Budowa nowej siedziby Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w m. Góra

Projekt trwa od: 21/08/2009 r. do 02/11/2010 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
dolnośląskie
Góra
Gmina miejsko-wiejska
Gmina Góra
Osób z niepełnosprawnością
 • umiarkowany
 • znaczny
51-100
Lokalny
 • Narządu ruchu
 • Choroby neurologiczne
 • Całościowe zaburzenia rozwojowe
 • Niepełnosprawność sprzężona
 • 7-18
 • Dostępne rozwiązania architektoniczne
 • Wczesne wspomaganie
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • nie dotyczy
 • Środki własne
 • Środki UE

Poprzednio Ośrodek funkcjonował w miejscu które nie spełniało szeregu wymogów, jakimi powinien dysponować obiekt z którego korzystają osoby niepełnosprawne. Braki lokalowe uniemożliwiały podział zajęć za względu na wiek dzieci oraz rodzaj prowadzonej terapii. Utrudnione w znacznym stopniu było indywidualne podejście do pacjentów. W jednym pomieszczeniu równolegle prowadzone było kilka terapii, a pacjenci przeszkadzali sobie wzajemnie. Ośrodek nie był w stanie objąć swoją opieką wszystkich potrzebujących dzieci, a dla dzieci znajdujących się pod opieką, usługi medyczne świadczone były w ograniczonym zakresie lub w nieodpowiednich warunkach.

Dzieci które powinny były być objęte całodzienną opieką z usług Ośrodka korzystały zaledwie 2-3 razy w tygodniu. Ponadto aby udzielić pomocy większej liczbie dzieci zajęcia prowadzone były także popołudniami w pomieszczeniach administracyjnych, które nie były przystosowane do prowadzenia specjalistycznych usług medycznych. Dodatkowo Ośrodek borykał się z problemem braku szatni i węzłów sanitarnych przed salami, brakiem pomieszczenia socjalnego oraz brakiem pomieszczenia na szatnie dla personelu oraz dzieci przebywających w Ośrodku pobytu całodziennego.

Gmina Góra postanowiła sprostać celowi jakim była poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez poprawę jakości oraz komfortu prowadzenia zabiegów i zajęć oraz pracy w Ośrodku, poszerzenie zakresu usług Ośrodka oraz zwiększenie poziomu wydajności świadczonych usług medycznych. Dlatego też niezbędnym okazało się wybudowanie nowego obiektu, który sprostałby oczekiwaniom obecnych jak i przyszłych pacjentów.

Obecnie w nowym budynku Ośrodka znajdują się 3 sale do ćwiczeń indywidualnych, 3 sale pobytu dziennego, sala fizykoterapii, sala ćwiczeń specjalnych, sala rehabilitacyjna, pokój dla matek, gabinety psychologa/pedagoga, lekarski i zabiegowy, pomieszczenia administracyjne, socjalno- bytowe oraz sanitarne.

Obiekt dostosowany jest w pełnym zakresie dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Górze jest jedynym Zakładem Opieki Zdrowotnej zajmującym się świadczeniem usług medycznych i opieką na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie górowskim.

Rezultatem jest stworzenie korzystnych warunków do rozwoju Ośrodka zapewniając tym samym podniesienie jakości,standardu i zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej w regionie dolnośląskim oraz zatrudnienie dodatkowego personelu. W Ośrodku funkcjonuje Poradnia Rehabilitacyjna, Pracownia Fizjoterapii,Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, Poradnia Logopedyczna. W ośrodku prowadzona jest wielospecjalistyczna, kompleksowa rehabilitacja dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym wymagających intensywnego wspomagania oraz stymulacji w grupie rówieśniczej.

Dzieci korzystające z ośrodka dziennego mają zapewniony dowóz samochodem służbowym przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych oraz wyżywienie. W ramach Ośrodka Rehabilitacji Dziennej udzielane są świadczenia dla osób dorosłych oraz dla dzieci z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej. Są to zabiegi polegające na kompleksowej rehabilitacji wielonarządowej ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych, neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych lub pulmonologicznych.

Operacja jest trwała gdyż dotyczy budowy infrastruktury, która służyć będzie przez długie lata. Co więcej z roku na rok dzięki zwiększeniu poziomu wydajności świadczonych usług medycznych ilość pacjentów sukcesywnie wzrasta.

Znaczy to, iż Ośrodek może swoją opieką objąć dzieci, które ze względu na stan swojego zdrowia wymagają czasami natychmiastowej pomocy. Ośrodek funkcjonuje w publicznym systemie opieki zdrowotnej i świadczy usługi w ramach kontraktów z NFZ co nie zawęża katalogu potencjalnych pacjentów

Operacja dotyczy infrastruktury, która świadczy usługi w publicznym systemie opieki zdrowotnej i zapewnia trwałe jej wykorzystanie po zakończeniu realizacji projektu.

Komentarze (0)