"Jesteśmy SUPERMOCNI" Rehabilitacja i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Projekt trwa od: 16/04/2019 r. do 30/11/2019 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
zachodniopomorskie
Powiat Drawski
Powiat
Stowarzyszenia "Amala"
Całej społeczności
 • umiarkowany
powyżej 100
Regionalny
 • Umysłowa
 • Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu
 • Choroby narządu wzroku
 • Narządu ruchu
 • Epilepsja
 • 0-6
 • 7-18
 • 19-25
 • Edukacja
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie, Złocieniecki Ośrodek Kul.tury w Złocieńcu
 • Środki własne
 • Inne

Jak wynika z naszych dotychczasowych doświadczeń, znaczna większość mieszkańców powiatu drawskiego posiada niewielką wiedzę na temat niepełnosprawności a zwłaszcza niepełnosprawności dzieci i młodzieży. Pomimo tego, iż widok osób z niepełnosprawnością, również tych poruszających się na wózkach jest coraz powszechniejszy, niewiele osób wie jak zachować się oraz jak fachowo pomóc tym ludziom. Drugim aspektem była potrzeba przełamywania w osobach niepełnosprawnych wewnętrznych lęków i obaw przed wyjściem na scenę. Problem dorastania osób niepełnosprawnych, poszukiwania właściwej drogi życiowej  to bardzo trudne zagadnienie które zainspirowały realizatorów projektu do opowiedzenia o tej tematyce.

Wspólne warsztaty dla uczestników z placówek zlokalizowanych w różnych miejscowościach powiatu drawskiego dały możliwość poznania się, integracji i nawiązywania przyjaźni. Warsztaty były  bardzo kreatywną formą spędzania czasu wolnego.  Wieloletnie doświadczenie jakie posiadają członkowie stowarzyszenia „Amala” jednocześnie pracownicy Zespołu placówek Edukacyjno – Terapeutycznych w Bobrowie, w Czaplinku i w Drawsku Pomorskim pozwoliło dojść do wniosku, że praca przez sztukę, poprzez choreoterapię, muzykoterapię i arteterapię daje najlepsze efekty terapeutyczne.
Cały projekt Jesteśmy Supermocni” jest formą szeroko pojętej integracji i tolerancji wobec inności.

W ramach projektu zrealizowanowarsztaty taneczne i  teatralno – muzyczne, było to przygotowanie spektaklu teatralnego pt. „Jesteśmy Supermocni!”, w którym uczestniczyli  uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną z Zespołu Placówek Edukacyjno- Terapeutycznych w Bobrowie, w Czaplinku i w Drawsku Pomorskim. Warsztaty rozpoczęły się 16 kwietnia 2019 a zakończyły 30 listopada 2019r. i odbywały się w: ZPET w Bobrowie, w Drawsku Pomorskim i w Czaplinku.

Finałową imprezą projektu były „V SŁONECZNE SPOTKANIA INTEGRACYJNE”. Impreza rozpoczęła się barwnym przemarszem ulicami miasta, który wzbudził ogromne zainteresowanie lokalnej społeczności. Przechodnie byli pozytywnie nastawieni, wchodzili w interakcję z uczestnikami przemarszu. Był to swoisty manifest i głos osób  niepełnosprawnych, że istnieją, są ważni i potrafią żyć jak każdy inny człowiek.

Podczas finałowego koncertu w kinie MEWA w Złocieńcu, uczestnicy warsztatów taneczno – teatralnych zaprezentowali barwny spektakl pt. „Bajka o smoku z jednym skrzydłem” oraz film zrealizowany z udziałem uczniów ZPET pt. „Supermocni!”. Było  to podsumowanie projektu, na które zaproszeni byli przedstawiciele władz samorządowych, Dyrektorzy Szkół oraz Placówek współpracujących z Zespołem Placówek Edukacyjno- Terapeutycznych w Bobrowie.

Uwieńczeniem realizacji projektu było TOURNE DLA POWIATU DRAWSKIEGO. Uczestnicy warsztatów teatralno- muzycznych sześciokrotnie prezentowali się  na scenie w finałowym spektaklu
pt. „Bajka o smoku z jednym skrzydłem”. Odbiorcami wystąpień scenicznych były dzieci z pobliskich szkół i przedszkoli z Powiatu Drawskiego w Złocieńcu, Drawsku Pomorskim, Czaplinku i w Kaliszu Pomorskim w liczbie ok. 1500.

Bezpośrednimi rezultatami projektu „Jesteśmy Supermocni” są:

1. Odbyte zajęcia choreoterapii  w ilości 50 godz.

2. Odbyte zajęcia arteterapii w ilości 50 godz.

3. Zakup 4 sztuk banerów reklamowych.

4. Trwałe elementy dekoracji do spektaklu.

5. Kostiumy sceniczne i rekwizyty,  gadżety wykorzystywane do spektaklu teatralnego „Jesteśmy Supermocni”

6. Nagranie filmu ze spektaklu „Jesteśmy Supermocni” i jego montaż.

Kroki  taneczne, gesty teatralne,  ruch sceniczny obycie ze sceną a także praca z kostiumem to umiejętności które w wykonawcach spektaklu pozostaną na zawsze. Bardzo ważny dla wykonawców jest kontakt z publicznością oraz praca w różnych warunkach scenicznych. Pomimo, że projekt  już się zakończył spektakl jest jeszcze grany w różnych miejscowościach. Kroki  taneczne, gesty teatralne,  ruch sceniczny obycie ze sceną a także praca z kostiumem to umiejętności które w wykonawcach spektaklu pozostaną na zawsze. Bardzo ważny dla wykonawców jest kontakt z publicznością oraz praca w różnych warunkach scenicznych. Pomimo, że projekt  już się zakończył spektakl jest jeszcze grany w różnych miejscowościach.

1. Umiejętności taneczne i teatralne nabyte przez uczestników widowiska, będą mogły być wykorzystywane przy innych realizowanych działaniach.

2. Zakupione stroje i rekwizyty będą wykorzystywane do innych działań realizowanych w Zespole placówek Edukacyjno – Terapeutycznych w Bobrowie, w Czaplinku i w Drawsku Pomorskim.

Spektakl teatralno- taneczny pt. „Bajka o smoku z jednym skrzydłem”- w roli złotych smoków wychowankowie Zespołu Placówek Edukacyjno- Terapeutycznych w Bobrowie wraz opiekunami. Prezentacja przedstawienia w dniu 28 listopada 2019 r. w Czaplineckim Domu Kultury podczas III etapu realizacji zadania publicznego pt. „JESTEŚMY SUPERMOCNI!”- TOURNEE DLA POWIATU DRAWSKIEGO.
Spektakl teatralno- taneczny pt. „Bajka o smoku z jednym skrzydłem” – taniec ognia w wykonaniu uczniów Zespołu Placówek Edukacyjno- Terapeutycznych. Na zdjęciu widzimy prezentację przedstawienia w dniu 11 czerwca 2019 r. w Złocienieckim Domu Kultury podczas „V SŁONECZNYCH SPOTKAŃ INTEGRACYJNYCH”, finałowej imprezy projektu pt. „JESTEŚMY SUPERMOCNI!”. Pokazy taneczne były posumowaniem zajęć z zakresu choreoterapii w ramach realizacji zadania publicznego.
Spektakl teatralno- taneczny pt. „Bajka o smoku z jednym skrzydłem”- w roli kolorowych smoków wychowankowie Zespołu Placówek Edukacyjno- Terapeutycznych w Bobrowie wraz opiekunem. Prezentacja przedstawienia w dniu 28 listopada 2019 r. w Czaplineckim Domu Kultury podczas III etapu realizacji zadania publicznego pt. „JESTEŚMY SUPERMOCNI!”- TOURNEE DLA POWIATU DRAWSKIEGO.
Spektakl teatralno- taneczny pt. „Bajka o smoku z jednym skrzydłem” – kolorowy smok w wykonaniu uczniów klas I- III z Zespołu Placówek Edukacyjno- Terapeutycznych. Prezentacja przedstawienia w dniu 11 czerwca 2019 r. w Złocienieckim Domu Kultury podczas „V SŁONECZNYCH SPOTKAŃ INTEGRACYJNYCH”, finałowej imprezy projektu pt. „JESTEŚMY SUPERMOCNI!”.
Spektakl teatralno- taneczny pt. „Bajka o smoku z jednym skrzydłem”- w roli złotych smoków wychowankowie Zespołu Placówek Edukacyjno- Terapeutycznych w Bobrowie wraz opiekunem. Prezentacja przedstawienia w dniu 28 listopada 2019 r. w Czaplineckim Domu Kultury podczas III etapu realizacji zadania publicznego pt. „JESTEŚMY SUPERMOCNI!”- TOURNEE DLA POWIATU DRAWSKIEGO.
Spektakl teatralno- taneczny pt. „Bajka o smoku z jednym skrzydłem” – scena finałowa w wykonaniu wychowanków Zespołu Placówek Edukacyjno- Terapeutycznych. Prezentacja przedstawienia w dniu 11 czerwca 2019 r. w Złocienieckim Domu Kultury podczas „V SŁONECZNYCH SPOTKAŃ INTEGRACYJNYCH”, finałowej imprezy projektu pt. „JESTEŚMY SUPERMOCNI!”.
Spektakl teatralno- taneczny pt. „Bajka o smoku z jednym skrzydłem” – scena finałowa w wykonaniu wychowanków Zespołu Placówek Edukacyjno- Terapeutycznych. Prezentacja przedstawienia w dniu 11 czerwca 2019 r. w Złocienieckim Domu Kultury podczas „V SŁONECZNYCH SPOTKAŃ INTEGRACYJNYCH”, finałowej imprezy projektu pt. „JESTEŚMY SUPERMOCNI!”.
Spektakl teatralno- taneczny pt. „Bajka o smoku z jednym skrzydłem” – scena finałowa w wykonaniu wychowanków Zespołu Placówek Edukacyjno- Terapeutycznych. Prezentacja przedstawienia w dniu 11 czerwca 2019 r. w Złocienieckim Domu Kultury podczas „V SŁONECZNYCH SPOTKAŃ INTEGRACYJNYCH”, finałowej imprezy projektu pt. „JESTEŚMY SUPERMOCNI!”.
Barwny przemarsz uczestników projektu pt. „JESTEŚMY SUPERMOCNI!” ulicami miasta Złocieńca podczas finałowej imprezy pt. „V SŁONECZNE SPOTKANIA INTEGRACYJNE” w dniu 11 czerwca 2019 r.
Spektakl teatralno- taneczny pt. „Bajka o smoku z jednym skrzydłem” – scena finałowa w wykonaniu wychowanków Zespołu Placówek Edukacyjno- Terapeutycznych. Prezentacja przedstawienia w dniu 11 czerwca 2019 r. w Złocienieckim Domu Kultury podczas „V SŁONECZNYCH SPOTKAŃ INTEGRACYJNYCH”, finałowej imprezy projektu pt. „JESTEŚMY SUPERMOCNI!”.

Komentarze (1)

Małgorzata Radziszewska 19.05.2020
Pełną wersją integracji byłoby zaangażowanie dzieci i młodzieży sprawnej razem z osobami z niepełnosprawnościami, ale - od czegoś trzeba zacząć.
Małgorzata Radziszewska 22.05.2020
Piękne widowisko, wymagające dużego zaangażowania w przygotowanie i oprawę. Jednak lepiej byłoby, gdyby razem z osobami z niepełnosprawnościami występowały osoby sprawne.