Wrocław bez barier 2017

Projekt trwa od: 01/01/2008 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
dolnośląskie
Miasto na prawach powiatu: Wrocław
Gmina miejska
Urząd Miejski Wrocławia
Całej społeczności
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Międzynarodowy
 • Umysłowa
 • Choroby psychiczne
 • Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu
 • Choroby narządu wzroku
 • Głuchoślepota
 • Narządu ruchu
 • Epilepsja
 • Choroby układu oddechowego i krążenia
 • Choroby układu pokarmowego
 • Choroby układu moczowo-płciowego
 • Choroby neurologiczne
 • Całościowe zaburzenia rozwojowe
 • Niepełnosprawność sprzężona
 • Inna
 • Bez ograniczeń
 • bez ograniczenia
 • Dostępna informacja
 • Komunikacja
 • Edukacja
 • Dostępne rozwiązania architektoniczne
 • Wybory
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Dostępne towary i usługi, zwłaszcza usługi publiczne
 • Zatrudnienie
 • Dostępny transport
 • Wczesne wspomaganie
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Jednostki Miejskie, Instytucje Miejskie, Spółki Miejskie, Organizacje Pozarządowe, Samorząd Wojewódzki, Rząd, Parlament Polski i Europejski
 • Środki własne
 • PFRON
 • Środki UE
 • Środki sponsorów

6 września 2012 roku Polska ratyfikowała Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. W uroczystościach nie zabrakło wrocławskiej reprezentacji, co wynikało z dwóch głównych powodów. Po pierwsze – dokument w nowy sposób pozwala spoglądać na wsparcie osób z niepełnosprawnościami, po drugie – wrocławskie działania od dłuższego czasu do niego nawiązywały.

Można byłoby zatem uzasadnienie zacząć od dokumentów i wypełniania Konstytucji RP, Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, wrocławskiej Uchwały Rady Miejskiej „Bez barier”, czy liczb, wszak według statystyk około 90 tysięcy mieszkańców Wrocławia to osoby z niepełnosprawnościami. Do tego należy dodać studentów, dojeżdżających pracowników, turystów, czy w końcu pozostałe osoby o ograniczonej mobliności.

Paradoksalnie też kolejne działania udoskonalające „Wrocławia bez barier”, a zatem aktywizacji osób z niepełnosprawnością na różnych polach – rozbudza nowe ambicje i potrzeby. Chęci otwartego dostępu do edukacji, kultury, sportu, rekreacji i pracy. Należy pamiętać, że jest to osadzone w bardzo konkretnym kontekście miasta wielokrotnie niszczonego przez działania wojenne, a potem – powodzi tysiąclecia.  Te wydarzenia sprawiły, że stolica Dolnego Śląska przez lata nie była przyjazna. Osoby z różnymi niepełnosprawnościami, które z wielu powodów funkcjonują na co dzień i incydentalnie we Wrocławiu są równoprawnymi obywatelami, które powinni mieć możliwość powszechnego korzystania z przestrzeni miejskiej. Odpowiedzią na te potrzeby, głosy płynące ze środowiska, była zmiana myślenia władz miejskich i konkretna inicjatywa w postaci Wrocławskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Bez barier”. Stanowiąc element Uchwały Rady Miejskiej, wyznacza standardy, idee, kierunki działań. Jak podkreślał Rzecznik Praw Obywatelskich uchwała i konkretne działania podejmowane we Wrocławiu, korespondują też z Konwencją ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych

Rzecznik miasta Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych Bartłomiej Skrzyński, podkreśla, że działania miejskie mogą być realizowane tylko i wyłącznie w oparciu o mocną i konkretną współpracę z: prezydentem Wrocławia – Rafał Dutkiewiczem, bez którego wiele z nich mogłoby pozostać marzeniami bez możliwości realizacji. Rola całej drużyny Urzędu Miejskiego z Jackiem Sutrykiem dyrektorem Departamentu Spraw Społecznych, Jednostkami Miejskimi (m.in.: Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta, Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej jego dyrektor Anną Józefiak-Materną i Andrzejem Mańkowskim, zastępcą), Instytucjami Miejskimi i oczywiście NGO’sami jest absolutnie niebagatelna i niezbędna.

Podejmowane we Wrocławiu inicjatywy mają charakter interdyscyplinarny, obejmują edukację, kampanie społeczne komunikację, konsultacje, interwencje indywidualne, czy w końcu dbałość o włączanie osób z niepełnosprawnościami w duże wydarzenia. The World Games 2017, Wrocław jako miasto gospodarz zadbał o dostępność tego wydarzenia na wielu płaszczyznach. Konkretne rekomendacje i inicjatywy spowodowały odpowiedni sposób biletowania TWG2017, uwzględniający potrzeby osób z niepełnosprawnościami i ich asystetnów, audiodeskrypcję, ale i przeprowadzono konsultacje architektoniczne. Przykładem kompleksowego podejścia jest teren Stadionu Olimpijskiego. Z jednej strony obiekt rewitalizowany zyskał kontent dostępności dla kibiców, VIPów i dziennikarzy – opiniowany m.in. przez eksżużlowców: mistrza Igrzysk Paraolimpijskich Rafała Wilka i komentatora telewizyjnego Krzysztofa Cegielskiego. Szczegóły: http://blogi.wroclaw.pl/sport/the-world-games-2017-bezbarier/. Z drugiej, na skutek głosów ze środowiska przebudowano przystanek tramwajowy, tworząc przejście naziemne, z trzeciej nowe rampy zyskał klub tenisowy, na tamtejszych kortach, podczas XV Międzynarodowego Turnieju Tenisa na wózkach Wrocław CUP rywalizowało blisko 60 w-skersów z całego świata.

 • W The World Games 2017 wzięło udział 240 tysięcy uczestników, 3,5 tysiąca sportowców, którym pomagało 1,6 tys. wolontariuszy, wybudowano i przygotowano 24 przyjazne areny sportowe. Tylko Stadion Olimpijski, podczas sezonu żużlowego 2017 odwiedziło ponad pół tysiąca osób z niepełnosprawnościami z całego świata.
 • Kontynuacja projektu Niepełnosprawnik z Fundacją TUS pozwoliła wprowadzić do bazy (na niepelnosprawnik.eu i na wroclaw.pl) kolejnych – ponad tysiąc zmierzonych, pod względem dostępności obiektów użyteczności publicznej.
 •  Przede wszystkim należy dostrzec, że podejmowane we Wrocławiu działania, dotyczą zarówno, ponad 90 tysięcy mieszkańców z niepełnosprawnościami (dane statystyczne), studentów, turystów, jak i tzw. osób nie-niepełnosprawnych. Integracja ma bowiem włączając zapobiegać wykluczeniu. Proces wyposażania przejść dla pieszych w odpowiednią sygnalizację, przekroczy w tym roku liczbę 300 – miasto jest w trakcie konsultacji interdyscyplinarnej: oficer rowerowy, pieszy, rzecznik ds. osób niepełnosprawnych, środowisko – kolejnych hubów komunikacyjnych. Blisko 60 zawodników na wózkach z całego świata na przełomie czerwca i lipca wzięło udział w prestiżowym XIV Turnieju Wrocław CUP, pod Honorowym Patronatem Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza. 

Wrocław tętni życiem i tak już pozostanie. Nie tylko podczas wielkich wydarzeń, jak Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016, czy The World Games 2017. Choć wtedy rzeczywiście kalendarz jest jeszcze bardziej napięty i większy wachlarz wyboru. Po tak dużych przedsięwzięciach pozostaje dużo dobrego. Kolejne obiekty, huby komunikacyjne. Piłkarskie EURO w 2012 roku też było „pretekstem” do zmian we Wrocławiu, które zadziały się szybciej. To wtedy w stolicy Dolnego Śląska powstał nowoczesny i przyjazny, bo konsultowany Port Lotniczy Wrocław, z wieloma udogodnieniami, których nie posiadają inne lotniska, poprzez zakup  ambuliftu, a na corocznych szkoleniach obsługi skończywszy. Nowe rozwiązania drogowe, połączenia także z wybudowanym i przyjaznym Stadionem Wrocław. Na przestrzeni ostatnich lat wyremontowano Dworzec Główny, czy Teatr Muzyczny Capitol. Wszystkie obiekty, podobnie jak siedziba Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 – kultowa Barbara – konsultowane pod względem dostępności. 

Fundacja „Promyk Słońca”, Gmina Wrocław i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu od 2017 roku realizują wspólnie projekt SAMO-Dzielni, oferujący wsparcie asystenckie dla osób z niepełnosprawnością. W ramach projektu powstał „WROMIK – Miejski Informator. Możliwości i korzyści dla osób z niepełnosprawnościami”.WROMIK to adresownik – są w nim niezbędne kontakty, numery telefonów, adresy e-mail, stron internetowych, budynków. WROMIK to także poradnik – znajdziesz w nim informacje nie tylko o tym, gdzie, ale też w jaki sposób załatwić interesujące Cię sprawy, kto może udzielić Ci bezpłatnej pomocy i jakie masz uprawnienia w dziedzinie edukacji, zdrowia, pomocy społecznej, transportu. 

Tworzenie i udoskonalanie przestrzeni „bez barier” to proces w Polskich i zagranicznych miastach – także we Wrocławiu. Konkretne działania, kampanie, podejmowane przez Urząd Miejski, także wspólnie z Jednostkami Miejskimi, Instytucjami, Spółkami i Organizacjami Pozarządowymi poszerzają mapę miejsc dostępnych. Dając też, podobnie jak konkurs Samorząd Równych Szans, wyraźny sygnał do firm, osób fizycznych, że dbanie o potrzeby osób z niepełnosprawnościami, jest i musi być nieodłącznym elementem codziennego działania i polityki miejskiej. Bycie dostępnym dla osoby na wózku, zwiększa przyjazność dla rodziców z dziećmi w wózkach. Standardowy głos zapowiadający przystanki pomaga osobom niewidomym i starszym, będąc pretekstem do podejmowania kolejnych przyjaznych rozwiązań w komunikacji. Już dostępne miejsca i wydarzenia kulturalne – zarówno pod względem architektury, sposobu biletowania i ich odbioru w obiektach, jak i otwartej przestrzeni miejskiej – dają asumpt do podejmowania następnych. Temu służą choćby konkursy dla organizacji pozarządowych ogłaszane przez Wydział Kultury Urzędu Miejskiego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzięki temu też poprzez wsparcie finansowe i współpracę merytoryczną tworzymy kulturę „bez barier”. Warto wymienić choćby Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym Ostoja, z którym popularyzujemy ideę teatru integracyjnego poprzez włączanie autorytetów teatralnych, debiutantów, artystów niepełnosprawnych i – co niezwykle ważne – wystawianie spektakli. Co dzieje się od lat i bez wątpienia będzie kontynuowane. Nie sposób tylko w tylu znakach wymienić wszystkie działania miejskie, współpracę z ngo i możliwość ich kontynuacji. Jedno jest pewne, to działania permanetne wymagające partycypacji samych zainteresowanych. Co dzieje się we Wrocławiu, a kolejne miejsca jak Afrykarium, czy Waranarium stają się częścią odwiedzin wielu turystów – także z niepełnosprawnościami

Komentarze (0)