"Dostosowanie Domów Pomocy Społecznej Powiatu Limanowskiego do potrzeb ich mieszkańców poprzez modernizację, zakup wyposażenia, profilaktykę oraz szkolenia"

Projekt trwa od: 01/08/2014 r. do 29/04/2016 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
małopolskie
Powiat Limanowski
Powiat
Starostwo Powiatowe w Limanowej
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Lokalny
 • Niepełnosprawność sprzężona
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • powyżej 68 lat
 • Dostępne rozwiązania architektoniczne
 • Inne
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, Domy Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Limanowskiego
 • Środki własne
 • Inne

Pogarszający się stan techniczny siedzib DPS  w Limanowej oraz DPS w Mszanie Dolnej utrudniał świadczenie usług przez te placówki, a także zmniejszał ich dostępność. Natomiast DPS w Szczyrzycu aby efektywnie mógł pełnić swoją funkcję i zapewniać wysoką jakość udzielanych świadczeń, wymagał doposażenia w specjalistyczny sprzęt. Modernizacja obiektów ułatwiła mieszkańcom dostęp do kompleksowej opieki. Dzięki realizacji projektu  współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczegobyło możliwe było usunięcie braków infrastrukturalnych z jakimi zmagały się DPS-y z terenu Powiatu Limanowskiego. Bardzo ważne było podniesienie kwalifikacji pracowników sprawujących opiekę nad długotrwale przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi oraz osobami starszymi. Dzięki temu personel zaktualizował swoją wiedzę i umiejętności w zakresie postępowania z osobami cechującymi się różnego typu zaburzeniami, wymagającymi rehabilitacji, niesamodzielnymi, niepełnosprawnymi, mającymi problem z zaspokajaniem podstawowych potrzeb życiowych. Niezbędne było także podjęcie działań profilaktycznych w zakresie zdrowia mieszkańców. 

Celem realizacji projektu była poprawa jakości,dostępności specjalistycznych usług zdrowotnych świadczonych przez Domy Pomocy Społecznej w Powiecie Limanowskim na rzecz osób niepełnosprawnych,starszych wraz z promocją działań na rzecz zapobiegania, zmniejszania zachorowalności na choroby nowotworowe.W ramach  projektu podjęte zostały różne działania, nie tylko typowo inwestycyjne, ale także szkolenia,badania i terapie dla mieszkańców.Przeprowadzono kompleksową modernizację DPS w Limanowej np: wymianę stolarki,remont instalacji przyzywowej,elektrycznej,łazienek,malowanie pomieszczeń, remont elewacji zewnętrznej,wymianę pokrycia dachu, kominów,wymianę kostki brukowej wokół budynku(zlikwidowano bariery komunikacyjne – krawężniki), wykonano remont schodów zewnętrznych i pochylni. Natomiast w DPS w Mszanie Dolnej przeprowadzono remont: odwodnienia budynku,pomieszczeń wewnętrznych,wymieniono windę na nową. W DPS w Szczyrzycu wykonano m.in. siłownię zewnętrzną,bramę wjazdową.Ponadto w ramach projektu zakupiono wyposażenia do trzech DPS w Limanowej, Mszanie Dolnej i Szczyrzycu w tym m.in.:szaf ubraniowych,szafek na leki,łóżek,krzeseł,stołów,stolików przyłóżkowych,foteli, tapczanów), a także profesjonalnego sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu medycznego,sprzętu gastronomicznego (wyposażenie kuchni)sprzętu ogrodniczego, sprzętu do pralni, oprócz tego zakupiono pościele, koce,ręczniki,kołdry i poduszki medyczne, wyposażono pokoje mieszkańców w firany,rolety, zasłony, obrusy do pokoi mieszkańców oraz pozostałych pomieszczeń. Przeprowadzono terapię dla mieszkańców DPS, pod kątem chorób nowotworowych i uzależnień, badania profilaktyczne dla mieszkańców DPS w Szczyrzycu w zakresie diagnostyki nowotworu. Przeprowadzono szkolenia personelu w DPS w Limanowej i Mszanie Dolnej, których celem było podniesienie kwalifikacji pracowników w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Szkolenia podzielone były tematycznie, stosownie do zidentyfikowanych potrzeb i zdiagnozowanych problemów

 

Realizacja projektu zapewniła kompleksową modernizację DPS w Limanowej i Mszanie Dolnej, a także zakup wyposażenia, sprzętu diagnostycznego i terapeutycznego do trzech domów. Ponadto mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej skorzystali z poprawy usług zdrowotnych świadczonych na ich rzecz, terapii zajęciowych, badań pod kątem profilaktyki chorób nowotworowych. Pracownicy placówek w Limanowej i Mszanie Dolnej zostali przeszkoleni z tematyki w zależności od potrzeb i zdiagnozowanych problemów wśród mieszkańców

Realizacja projektu umożliwiła kompleksową modernizację Domów Pomocy Społecznej  a także podniesienie kwalifikacji personelu zatrudnionego w placówkavh . Poprawiła też dostępność świadczonych usług, wpłyneła na efektywność pełnionej funkcji oraz wyższy standard udzielanych świadczeń.

Zakupione w ramach programu sprzęty rehabilitacyjne, medyczne a także ułatwiające opiekę nad osobami z niepełnosprawnością są bardzo wysokiej jakości i będą służyć mieszkańcom domów pomocy społecznej z terenu Powiatu Limanowskiego przez długi czas. Ponadto przeszkolony personel medyczny a także opiekunowie osób niepełnosprawnych, będą lepiej realizować zadania i służyć pomocą mieszkańcom swoich domów. 

Wyposażenie pomieszczeń – DPS Szczyrzyc
Wyposażenie pomieszczeń – DPS Szczyrzyc
Prace modernizacyjne – DPS Limanowa
Prace modernizacyjne – DPS Limanowa
Remont pomieszczeń wewnętrznych – DPS Mszana Dolna
Remont pomieszczeń wewnętrznych – DPS Mszana Dolna
Terapia grupowa dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej – Szczyrzyc
Szkolenia dla personelu Domu pomocy społecznej – Mszana Dolna
Trapia grupowa dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej – Mszana Dolna
Terapia grupowa dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej - Limanowa

Komentarze (0)