Baza Wolontariatu Powiatu Piaseczyńskiego. WOLONTARIAT LOKALNY WSPIERA - ŁĄCZY - POMAGA

Projekt trwa od: 20/02/2019 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
mazowieckie
Powiat Piaseczyński
Powiat
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Całej społeczności
  • nie dotyczy
powyżej 100
Regionalny
  • Bez ograniczeń
  • bez ograniczenia
  • Inne
  • Brak
  • Środki własne

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób potrzebującym pomocy i wolontariuszom w Starostwie Powiatowym w Piasecznie w 2019 roku uruchomiona została Baza Wolontariatu Powiatu Piaseczyńskiego. Naszym celem jest nie tylko tworzenie przestrzeni do wzajemnego poznania, ale przede wszystkim owocna i długoterminowa wzajemna i bezinteresowna pomoc. Każdy może do nas dołączyć poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.piaseczno.pl.
Na terenie Powiatu Piaseczyńskiego żyje wiele osób samotnych, chorych, starszych osób
z niepełnosprawnościami, potrzebujących pomocy drugiego człowieka. Są to osoby najczęściej pozostające pod opieką swoich rodzin, które potrzebują odrobiny odpoczynku od codziennego trudu zajmowania się chorym. Dla tych osób pomoc drugiego człowieka jest czymś niezastąpionym. Opiekunom daje możliwość odpoczynku zaś samych potrzebującym możliwość wyjścia z domu, uczestniczenia w życiu kulturalnym i społecznym. Często same osoby potrzebujące pomocy odkrywają w sobie możliwość i chęć pomagania innym. Dzięki Bazie Wolontariatu całe rodziny chętnie spotykają się ze sobą, pomagają sobie w opiece nad dziećmi, w robieniu zakupów, a nawet organizują wspólne wyjścia do kina czy na wycieczki.
Wśród mieszkańców Powiatu Piaseczyńskiego są też osoby, które chcą pomagać. Są to osoby świadome potrzeby pomagania. Chcąc dawać przykład swoim dzieciom, zabierają je ze sobą do podopiecznych, ucząc tolerancji i akceptacji drugiego człowieka. Jedna z naszych wolontariuszek odwiedza 14-letniego chłopca z niepełnosprawnością intelektualną ze swoimi dwoma małymi synami. Między córkami naszej wolontariuszki a niepełnosprawną dziewczynką i jej rodzeństwem nawiązała się przyjaźń. Ci ludzie często spotykają się całymi rodzinami, by móc miło spędzić ze sobą czas wolny.

 

W ramach naszych działań realizujemy następujące projekty:
1.    Uruchomiliśmy akcje promocyjne mające na celu dotarcie do jak największej grupy osób potrzebujących pomocy oraz wolontariuszy.
2.    Nawiązaliśmy współpracę z lokalną prasą, ośrodkami kultury, gminami, urzędem pracy, klubami seniorów, miejskimi ośrodkami pomocy społecznej, kościołami, szkołami, fundacjami i stowarzyszeniami.
3.    Organizujemy warsztaty dla szkół. Warsztaty prowadzone są przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim. Młodzież ma możliwość zapoznania się z różnorodnością, zobaczenia, że z niepełnosprawnością można żyć, realizować się społecznie i zawodowo, spełniać swoje marzenia. Podczas warsztatów młodzież dowiaduje się o różnych formach wolontariatu, jego idei i potrzebach.
4.    Jesteśmy w trakcje uruchomiania wolontariatu pracowniczego.
5.    Objęliśmy wsparciem wolontariackim domy pomocy społecznej, domy dziecka, warsztaty terapii zajęciowej, schronisko dla zwierząt.
6.    Zamieściliśmy plakaty informacyjne o Bazie Wolontariatu w gminach, sołectwach, kościołach.
7.    Organizujemy spotkania integracyjne, świąteczne, informacyjne.
8.    Braliśmy udział w programach telewizyjnych i radiowych.
9.    Wyróżniliśmy naszych wolontariuszy podczas spotkania zorganizowanego z okazji Dnia Wolontariusza.

 

Podczas pierwszego roku realizowania projektu:
1.    W wolontariat zaangażowali się lokalni politycy, prawnicy, plastycy, dzieci i młodzież oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Obecnie w Bazie Wolontariatu jest 52 wolontariuszy, 40 osób potrzebujących pomocy i 26 osób zostało ze sobą na stałe połączonych. Prawnicy udzielają bezpłatnych porad podopiecznym, plastycy organizują zajęcia plastyczne z dziećmi.
2.    Wolontariusze czują satysfakcję z pomagania, nawiązują nowe znajomości, zdobywają wiedzę, nowe umiejętności oraz doświadczenie w pracy wolontariackiej.
3.    Osoby potrzebujące wsparcia zaczęły wychodzić z domu i uczestniczyć w życiu kulturalnym.
4.    Opiekunowie osób zależnych mają trochę wolnego czasu dla siebie.
5.    Dzieci z niepełnosprawnością nawiązują kontakty z rówieśnikami.
6.    Nastąpiła integracja osób potrzebujących pomocy z niosącymi pomoc.
7.    Jesteśmy zapraszani do szkół podstawowych i ponadpodstawowych na spotkania promujące ideę wolontariatu.
8.    Uczestniczymy w spotkaniach organizowanych na terenie Powiatu Piaseczyńskiego przez różne organizacje i instytucje.
9.    Nawiązaliśmy współpracę z gminami, sołectwami, kościołami, ośrodkami kultury, miejskimi ośrodkami pomocy społecznej, lokalną prasą i mediami.
10.    Nasi wolontariusze dzięki wsparciu naszych działań przez ośrodki kultury mogą uczestniczyć bezpłatnie we wszystkich imprezach, koncertach, przedstawieniach.
11.    Coraz więcej przedsiębiorców zainteresowanych jest zaangażowaniem się w wolontariat pracowniczy.
12.    Zauważamy zmiany w naszym społeczeństwie -  ludzie stają się bardziej otwarci na potrzeby drugiego człowieka, są mniej krytyczni i chętnie sobie pomagają.

 

1.    Nauka tolerancji i akceptacji drugiego człowieka.
2.    Udzielanie osobom potrzebującym pomocy dostosowanej do ich potrzeb.
3.    Poszerzanie wiedzy i umiejętności wolontariuszy.
4.    Umożliwienie osobom potrzebującym pomocy, które chętnie dzielą się własną wiedzą i umiejętnościami wsparcia tym, którzy są od nich słabsi, tworząc łańcuszek wzajemnego dobra.
5.    Zaszczepianie w lokalnej społeczności bycia ze sobą w trudnych sytuacjach oraz przełamanie stereotypu, że proszenie o pomoc jest czymś niewłaściwym.
6.    Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób chorych, samotnych, niepełnosprawnych, starszych, osób i rodzin znajdujących się w trudnych życiowych sytuacjach.
7.    Współpraca z lokalnymi firmami w ramach wolontariatu pracowniczego.
8.    Poszerzanie wiedzy o wolontariacie oraz jego formie pośród mieszkańców poprzez organizowanie spotkań, szkoleń, rozpowszechnianie materiałów informacyjnych.
9.    Spotkania z młodzieżą otwierające ich na drugiego człowieka poprzez zwiększenie empatii, tolerancji, angażowania w pomoc.

 

Uwzględniając potrzeby wolontariackie lokalnej społeczności nasze działania są długoterminowe.

LOGO
PLAKAT
PIERWSZE SPOTKANIE UCZESTNIKÓW BAZY WOLONTARIATU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO. WYWIAD DLA PORTALU "WIRTUALNE PIASECZNO"
PODCZAS PIERWSZEGO SPOTKANIA DOŁĄCZAŁY DO NAS KOLEJNE OSOBY WYPEŁNIAJĄC FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE W PLENERZE
SPOTKANIE Z UCZNIAMI - ZESPÓŁ NR. 3 W PIASECZNIE
SPOTKANIE Z UCZNIAMI - ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. IRENY SENDLEROWEJ W TARCZYNIE
URUCHOMIENIE AKCJI "PODAJ DALEJ" - PRZEKAZANIE ANIOŁA NA RĘCE CZŁONKA ZARZĄDU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PANI EWY LUBIANIEC
ANIOŁA OTRZYMUJE STAROSTA POWIATU PIASECZYŃSKIEGO KSAWERY GUT
SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE - GRUDZIEŃ 2019
WSPÓLNE ŚWIĘTOWANIE DNIA WOLONTARIUSZA - GRUDZIEŃ 2019

Komentarze (1)

Małgorzata Radziszewska 23.05.2020
integrowanie poprzez pomoc w różnych obszarach jest skuteczna formą łączenia ludzi i budowania więzi społecznych. Taka baza wolontariuszy na pewno sprawdziła się z dobie pandemii. Uświadamianie osobom z potencjałem, że niesienie wsparcia ma sens i że jest to normalną ludzką potrzebą.