Aktywizacja zawodowa, społeczna i integracja osób niepełnosprawnych

Projekt trwa od: 16/04/2019 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
mazowieckie
Powiat Legionowski
Gmina miejska
Urząd Miasta Legionowo
Osób z niepełnosprawnością
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
21-50
Ogólnopolski
 • Bez ograniczeń
 • 7-18
 • 19-25
 • 40-67
 • Dostępne rozwiązania architektoniczne
 • Dostępne towary i usługi, zwłaszcza usługi publiczne
 • Zatrudnienie
 • Inne
 • Dostępny transport
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Fundacja Emanio Arcus
 • Środki własne
 • Inne

~~W naszym mieście jedną z najprężniej działających organizacji pozarządowych, której głównym celem jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych jest Fundacja Emanio Arcus.  Fundacja ściśle współpracuje z Wydziałem Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Legionowo aby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu poprzez działanie mające na celu integrację osób niepełnosprawnych w formie prowadzenia zajęć, wycieczek, konkursów, spotkań okolicznościowych z elementami profilaktyki uzależnień pod nazwą „Legionowo Niepełnosprawnym”. Wyjazd integracyjny osób niepełnosprawnych zorganizowany przy współpracy z Urzędem Miasta Legionowo odbył się 16- 18 kwietnia 2019 r. Głównym jego celem było to, że większość z przyszłych niepełnosprawnych pracowników mogło przeżyć “przygodę życia” i otworzyć się na zespół oraz ludzi, z którymi będą współpracować. Na to zadanie Fundacja otrzymała z urzędu dotację w wysokości: 28.339 zł. Powyżej opisany wyjazd integracyjny miał na celu zintegrować przyszłych pracowników pierwszego w powiecie legionowskim Zakładu Aktywności Zawodowej. ZAZ to inaczej bar „Zdrówko”, który mimo iż krótko istnieje cieszy się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców nie tylko Legionowa ale również całego powiatu. Stworzenie tego miejsca przyczyniło się do integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym co jest prostą drogą do lepszego życia osób niepełnosprawnych. Na te działania Fundacja otrzymała 20.000 zł.

~~Urząd Miasta Legionowo również zatrudnia osoby niepełnosprawne, jedną z takich osób jest Dominik Kubalski. Dominik kilka lat temu zaczął się bardzo mocno udzielać na rzecz osób niepełnosprawnych. Na początku była to wolontaryjna pomoc. Z czasem dostaliśmy informację, że jest możliwość zatrudnienia na stażu osób niepełnosprawnych. Był to projekt, do którego Dominik Kubalski się zgłosił. Odbył pierwszy staż, następnie Dominik podjął pracę w urzędzie na ½ etatu w Wydziale Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych. W tej chwili jest koordynatorem wielu akcji, nie tylko dla osób niepełnosprawnych.
Osobą niepełnosprawną zatrudnioną w Wydziale Zdrowia również jest Wojtek Kowalczyk. Historia Wojtka w Urzędzie zaczęła się od tego, że przyszła do nas mama Wojtka i poprosiła o pomoc w organizacji koncertu charytatywnego na jego rzecz. Jeden z pracowników Wydziału napisał list do Pani Elżbiety Jaworowicz z programu „Sprawa dla Reportera”, aby nagłośnić tę akcję i historię Wojtka chorego na SMA. Dzięki działaniom Wojtka w Polsce został wprowadzony lek na SMA dla osób niepełnosprawnych, którego wcześniej na terenie naszego kraju nie było, a w tej chwili jest dostępny dla osób, które go potrzebują. Jest to wydarzenie na skalę całej Polski. Przykładem dobrych praktyk w innych miastach postanowiliśmy stworzyć funkcję Pełnomocnika do spraw osób niepełnosprawnych. Wojtek ma w tym temacie ogromną wiedzę i doświadczenie, ponieważ sam musiał przecierać ścieżki pomocy osobom niepełnosprawnym. Obecnie wszystkie nasze inwestycje publiczne są opiniowane przez Wojtka na etapie projektów i odbiorów. Wojtek chce wdrożyć projekt, który umożliwiłby współfinansowanie przez Urząd Miasta Legionowo dowozu osób niepełnosprawnych. Marzeniem Wojtka jest powołanie funkcji asystenta osoby niepełnosprawnej, ponieważ obecne możliwości OPS w Legionowie nie pozwalają na zapewnienie takiego wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

~~W połowie października 2019 roku Fundacja Emanio Arcus otworzyła pierwszy Zakład Aktywności Zawodowej stworzony w oparciu o szwedzkie wzorce, w którym zatrudnienie znalazło 25 osób, w tym 8 z umiarkowanym oraz 10 ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Projekt powstał we współpracy ze szwedzkim ośrodkiem w Karlskronie, gdzie zorganizowaliśmy w kwietniu konferencję techniczno-zapoznawczą dla zaprzyjaźnionych fundacji i samorządów.
Fundacja Emanio Arcus otrzymała również siedem koncesji na nadawanie, jako Radio Bezpieczna Podróż czyli pierwsze Radio dla Niepełnosprawnych. Wkrótce rozpoczniemy nadawanie w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Rzeszowie, Toruniu, Częstochowie oraz Tarnowie. Głównym założeniem jest stworzenie Radia, które będzie równocześnie i ogólnopolskie i lokalne. Ogólnopolskie – bo najważniejsze problemy osób niepełnosprawnych są identyczne wszędzie, a lokalne – ponieważ chcemy stworzyć swoistą platformę, dzięki której lokalne społeczności będą mogły się integrować, pomagać sobie wzajemnie, inicjować lokalne działania na rzecz potrzebujących. Dlatego też, we wszystkich miastach objętych zasięgiem Radia powstaną redakcje lokalne. Wkrótce odbędzie się oficjalna konferencja poprzedzająca rozpoczęcie nadawania Radia Bezpieczna Podróż.

Powyżej opisane „historie zatrudnienia” największej liczby osób niepełnosprawnych w Wydziale Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych w porównaniu do całego Urzędu Miasta Legionowo pokazują jak bardzo ta praca pozwoliła im „rozwinąć skrzydła” Dominik Kubalski poza pracą w Urzędzie pracuje również na ½ etatu w ZAZ Bar Zdrówko, przy którym powstało MiniZOO, którego został Dyrektorem. Dodatkowo jest również prowadzącym audycje radiowe w Radiu Bezpieczna Podróż, dzięki którym ma możliwość przeprowadzenia wywiadów ze znanymi osobami.
Fundacja na bieżąco bierze udział w wydarzeniach, dzięki którym może udoskonalać kolejne formy pomocy osobom niepełnosprawnym. Przykładem takiego działania jest udział w Konferencji: Samorządowy Program Budownictwa Społecznego. Modelowe rozwiązania krajowe i zagraniczne programów dla osób niepełnosprawnych.

Fundacja Emanio Arcus we współpracy z Urzędem Miasta Legionowo prężnie działa na rzecz osób niepełnosprawnych będąc na bieżąco ze wszystkimi działaniami, które ogą wspierać osoby niepełnosprawne.

ZAZ Bar Zdrówko
Część zespołu ZAZ
Wywiad Dominika Kubalskiego w Radiu
Gość w Radiu
Konferencja Modelowe rozwiązania
Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych
Konferencja Bezpieczna Podróż

Komentarze (0)