„Zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku MOKSiR przy ul. Broniewskiego 4”

Projekt trwa od: 01/01/2013 r. do 31/12/2013 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
małopolskie
Chrzanów
Gmina miejsko-wiejska
Gmina Chrzanów
Osób z niepełnosprawnością
 • znaczny
51-100
Lokalny
 • Narządu ruchu
 • 0-6
 • 7-18
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • Dostępne rozwiązania architektoniczne
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Urząd Miejski w Chrzanowie
 • Środki własne

Celem projektu jest zniesienie barier architektonicznych uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym udział w życiu kulturalnym i uczestnictwo w wielu wydarzeniach kulturalnych odbywających się w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie. Budynek Domu Kultury dzieli się na część teatralną (sala teatralno – kinowa wraz z zapleczem) i część tzw. administracyjną.

Część teatralna jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, toalety, garderoby). Część administracyjna jest 3 – kondygnacyjna. Poszczególne poziomy połączone są schodami. Na najwyższym poziomie budynku znajduje się nowocześnie wyposażona sala konferencyjna (ekran, sprzęt audiowizualny, nagłośnienie), przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Montaż prostej i łatwej w obsłudze platformy schodowej pozwoli osobom niepełnosprawnym uczestniczyć w wielu imprezach odbywających się cyklicznie w sali konferencyjnej,  takich jak: wykłady, prelekcje, seanse kina studyjnego, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty.

Montaż platformy pozwoli również osobom niepełnosprawnym na samodzielne przemieszczanie się na poziom sal zajęciowych i uczestnictwo w zajęciach sekcji zainteresowań (plastycznych, wokalnych, teatralnych, klub fantastyki). Możliwy stanie się także dostęp do poziomu „O”, na którym znajdują się sale zajęć oraz pomieszczenia Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej, gdzie przygotowuje się programy telewizyjne, przeprowadza wywiady, itp.

Projekt zostanie zrealizowany w 2013 roku po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Po zamontowaniu platformy schodowej osoby niepełnosprawne będą mogły w pełni korzystać z oferty programowej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie oraz przemieszczać się samodzielnie niemal po całym budynku. Prostota obsługi platformy schodowej stwarza możliwość samodzielnego (bez pomocy opiekuna) pokonywania różnic poziomów budynku.

Platforma schodowa stanie się stałym elementem wyposażenia budynku i będzie wykorzystywana bez ograniczenia w latach następnych.

Realizacja tego projektu jest dążeniem samorządu do wyrównywania  szans  osób niepełnosprawnych w dostępie do sfery usług kulturalnych, rozrywkowych, oświatowych oraz całej oferty, jaką stwarza Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie, co przyczyni się do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych.

Projekt nie wymaga kontynuacji po jego zakończeniu.

Komentarze (0)