teleOPIEKA, blisko Twoich bliskich

Projekt trwa od: 01/09/2016 r. do 31/12/2017 r. Kontakt z wykonawcą

Laureat konkursu:

"Samorząd Równych Szans 2017"

Samorządowa jednostka terytorialna
zachodniopomorskie
Gmina miejska
Miasto na prawach powiatu - Koszalin
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
  • lekki
  • umiarkowany
  • znaczny
powyżej 100
Lokalny
  • Bez ograniczeń
  • powyżej 68 lat
  • bez ograniczenia
  • Inne
  • Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie, Infomedic Sp. z o.o.
  • Środki własne

W 2016r.Miasto przeprowadziło 3 miesięczny pilotaż teleopieki dla 28 osób, podopiecznych usług opiekuńczych i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.Uruchomienie regularnej usługi teleopieki jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania, które potwierdziły się podczas prac nad Strategią rozwiązywania problemów społecznych.Teleopieka umożliwia funkcjonowanie w swoim środowisku zamieszkania osobom, które ze względu na wiek oraz stan zdrowia wymagają stałego monitoringu i pomocy.Zapewnia bezpieczeństwo i wsparcie osób samotnych pozostających w domu (tak trudno starszym osobom „przeprowadzić się na obce”)oraz członków ich rodzin, którzy z różnych przyczyn nie mogą się nimi opiekować. Ponadto oszczędzają budżet Miasta o środki, które musiałyby być przeznaczone na wsparcie np.w placówce pobytu dziennego. Teleopieka polega na sprawowaniu opieki przez centrum monitoringu prowadzone przez Firmę Infomedic przez 24h,7 dni w tygodniu, przyjmowaniu zgłoszeń SOS od podopiecznych za pomocą czerwonego przycisku lub telefonu,wzywaniu Pogotowia,Policji,Straży itp.w przypadku nagłej sytuacji zagrażającej życiu, kontakcie z rodziną podopiecznego lub osobą wskazaną, celem udzielenia pomocy czy wsparcia.Usługa jest nieodpłatna.Miasto postanowiło zaopiekować się większą liczbą potrzebujących w środowisku zamieszkania i opóźnić momentu,w którym konieczne byłoby zapewnienie całodobowej opieki instytucjonalnej.

1. Sprawowanie opieki przez centrum monitoringu przez 24 godziny

2. Przyjmowanie zgłoszeń SOS od podopiecznych za pomocą czerwonego przycisku

3. Wezwanie Pogotowia Ratunkowego, Policji, Straży miejskiej

4. Kontakt z rodzina podopiecznego lub osobą wskazaną celem udzielenia pomocy, wsparcia

1. Zapewnienie podopiecznym poczucia stałego bezpieczeństwa, wpłynie na sposób i jakość codziennego funkcjonowania.

2. Osoba może funkcjonować w swoim domu(oszczędność w budżecie samorządu)

3. Opiekunowie podopiecznych mogą kontynuować  pracę zawodową.

Teleopieka jest niezbędna do zorganizowania efektywnego i zintegrowanego systemu opieki senioralnej. Redukuje zapotrzebowanie na miejsca w stacjonarnych domach pomocy społecznej. Daje szansę na spędzenie całej jesieni życia we własnym domu. Teleopieka stanowi uzupełnienie opieki fizycznej nad osoba starszą, chorą i niepełnosprawną. Upowszechnianie teleopieki ma również cywilizacyjny aspekt- stanowi praktyczne zastosowanie nowych technologii informatyczno- komunikacyjnych, które służą do wsparcia niezależności życia seniora we własnym domu.

Społeczeństwo nasze starzeje się, a liczba ludności w wieku poprodukcyjnym, samotnych rośnie. Przed polityką społeczną Miasta pojawiło się wyzwanie, które należało podjąć i z pewnością będzie kontynuowane w przyszłych latach. Poszanowanie i ochrona godności osób starszych stanowią najwyższe ideały realizowanej dzisiaj polityki społecznej Miasta. Każdemu z nas powinno zależeć, aby żadna z osób starszych nie czuła się wykluczona, dyskryminowana i zapomniana. W ramach tej polityki w obszarze aktywności obywatelskiej ogromną wagę przykładamy do zwiększenia zaangażowania tych osób w życiu społecznym oraz wzrostu ich roli w lokalnej polityce społecznej Miasta.

„Wszyscy żyjemy na tym świecie, po którym ręka w rękę kroczą: dobro i zło, grzech i niewinność. Zamknąć oczy na jedną jego połowę, by żyć w spokoju i bezpieczeństwie - to jakbyśmy chcieli dla większej pewności wędrować z zamkniętymi oczami wśród urwisk i przepaści” pisał Oscar Wilde
Informujemy wszystkich zainteresowanych o nowym projekcie
Szef firmy tłumaczy jak posługiwać się sprzętem do Teleopieki
To tak niewiele gadżetów, a jakie ważne
Bezpieczeństwo i pomoc....jakie to ważne
Pilotaż projektu wyróżniony
A to nagroda tegoroczna od Gazety Miasto
A tak pisali o tym pilotażu...
Zachęcamy do skorzystania z Teleopieki – podejmujcie lokalnie takie działania. Mogą uratować ludzkie życie.

Komentarze (1)

Zuzanna 23.10.2017
Gratulacje!!!
Marek 13.11.2017
Też bym chciał taką opiekę.
Marek 21.12.2017
Wprowadzałem komentarz, ze super praktyka. I nie ma nic???