Urząd przyjazny dla słabosłyszących obywateli

Projekt trwa od: 10/10/2017 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
pomorskie
Kępice
Gmina miejsko-wiejska
Gmina Kępice
Osób z niepełnosprawnością
  • lekki
  • umiarkowany
  • znaczny
powyżej 100
Lokalny
  • Głuchoślepota
  • Inna
  • bez ograniczenia
  • Dostępna informacja
  • Komunikacja
  • Polska Fundacja Osób Słabosłyszących
  • Środki własne

Celem realizacji zadania było dostosowanie Urzędu Gminy do obsługi osób słabosłyszących posługujących się mową oraz korzystających z aparatów słuchowych. Kontakt z takimi interesantami jest niejednokrotnie bardzo utrudniony, z uwagi na to, że nie zawsze rozumieją one to, co mówi pracownik urzędu. Zastosowanie rozwiązania technicznego jakim jest stanowiskowa pętla indukcyjna zamontowana w punkcie obsługi interesantów ten kontakt i wzajemną komunikację zdecydowanie ułatwia. To przyspiesza załatwianie spraw przez słabosłyszących interesantów, poprawia też klimat towarzyszący wzajemnemu kontaktowi.

W ramach realizacji projektu wykonane zostały następujące działania:
- zainstalowana i skalibrowana została stanowiskowa pętla indukcyjna w punkcie obsługi interesantów,
- punkt ten oznakowany został jako dostępny dla osób słabosłyszących specjalnym certyfikatem przyznanym przez Polską Fundację Osób Słaboslyszących,
- personel Urzędu przeszkolony został w zakresie korzystania z pętli indukcyjnej stanowiskowej,
- dostarczone zostały materiały informacyjne na temat problemów osób słabosłyszących, konsekwencji uszkodzenia słuchu oraz sposobów pokonywania tych problemów,
- lokalizacja Urzędu Gminy umieszczona została na mapie miejsc dostępnych dla osób słabosłyszących,

- informacja o zamontowaniu pętli indukcyjnej podana została na stronie internetowej Gminy Kępice (www.kepice.pl) zarówno w aktualnościach jak i zakładce - Niepełnosprawni,

- w/w informacja ukazała się również na profilu społecznościowym gminy (Facebook) oraz gazecie lokalnej - Gazeta Miastecka.

Poprawa jakości obsługi interesantów słabosłyszących, to pociągnie za sobą również wzrost zaufania do Urzędu, pokaże, że obywatele są dla niego ważni. To przełoży się na budowanie dobrych relacji między władzą lokalną a obywatelami. Będzie też konkretnym przejawem wdrażania zapisów zawartych w Konwencji o Prawach osób Niepełnosprawnych na poziomie lokalnym. Ważnym, ponadregionalnym efektem realizacji projektu będzie pokazanie innym Urzędom gminnym oraz innych instytucji publicznych, że można, warto a nawet trzeba wychodzić naprzeciw potrzebom obywatali ze specjalnymi potrzebami.

Wdrożone działanie przyniesie trwałe rezultaty ponieważ pętla posłuży niepełnosprawnym mieszkańcom przez kolejne lata. Niedosłyszący mieszkańcy kórzy do tej pory bali się załatwiać sprawy w urzędzie, przełamią bariery i wyjdą ze swoich domów bez obawy, iż nie zrozumienią bądź nie dosłyszą tego co mówi do nich urzędnik.
 

Zainstalowana pętla będzie służyła przez dziesiątki lat, Pozytywne doświadczenia z jej wykorzystywania zainspirują do instalowania tego typu rozwiąkzań w innych placówkach na terenie gminy.

Biuro Obsługi Interesanta w Gminie Kępice
Biuro Obsługi Interesanta w Gminie Kępice
Biuro Obsługi Interesanta w Gminie Kępice

Komentarze (0)