy fundacji Szansa dla Niewidomych
 • Środki własne

Według światowych danych szacuje się, że poważne zaburzenia widzenia występują u 1 % populacji z czego u około 10 tysięcy osób w samej Łodzi ( dane szacunkowe podane PZN w Łodzi). Jednak całkowita liczba osób niewidomych i słabowidzących ulega stałemu zwiększaniu. Wynika to z wielu powodów. Jednym z nich są starzejące się społeczeństwa i nieopełnosprawność wzrokowa, również ta związana z wiekiem. Inna przyczyna związana jest z postępem medycyny, która ratując życie nie potrafi wyeliminować wszystkich skutków chorób, wypadków itp.

Wychodząc naprzeciw grupie niewidomych i słabowidzących mieszkańców Łodzi magistrat:

 • opracował pierwszy dotykowy - Tyflograficzny Atlas Miasta Łodzi
 • na początek wydał 100 egzemplarzy
 • przekazał dotykowe Atlasy ośrodkom, szkołom i stowarzyszeniom skupiającym osoby niewidome i słabowidzące
 • udostępnił je w łódzkich bibliotekach, Łódzkim Urzędzie Miasta i Łódzkim Ośrodku Geodezji

Atlas ma ułatwić osobom z dysfunkcją narządu wzroku poznanie przez dotyk, zrozumienie i odwzorowanie różnych aspektów geograficznych związanych z lokalizacją Łodzi na terenie kraju, województwa oraz położeniem ważnych obiektów i ulic w mieście.

Poprawa jakości życia przez wyrównywanie szans osób niewidomych i słabowidzących w dostępie do informacji, edukacji, codziennej komunikacji, turystyki a tym samym zwiększenie wiedzy i samodzielności bezpośrednich odbiorców.

Stała kontynuacja i ciągłość projektu w odpowiedzi na istniejące potrzeby i zmiany

Komentarze (0)