Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie

Projekt trwa od: 07/12/2015 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
lubelskie
Województwo Lubelskie
Jednostka administracji publicznej
Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie
Całej społeczności
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Międzynarodowy
 • Bez ograniczeń
 • bez ograniczenia
 • Dostępna informacja
 • Edukacja
 • Dostępne rozwiązania architektoniczne
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Dostępne towary i usługi, zwłaszcza usługi publiczne
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Województwo Lubelskie
 • Środki własne
 • Środki UE

Lubelskie Centrum Konferencyjne to miejsce działalności konferencyjno – wystawienniczej, umożliwiające organizację różnego rodzaju spotkań. Budynek o powierzchni ponad 13 000 m2 oferuje 11 sal konferencyjnych, pokoje Business Centre oraz przestronne atrium. Różnorodność nowoczesnej przestrzeni oraz wielość udogodnień sprawia, że organizacja wydarzeń w budynku sprosta najwyższym oczekiwaniom gości.

Budynek został zaprojektowany, aby osoby z niepełnosprawnością czuły się swobodnie w każdej jego części  oraz miały możliwość samodzielnego poruszania się po jego terenie. Budynek LCK nie zawiera progów ani innych barier komunikacyjnych. Posiada cztery windy, na każdym piętrze znajduje się toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych z możliwością wezwania pomocy. Na parkingach podziemnych znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Schody na parterze posiadają podest elektryczny dla wózków umożliwiający wjazd do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego bez konieczności opuszczania budynku.

Działanie Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie wykracza poza organizowanie kongresów oraz wystaw. Naszą misją jest wspieranie kreowania marki turystyki biznesowej województwa lubelskiego, stymulowanie współpracy regionalnej i międzynarodowej oraz wzmacnianie rozwoju obszarów inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego.

Misją Lubelskiego Centrum Konferencyjnego jest:

• wspiera kreowanie marki turystyki biznesowej,

• stymuluje współpracę regionalną i międzynarodową,

• wzmacnia rozwój obszarów inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego.

Lubelskie Centrum Konferencyjne jest koordynatorem charytatywnego biegu LUBLIN BUSINESS RUN odbywającego się po raz pierwszy we wrześniu tego roku w Lublinie. Ideą wydarzenia odbywającego się jednocześnie w 8 miastach w Polsce jest pomoc konkretnym osobom po amputacjach kończyn w zebraniu środków na zakup protez. Bieg ma za zadanie integrację środowisk biznesowych w celu pomocy osobom niepełnosprawnym ruchowo.
Lubelskie Centrum Konferencyjne gości również osoby niepełnosprawne przy okazji  organizowanych w LCK wydarzeń poświęconych tej tematyce jak konferencja „Europa bez barier – korzyści dla wszystkich” czy zeszłoroczna debata dotycząca „Wdrożenia Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych”.
Lubelskie Centrum Konferencyjne propaguje wiedze na temat  ważnych regulacji  wprowadzanych przez Unię Europejską, dotyczących poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, rodzin z dziećmi, stanowiąc równocześnie szansę rozwoju przedsiębiorstw.

 

W biegu charytatywnym organizowanym w Lublinie przez Lubelskie Centrum Konferencyjne wzięło udział 420 biegaczy którzy zebrali  43188,00 zł. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup protezy dla beneficjenta biegu – Mateusza Krzeszczyka. Organizowany bieg wpłynął na zwiększenie świadomości społecznej, że wokół nas żyją osoby z niepełnosprawnością ruchową potrzebujące pomocy. Wyjście z niepełnosprawności osób bez kończyn nie jest możliwe, jednak zakup protezy pozwala im normalnie funkcjonować w społeczeństwie oraz rozwijać swoje pasje. Protezy dają również możliwość uprawiania sportu i zdrowego stylu życia. LCK pokazuje, że pomoc finansową  na konkretne cele charytatywne można połączyć z rywalizacją sportową.

Budynek Lubelskiego Centrum Konferencyjnego gościł również osoby które poświęcają swoje życie dla propagowania integracji przy okazji odbywających się tu konferencji jak:   "Europa bez barier - korzyść dla wszystkich", odbywająca  się w czerwcu 2017 r. Konferencja miała na celu przybliżenie idei Europejskiego Aktu w Sprawie Dostępności szerokiej publiczności. Przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, rządu, organizacji pozarządowych, a także przedsiębiorcy mieli  możliwość wymienienia się uwagami i najlepszymi praktykami, które już są stosowane w celu ułatwienia dostępu do produktów i usług. 

W lipcu zeszłego roku,  w budynku LCK miała miejsce debata środowiskowa pod nazwą „Wdrożenia Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” poświęcona wdrożeniu konwencji oraz sytuacji osób niepełnosprawnych  z niepełnosprawnością sprzężoną. Organizatorem debaty było Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki. Podczas debaty przedstawiane zostały przykłady systemu wsparcia osób dotkniętych dziecięcym porażeniem mózgowym w innych krajach europejskich jak Wielka Brytania czy Francja. Główna część spotkania była poświęcona wypracowaniu strategii poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością sprzężoną. 

Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie realizuje swoją misję długofalowo. Wyznaczone kierunki działań skupiają się na potrzebach ludzi. Mieszkańcy województwa lubelskiego, przedstawiciele biznesu, branży turystycznej, świata nauki, osoby z niepełnosprawnością – każda grupa społeczna jest dla LCK ważna. Kluczowym zadaniem LCK jest integracja wszystkich środowisk oraz uświadamianie, że współpraca, wzajemna wymiana poglądów, dialog i przenikanie się przyczyniają się długoterminowo do budowy gospodarki i rozwoju społeczności całego kraju.
 Zakończone przez nas w tym roku  projekt jak bieg charytatywny Lublin Business Run jest początkiem drogi LCK w pomaganiu osobom niepełnosprawnym poprzez zbiórkę pieniędzy, a zarazem propagowanie idei aktywnego pomagania. Wierzymy, że idea biegu oraz samo wydarzenia trwale zapisze się w kalendarz lubelskich imprez biegowych. 
Również wydarzenia organizowane przez zaprzyjaźnione z nami organizacje podnoszą ważne tematy dotyczące życia osób niepełnosprawnych i długofalowo zapisują się w pamięci jej uczestników oraz stanowią podstawę do dalszych debat i dyskusji.

 

Lubelskie Centrum Konferencyjne jest dopiero na starcie swojej działalności. Z każdym rokiem będą przybywały nam kolejne ważne projekty, które trwale wpiszą się w społeczność lokalną oraz ogólnopolską. Zorganizowany po raz pierwszy w Lublinie charytatywny bieg Lublin Business Run spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród jego uczestników i lubelskich firm. Spowodował on również konkretny rezultat w postaci zakupu protezy dla Mateusza. W kolejnych latach projekt będzie kontynuowany. Mamy sygnały, że w przyszłym roku jego skala się powiększy, dzięki czemu będzie można pomóc większej grupie osób dotkniętych amputacją.
Budynek Lubelskiego Centrum Konferencyjnego jest przystosowany do swobodnej komunikacji przez osoby niepełnosprawne. Posiada też doskonałą bazę do prowadzenia spotkań, konferencji i kongresów dotyczących wszystkich dziedzin życia. Jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy dotyczące pomocy w organizacji wydarzeń poświęconych tematyce niepełnosprawności bądź  pomocy grupom wykluczonym społecznie.

 

zdjęcie budynku Lubelskiego Centrum Konferencyjnego
Bieg Lublin Business Run - symboliczne przekazanie pieniędzy Mateuszowi Krzeszczykowi
Bieg Lublin Business Run
Bieg Lublin Business Run - rozgrzewka
konferencja "Europa bez barier - korzyści dla wszystkich"
konferencja "Europa bez barier - korzyści dla wszystkich"

Komentarze (0)