Ścieżka edukacyjna do nauki jazdy i prowadzenia wózka inwalidzkiego

Projekt trwa od: 01/07/2019 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
śląskie
Miasto na prawach powiatu: Rybnik
Gmina miejska
Rybnickie Służby Komunalne
Całej społeczności
 • nie dotyczy
powyżej 100
Ogólnopolski
 • Bez ograniczeń
 • bez ograniczenia
 • Edukacja
 • Inne
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Stowarzyszenie „OLIGOS” w Rybniku
 • Środki własne

Obecnie uruchamiane są programy rządowe wspierające osoby z niepełnosprawnością (dalej OzN) w kierunku zatrudnienia asystenta osobistego czy przerwy wytchnieniowej dla opiekunów OzN. Na terenie Miasta jest kilka placówek, w których prowadzona jest terapia i wsparcie osób zależnych, ale brakowało miejsca, by w profesjonalny sposób przygotować wolontariuszy i opiekunów do pracy z OzN.

W celu przygotowania kadry do realizacji ww. programów niezbędne jest jej przeszkolenie. Ścieżka jest do tego w pełni dostosowana. Poza tym ścieżka służy również do wyćwiczenia przez OzN techniki jazdy wózkiem w obliczu barier napotykanych w przestrzeni miejskiej i nie tylko.

Ścieżka edukacyjna do nauki jazdy i prowadzenia wózka inwalidzkiego to nowatorski projekt w skali kraju, do którego przekonała Miasto jedna z organizacji pozarządowych działających na rzecz OzN. Od kilkunastu lat w ramach swoich działań prowadzi szkolenia dla wolontariuszy w zakresie m.in. bezpiecznego pokonywania barier z osobą poruszającą się na wózku inwalidzkim. Podczas spotkania poświęconego poznaniu problemów OzN w poruszaniu się w przestrzeni miejskiej Prezydent Miasta zapowiedział, że w Rybniku znajdzie się miejsce na taką inwestycję. Link: https://old.rybnik.eu/index.php?id=223&p=news,11,show,9776.

Stowarzyszenie „OLIGOS” przedłożyło Miastu projekt ścieżki z uwzględnieniem wszystkich barier architektonicznych, które osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim może napotkać, a mianowicie: krawężnik, pochylnia, schody, dukt leśny, ubytki w asfalcie, kostka tzw. „kocie łby”, schody tarasowe, nawierzchnie miękkie: piasek i żwir, drzwi wahadłowe. Kumulując wszystkie bariery w jednym miejscu zyskano doskonałe, niepowtarzalne miejsce do treningu poruszania się na wózku inwalidzkim przez OzN, ale również (szczególnie) dla asystentów OzN.

Pierwszym etapem było wykonanie ścieżki, która powstała z materiałów używanych na co dzień przez Rybnickie Służby Komunalne, takich jak kostka brukowa czy pochodząca z demontażu kostka granitowa, wykorzystano też niezbędne kruszywo. Elementy (barierki, poręcze) stalowe zostały wykonane przez pracowników RSK. W budowę zaangażował się również Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wykonując drewniane drzwi wahadłowe, zaś cześć merytoryczną (piktogramy, instrukcje) przygotował prywatny podmiot. W sumie do stworzenia toru zostało wykorzystane:

 • 45 m2 kostki brukowej,
 • 90 mb obrzeży,
 • 8 m2 kostki granitowej (z demontażu),
 • piasek, żwir, kliniec,
 • rury odzyskane z elementów zdemontowanych,
 • materiały na tablice informacyjne (na podbudowie materiałów z odzysku).

Obecnie Stowarzyszenie „OLIGOS” prowadzi nieodpłatne szkolenia (warsztaty) edukacyjne, zarówno dla indywidualnych OzN i ich opiekunów, a także dla wolontariuszy i asystentów OzN oraz dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Ścieżka pełni rolę edukacyjną na kilku płaszczyznach:

 1. nabycie umiejętności jazdy przez samą osobę z niepełnosprawnością wrodzoną,
 2. nabycie umiejętności prowadzenia wózka przez opiekuna OzN (poznanie technik prowadzenia wózka podczas pokonywania barier architektonicznych),
 3. nabycie umiejętności jazdy na wózku przez osobę z nabytą niepełnosprawnością (po wypadkach, wylewach). Często zdarza się, że taka osoba w obliczu nowej tragicznej dla niej sytuacji zamyka się w domu, nie potrafi funkcjonować z pozycji wózka,
 4. nabycie umiejętności prowadzenia wózka przez wolontariuszy, asystentów OzN (szkolenia wg ustalonego harmonogramu),
 5. edukacja sprawnej młodzieży szkół ponadpodstawowych pod kątem nierozważnych skoków do wody, czego efektem może być perspektywa reszty życia na wózku inwalidzkim.

Link: https://www.rybnik.eu/dla-mieszkancow/aktualnosci/aktualnosc/tor-przeszkod-dla-osob-niepelnosprawnych/

 1. zdobycie umiejętności poruszania się na wózku inwalidzkim w obliczu napotykanych barier architektonicznych przez osoby z niepełnosprawnością wrodzoną i nabytą;
 2. zdobycie umiejętności bezpiecznego prowadzenia wózka inwalidzkiego w obliczu napotykanych barier architektonicznych przez opiekunów (asystentów) i wolontariuszy;
 3. warsztaty „Ku przestrodze” dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Uczestnictwo wolontariuszy, opiekunów, asystentów w szkoleniach i warsztatach wpływa na podniesienie wiedzy o technice pokonywania barier z uwzględnieniem bezpieczeństwa, bezstresowego dla podopiecznego przemieszczania się w przestrzeni publicznej. Natomiast uczestnictwo OzN na zajęciach (warsztatach), zwłaszcza osób z nabytą niepełnosprawnością, przyczynia się do zyskania pewności siebie, a co za tym idzie powrotu do społeczeństwa z innej, nowej perspektywy – z perspektywy życia na wózku.

Bardzo istotnym rezultatem jest wywołanie w psychice młodzieży szkolnej tzw. „czerwonego światła‘’ podczas skoku do wody. Uczestnictwo w warsztatach zawsze jest poprzedzone prelekcją wprowadzającą w świat osób zależnych. Zajęcia edukacyjne dla młodzieży mają na celu wywołanie refleksji na temat nierozważnych zachowań, zmiany postrzegania osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Obiekt jest usytuowany w Parku tematycznym, w miejscu gdzie przychodzą nie tylko mieszkańcy Rybnika. Ścieżka edukacyjna i jej elementy są oznakowane piktogramami jak daną barierę należy w bezpieczny sposób pokonać. Każdy przechodzień może przeczytać, nabyć wiedzę teoretyczną o sposobie jej pokonania bez udziału szkoleniowca.

Parametry techniczne obiektu, który wykonany jest z materiałów trwałych, dają gwarancję, że będzie służył przez kolejne lata. Ścieżka usytuowana jest w ogólnodostępnym miejscu publicznym, tj. w Parku Tematycznym przy Kampusie, gdzie w pobliżu jest parking z wyznaczonymi miejscami dla OzN i toaletą. Mając na uwadze skalę potrzeb wsparcia środowiska osób z niepełnosprawnością ruchową, osób poruszających się na wózku inwalidzkim, a co za tym idzie konieczność zapewnienia fachowej pomocy tymże osobom, nasz obiekt będzie służył przez wiele lat dając niepodważalny przykład na to, że każdy mieszkaniec bez względu na jego status jest ważny.

Wartością dodaną jest edukacja młodzieży w kierunku bezpiecznych zachowań (unikanie nierozważnych skoków do wody). Młodzież uczestniczy w tzw. żywej ulotce – „Ku przestrodze”. Tym działaniem do tej pory zostało objętych ponad 150 uczniów, pozostała grupa oczekuje na zajęcia zgodnie z ustalonym harmonogramem. Uczestnictwo w „żywej ulotce” odbywa się na lekcji wychowawczej bądź wychowania fizycznego.

Projekt powstania ścieżki edukacyjnej i jej działania zakładał i takie ma nadal założenia, by działał trwale, bez ograniczenia terminu. Środowisko osób uzależnionych od wózka inwalidzkiego zawsze będzie wymagało wsparcia. Inwestycja jest niekonwencjonalnym w skali kraju przykładem dobrych praktyk skierowanych dla i na rzecz osób zależnych. Nasz obiekt należy traktować jako narzędzie do szkoleń, warsztatów i edukacji młodzieży sprawnej.

Ścieżka znajduje się w Parku tematycznym przy Kampusie - już na wstępie do pokonanie jest krawężnik - najczęściej spotykana przeszkoda w świecie osób poruszających się na wózku.
Na ścieżce organizowane są lekcje instruktażowe dla uczniów rybnickich szkół.
Z pomocą doświadczonych opiekunów uczniowie uczą się jak skutecznie i bezpiecznie pomóc osobie poruszającej się na wózku.
Oprócz pochylni i schodów najwięcej trudności sprawiają przejazd po grząskiej nawierzchni (żwir, piasek).
Nawierzchnia z ubytkami to codzienność. Z pomocą doświadczonego opiekuna można dowiedzieć się jak przy najmniejszym wysiłku pokonać tego typu przeszkody.
Wbrew pozorom wejście w górę po schodach może okazać się łatwiejsze niż sprowadzanie po nich w dół wózka - to jedno z trudniejszych wyzwań.
Piasek i dukt leśny to często spotykane, zwłaszcza poza miastem, nawierzchnie. Warto wiedzieć jak się po nich poruszać.
Drzwi wahadłowe wymagają współpracy pomiędzy osobą na wózku jak i osobą pomagającą.
Instrukcja korzystania ze ścieżki edukacyjnej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jak i służącej do nauki prowadzenia takiego wózka.
Zasady użytkowania ścieżki edukacyjnej do nauki bezpiecznej jazdy na wózku inwalidzkim.

Komentarze (0)