"Jesteśmy Supermocni" Rehabilitacja i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną

Projekt trwa od: 16/04/2019 r. do 30/11/2019 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
zachodniopomorskie
Powiat
Stowarzyszenia "Amala"
Całej społeczności
 • lekki
 • umiarkowany
powyżej 100
Lokalny
 • Umysłowa
 • Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu
 • Choroby narządu wzroku
 • Narządu ruchu
 • Epilepsja
 • Niepełnosprawność sprzężona
 • 0-6
 • 7-18
 • 19-25
 • Edukacja
 • Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie, Złocieniecki Ośrodek Kul.tury w Złocieńcu
 • Środki własne
 • Inne

 Jak wynika z naszych dotychczasowych doświadczeń, znaczna większość mieszkańców powiatu drawskiego posiada niewielką wiedzę na temat niepełnosprawności a zwłaszcza niepełnosprawności dzieci i młodzieży. Pomimo tego, iż widok osób z niepełnosprawnością, również tych poruszających się na wózkach jest coraz powszechniejszy, niewiele osób wie jak zachować się oraz jak fachowo pomóc tym ludziom. Drugim aspektem była potrzeba przełamywania w osobach niepełnosprawnych wewnętrznych lęków i obaw przed wyjściem na scenę. Problem dorastania osób niepełnosprawnych, poszukiwania właściwej drogi życiowej  to bardzo trudne zagadnienie które zainspirowały realizatorów projektu do opowiedzenia o tej tematyce. Wspólne warsztaty dla uczestników z placówek zlokalizowanych w różnych miejscowościach powiatu drawskiego dały możliwość poznania się, integracji i nawiązywania przyjaźni. Warsztaty były  bardzo kreatywną formą spędzania czasu wolnego.  Wieloletnie doświadczenie jakie posiadają członkowie stowarzyszenia „Amala” jednocześnie pracownicy Zespołu placówek Edukacyjno – Terapeutycznych w Bobrowie, w Czaplinku i w Drawsku Pomorskim pozwoliło dojść do wniosku, że praca przez sztukę, poprzez choreoterapię, muzykoterapię i arteterapię daje najlepsze efekty terapeutyczne.
Cały projekt Jesteśmy Supermocni” jest formą szeroko pojętej integracji i tolerancji wobec inności.

 

  W ramach projektu zrealizowano -  warsztaty teatralno – muzyczne, było to przygotowanie spektaklu teatralnego pt. „Jesteśmy Supermocni!”, w którym uczestniczyli  uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną z Zespołu Placówek Edukacyjno- Terapeutycznych w Bobrowie, w Czaplinku i w Drawsku Pomorskim. Warsztaty rozpoczęły się 16 kwietnia 2019 a zakończyły 30 listopada 2019r. i odbywały się w: ZPET w Bobrowie, w Drawsku Pomorskim i w Czaplinku.
Finałową imprezą projektu były „V SŁONECZNE SPOTKANIA INTEGRACYJNE”. Impreza rozpoczęła się barwnym przemarszem ulicami miasta, który wzbudził ogromne zainteresowanie lokalnej społeczności. Przechodnie byli pozytywnie nastawieni, wchodzili w interakcję z uczestnikami przemarszu. Był to swoisty manifest i głos osób  niepełnosprawnych, że istnieją, są ważni i potrafią żyć jak każdy inny człowiek. 
Podczas finałowego koncertu w kinie MEWA w Złocieńcu, uczestnicy warsztatów taneczno – teatralnych zaprezentowali barwny spektakl pt. „Bajka o smoku z jednym skrzydłem” oraz film zrealizowany z udziałem uczniów ZPET pt. „Supermocni!”. Było  to podsumowanie projektu, na które zaproszeni byli przedstawiciele władz samorządowych, Dyrektorzy Szkół oraz Placówek współpracujących z Zespołem Placówek Edukacyjno- Terapeutycznych w Bobrowie. 
Uwieńczeniem realizacji projektu było TOURNE DLA POWIATU DRAWSKIEGO. Uczestnicy warsztatów teatralno- muzycznych sześciokrotnie prezentowali się  na scenie w finałowym spektaklu 
pt. „Bajka o smoku z jednym skrzydłem”. Odbiorcami wystąpień scenicznych były dzieci z pobliskich szkół i przedszkoli z Powiatu Drawskiego w Złocieńcu, Drawsku Pomorskim, Czaplinku i w Kaliszu Pomorskim w liczbie ok. 1500.

 

Bezpośrednimi rezultatami projektu „Jesteśmy Supermocni” są:

1. Odbyte zajęcia choreoterapii  w ilości 50 godz.

2. Odbyte zajęcia arteterapii w ilości 50 godz.

3. Zakup 4 sztuk banerów reklamowych.

4. Trwałe elementy dekoracji do spektaklu.

5. Kostiumy sceniczne i rekwizyty,  gadżety wykorzystywane do spektaklu teatralnego „Jesteśmy Supermocni”

6. Nagranie filmu ze spektaklu „Jesteśmy Supermocni” i jego montaż.

Kroki  taneczne, gesty teatralne,  ruch sceniczny obycie ze sceną a także praca z kostiumem to umiejętności które w wykonawcach spektaklu pozostaną na zawsze. Bardzo ważny dla wykonawców jest kontakt z publicznością oraz praca w różnych warunkach scenicznych. Pomimo, że projekt  już się zakończył spektakl jest jeszcze grany w różnych miejscowościach.Kroki  taneczne, gesty teatralne,  ruch sceniczny obycie ze sceną a także praca z kostiumem to umiejętności które w wykonawcach spektaklu pozostaną na zawsze. Bardzo ważny dla wykonawców jest kontakt z publicznością oraz praca w różnych warunkach scenicznych. Pomimo, że projekt  już się zakończył spektakl jest jeszcze grany w różnych miejscowościach.

1. Umiejętności taneczne i teatralne nabyte przez uczestników widowiska, będą mogły być wykorzystywane przy innych realizowanych działaniach.

2. Zakupione stroje i rekwizyty będą wykorzystywane do innych działań realizowanych w Zespole placówek Edukacyjno – Terapeutycznych w Bobrowie, w Czaplinku i w Drawsku Pomorskim.

FOT. SUPERMOCNI 13 Spektakl teatralno- taneczny pt. „Bajka o smoku z jednym skrzydłem”- w roli złotych smoków wychowankowie Zespołu Placówek Edukacyjno- Terapeutycznych w Bobrowie wraz opiekunami. Prezentacja przedstawienia w dniu 28 listopada 2019 r. w Czaplineckim Domu Kultury podczas III etapu realizacji zadania publicznego pt. „JESTEŚMY SUPERMOCNI!”- TOURNEE DLA POWIATU DRAWSKIEGO.
Barwny przemarsz uczestników projektu pt. „JESTEŚMY SUPERMOCNI!” ulicami miasta Złocieńca podczas finałowej imprezy pt. „V SŁONECZNE SPOTKANIA INTEGRACYJNE” w dniu 11 czerwca 2019r.
Spektakl teatralno- taneczny pt. „Bajka o smoku z jednym skrzydłem” – taniec ognia w wykonaniu uczniów Zespołu Placówek Edukacyjno- Terapeutycznych. Na zdjęciu widzimy prezentację przedstawienia w dniu 11 czerwca 2019 r. w Złocienieckim Domu Kultury podczas „V SŁONECZNYCH SPOTKAŃ INTEGRACYJNYCH”, finałowej imprezy projektu pt. „JESTEŚMY SUPERMOCNI!”. Pokazy taneczne były posumowaniem zajęć z zakresu choreoterapii w ramach realizacji zadania publicznego.
Spektakl teatralno- taneczny pt. „Bajka o smoku z jednym skrzydłem” – kolorowy smok w wykonaniu uczniów klas I- III z Zespołu Placówek Edukacyjno- Terapeutycznych. Prezentacja przedstawienia w dniu 11 czerwca 2019 r. w Złocienieckim Domu Kultury podczas „V SŁONECZNYCH SPOTKAŃ INTEGRACYJNYCH”, finałowej imprezy projektu pt. „JESTEŚMY SUPERMOCNI!”.
Spektakl teatralno- taneczny pt. „Bajka o smoku z jednym skrzydłem”- w roli kolorowych smoków wychowankowie Zespołu Placówek Edukacyjno- Terapeutycznych w Bobrowie wraz opiekunem. Prezentacja przedstawienia w dniu 28 listopada 2019 r. w Czaplineckim Domu Kultury podczas III etapu realizacji zadania publicznego pt. „JESTEŚMY SUPERMOCNI!”- TOURNEE DLA POWIATU DRAWSKIEGO.
Spektakl teatralno- taneczny pt. „Bajka o smoku z jednym skrzydłem”- w roli kolorowych smoków wychowankowie Zespołu Placówek Edukacyjno- Terapeutycznych w Bobrowie wraz opiekunem. Prezentacja przedstawienia w dniu 28 listopada 2019 r. w Czaplineckim Domu Kultury podczas III etapu realizacji zadania publicznego pt. „JESTEŚMY SUPERMOCNI!”- TOURNEE DLA POWIATU DRAWSKIEGO.
Spektakl teatralno- taneczny pt. „Bajka o smoku z jednym skrzydłem” – scena finałowa w wykonaniu wychowanków Zespołu Placówek Edukacyjno- Terapeutycznych. Prezentacja przedstawienia w dniu 11 czerwca 2019 r. w Złocienieckim Domu Kultury podczas „V SŁONECZNYCH SPOTKAŃ INTEGRACYJNYCH”, finałowej imprezy projektu pt. „JESTEŚMY SUPERMOCNI!”.
Spektakl teatralno- taneczny pt. „Bajka o smoku z jednym skrzydłem” – scena finałowa w wykonaniu wychowanków Zespołu Placówek Edukacyjno- Terapeutycznych. Prezentacja przedstawienia w dniu 11 czerwca 2019 r. w Złocienieckim Domu Kultury podczas „V SŁONECZNYCH SPOTKAŃ INTEGRACYJNYCH”, finałowej imprezy projektu pt. „JESTEŚMY SUPERMOCNI!”.
Spektakl teatralno- taneczny pt. „Bajka o smoku z jednym skrzydłem” – scena finałowa w wykonaniu wychowanków Zespołu Placówek Edukacyjno- Terapeutycznych. Prezentacja przedstawienia w dniu 11 czerwca 2019 r. w Złocienieckim Domu Kultury podczas „V SŁONECZNYCH SPOTKAŃ INTEGRACYJNYCH”, finałowej imprezy projektu pt. „JESTEŚMY SUPERMOCNI!”.
Spektakl teatralno- taneczny pt. „Bajka o smoku z jednym skrzydłem” – scena finałowa w wykonaniu wychowanków Zespołu Placówek Edukacyjno- Terapeutycznych. Prezentacja przedstawienia w dniu 11 czerwca 2019 r. w Złocienieckim Domu Kultury podczas „V SŁONECZNYCH SPOTKAŃ INTEGRACYJNYCH”, finałowej imprezy projektu pt. „JESTEŚMY SUPERMOCNI!”.

Komentarze (0)