Przebudowa i remont pomieszczeń oraz termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 173 w Świeciu

Projekt trwa od: 01/02/2016 r. do 30/11/2017 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
kujawsko-pomorskie
Powiat
Powiat Świecki
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Regionalny
 • Umysłowa
 • Choroby psychiczne
 • Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu
 • Choroby narządu wzroku
 • Głuchoślepota
 • Narządu ruchu
 • Epilepsja
 • Choroby układu oddechowego i krążenia
 • Choroby układu pokarmowego
 • Choroby układu moczowo-płciowego
 • Choroby neurologiczne
 • Całościowe zaburzenia rozwojowe
 • Niepełnosprawność sprzężona
 • Inna
 • Bez ograniczeń
 • bez ograniczenia
 • Dostępne rozwiązania architektoniczne
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • Budynek przy ul. Wojska Polskiego 173 w Świeciu jest Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu.
 • Środki własne
 • PFRON
 • Środki UE

W związku z przeniesiem siedziby Starostwa Powiatowego w Świeciu do nowego budynku Starosta Świecki wystąpił z wnioskiem o przeniesienie do budynku na Wojska Polskiego 173 Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepłnosprawności oraz Wartszatów Terapii Zajęciowej.

Obiekt wymagał przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania i dostosowania do celów realizowanych przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności i Warsztaty Terapii Zajęciowej. Roboty budowlanewykonano w ramach zadania pod nazwą "Przebudowa i remont pomieszczeń oraz termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 173 w Świeciu"

Zakres robót obejmował: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku i położenie nowych tynków, modernizację systemu grzewczego w tym wymianę instalacji centralnego ogrzewania, i elementów grzejnych, utworzenie nowego węzła cieplnego; wymianę instalacji elektrycznej; przebudowę klatek schodowych, korytarzy, pomieszczeń, ułozenie podłóg, wymianę stolarki  drzwiowej i okiennej, dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier architektonicznych: tj. budowę windy, budowę podjazdu dla windy, przebudowę pomieszczeń WC, dostosowanie budynku do wymogów ochrony przeciw pożarowej, ocieplenie stropu. Ponadto wnętrza budynku zostały oznakowane zgodnie z wymaganiami dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, osób niewidzącch i niedowidzącymi oraz dla niedosłyszących i niesłyszących.

W chwili obecnej prowdzone są prace zmierzające do wykonania parkingu z dodatkowymi miejscami dla osób niepełnosprawnych oraz wyrówniania terenu.

Nowa lokalizacja Zespołu umożliwiła interesantom łatwiejszy dostęp do urzędu. Budynek znajduje się przy głównym szlaku komunikacyjnym w pobliżu przystanku autobusowego.

Wyremontowany budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych zaczynając od umożliwienia możliwości samodzielnego wjazdu do placówki przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz wejścia do budynku (winda, podjazd). Wizualizacja informacyjna urzędu przygotowana została w formie łatwych do czytania i zrozumienia napisów (wysoki kontrast, większe litery, minimalizacja tekstu). W budynku przygotowano poczekalnię z dostępem do wody pitnej, miejscem do zabawy dla dzieci, miejscem dla potrzeb higienicznych dziecka oraz toalety w pełni spełniające standardy dotyczące osób niepełnosprawnych. W Zespole znajduje się również punkt udzielający informacji o trybie i zasadach postępowania w zakresie orzekania o niepełnosprawności zapewniający ochronę danych osobowych szczególnie wrażliwych. W siedzibie znajdują się również dwa gabinety lekarskie przeznaczone dla dorosłych i dzieci oraz dwa pomieszczenia do badań i rozmów z lekarzami i specjalistami w sposób zapewniający dyskrecję. Wszystkie pomieszczenia spełniają warunki techniczne, zapewniające osobom niepełnosprawnym swobodny dostęp do pomieszczeń, samodzielne użytkowanie, bezpieczną komunikację i swobodę ruchów i użytkowanie wyposażenia. Dzięki zastosowanym standardom możliwa jest obsługa interesanta w jak najwyższym poczuciu poszanowania dóbr osobistych osób niepełnosprawnych oraz zachowanie poufności i ochrony danych osobowych. Dodatkowym ułatwieniem po przeprowadzce stała się możliwość płatności kartą płatniczą i telefonem za wydanie karty parkingowej.

Uzyskano dodatkowe pomieszczenia dla Warsztatów Terapii Zajęciowej, gdzie mogły powstać nowe pracownie, świetlica umożliwiające aktywną rehabilitację dla uczetników warsztatów i komfortowe warunki pracy dla pracowników.

 • Obecne warunki lokalowe dają możliwość w orzekania o stopniu niepełnosprawności w komfortowych warunkach dla ubiegających i składów orzekających. Dzięki temu Zespół w Świeciu jest jednym z największych w województwie i wydaje ponad 3 000 orzeczeń rocznie, 500 kart parkingowych, ponad 500 legitymacji. W zespole odbywa się rocznie ok. 300 składów orzekających.
 • Dostępność nowych pomieszczeń pozwala na wdrożenie różnych form rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej, do których niezbędne jest odpowiednie zaplecze lokalowe ( pracownia informatyczna, krawiecko - dziewiarska, kucharsko - cukiernicza, introligatorska, metaloplastyczno - stolarska, muzykoterapeutyczno - artystyczna).

Po zakończeniu realizacji inwestycji istnieją dodatkowe możliwości ulepszenia funkcjonowania Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej, dotyczące m.in. rozbudowy parkingu z miejscami dostosowanymi do róznych rodzajów niepełnosprawności, wyposażonego w oznaczenia punktowe dla niedowidzacych i niewidzacych oraz wyłozonego gładką kostką brukową dla łatwiejszego poruszania ię na wózkach inwalidzkich. Ponadto w budynku znajduje się równiez wypozyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.

Budynek przed remontem
Budynek przed remontem
Budynek po remoncie
Budynek po remoncie
Wnętrza po remoncie - gabinet lekarski
Wnętrza po remoncie - gabinet lekarski
Wnętrza po remoncie - korytarz
Wnętrza po remoncie - kotytarz

Komentarze (0)