Dobre praktyki w gminie Lyski - podstawą do stworzenia samorządu równych szans dla osób niepełnosprawnych

Projekt trwa od: 24/06/1999 r. do 31/01/2012 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
śląskie
Lyski
Gmina wiejska
Gmina Lyski
Osób z niepełnosprawnością
 • umiarkowany
51-100
Lokalny
 • Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu
 • Choroby neurologiczne
 • 7-18
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • Zatrudnienie
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Miasto Rybnik
 • PFRON

Możliwość porozumienia się osób niesłyszących z pracownikami Urzędu Gminy Lyski.

Integracja osób niepełnosprawnych.

Uczestnictwo pracowników Urzędu w kursie celem nabycia umiejętności  komunikacji z osobami niesłyszącymi.

Pomoc w zakresie udzielania świadczeń rehabilitacyjnych  dzieciom niepełnosprawnym, zatrudnienie. Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.

Urząd Gminy Lyski ponadto stworzył szansę zatrudnienia dla  innych osób niepełnosprawnych nieobjętych programem „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”.

Pracownik objęty programem jest pracownikiem naszego Urzędu do dnia dzisiejszego, Urząd zawarł z pracownikiem niepełnosprawnym objętym programem umowę o pracę na czas nieokreślony.

Pomoc dzieciom niepełnosprawnym z następstwami uszkodzenia centralnego układu nerwowego, będących mieszkańcami gminy. Komunikacja z osobami niesłyszącymi.

Komentarze (0)