Droga ku samodzielności osób z niepełnosprawnością

Projekt trwa od: 01/12/2016 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
śląskie
Miasto na prawach powiatu: Częstochowa
Gmina miejska
Urząd Miasta Częstochowy
Całej społeczności
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Regionalny
 • Umysłowa
 • Choroby psychiczne
 • Choroby narządu wzroku
 • Narządu ruchu
 • Epilepsja
 • Choroby układu pokarmowego
 • Choroby neurologiczne
 • Niepełnosprawność sprzężona
 • bez ograniczenia
 • Dostępna informacja
 • Edukacja
 • Dostępne rozwiązania architektoniczne
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Dostępne towary i usługi, zwłaszcza usługi publiczne
 • Zatrudnienie
 • Wczesne wspomaganie
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Fundacja OCZAMI BRATA
 • Środki własne
 • PFRON
 • Środki UE
 • Środki sponsorów
 • Inne

Przedmiot. projekt wynika z potrzeby zapewnienia wysokiej jakości,kompleksowych usług społ. zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społ. ON i osób z otoczenia ON na terenie Częstochowy.Jest wiele powodów,które stanowią realne zagrożenie dla funkcjonowania ON i osób z ich otoczenia w sferze zarówno społ. jak i zawod.Głównym powodem wykluczenia społ. a co za tym idzie również wykluczenia zawod.ON, jest niska motywacja i brak wiary we własne siły.ON często nie mogą polepszyć swojej sytuacji bytowej ze względu na braku ośrodków ze spersonalizowaną ofertą (np. inne potrzeby mają ON ruchową, a inne ON intelektualnie),braku miejsc w specjalistycznych ośrodkach wsparcia ON,a także braku dostępności (niedostosowane budynki,transport,środki masowego przekazu).ON w większości przypadków zdane są na opiekę osób trzecich,głównie członków rodziny.Konieczność stałej pomocy osobie niesamodzielnej, powoduje,że najbliższa jej osoba nie może normalnie pracować i funkcjonować.Powoduje to ubożenie oraz konflikty w rodzinie.W momencie braku pomocy ze strony najbliższych,ON w szczególności osoby niesamodzielne,wymagające wsparcia w formie usług opiekuńczych,trafiają do instytucji całodobowej opieki typu DPS.W Czwie brakuje miejsc takich jak rodzinne domy pomocy z usługą asystencką oraz z możliwością krótkoterminowego pobytu interwencyjnego,gdzie ON mogłyby aktywnie spędzać czas (w zależności od potrzeb od kilku godzin do kilku dni) i otrzymać profesjonalne wsparcie w zastępstwie za opiekunów faktycznych.Zapewnienie takiej usługi umożliwi odzyskanie równowagi w rodzinie,normalną pracę i funkcjonowanie opiekunów faktycznych oraz sprawi,że osoba niesamodzielna będzie czuła się bardziej komfortowo.

1. Założ. Spółdz. Soc.Jasne,że Alternatywa 21" W 2016r.Miasto i Fund. „Oczami Brata” założyły Spół. Soc.„Jasne,że Alternatywa 21”,w której zatrud. 6 ON.W ramach spółdz.powstała Klubokawiarnia.O jej wyjątkowości świadczy nie tylko dział.kulinarna,społ. i artyst.,ale to,że w jej funkcjon.zaangażowane są ON.Spółdz.soc.jest dla ON jednym z etapów na drodze do całkowit. usamodziel. się.Atutem Klubokawiarni jest,że wszystko wykon. jest na miejscu.Prod. są pozyskane od lokaln. rolników.Funkc.również przestrzeń artyst.,odbywają się koncerty,spotkania aut.,wernisaże,czy też turnieje wiedzy.Na miejscu można kupić rzeczy wytworzone w ramach rękodzieła,przygotowanego przez lokalnych artystów,CIS.Działania Spółdz.można śledzić na Facebooku, Instagramie,mapie Google i Tripadvisor.

2. Projekt „Aktywnie niepełnosprawni w Częstochowie"-otworzenie 2 mieszkań wspomagano treningowych dla ON. W ramach zostały zorg. 4 turnusy 4 miesięczne w mieszk. wspomaganym treningowym dla 16 ON oraz 16 mies. pobyt w mieszk. wspomaganym treningowym dla 4 ON.Działania skierowane są na trening rozwijający kompetencje związane z samodz. funkcjon., zamieszk. poza domem rodzinnym,nabycie umiejęt. związanych z poruszaniem się po mieście,obsługą urządzeń RTV,AGD,komp.,komórki,wzrost umiejęt. samoobsług. i zaradn. życiowej.Trening opierał się będzie na podniesieniu kwalifikacji zawod.,zmotywowanie do poszukiwania pracy i podjęcia zatrud.Uczestnikom projektu ofer. jest wsparcie psycholog.oraz coachingowe.Każdy mieszk. posiada w pełni umeblowany pokój z dostępem do wspólnej kuchni i pokóju dziennego.Projekt dostępny jest dla osób z różnymi niepełn.a zakres wsparcia dostosowany jest do indywid.potrzeb mieszkańców.Uczestnikom treningów przez całą dobę towarzyszą Asystenci Osobiści. Udział w mieszk.jest nieodpłatny. Wszystkim uczestnikom zapewnione jest wyżywienie,transport,rehab.społeczna w postaci m.in.bonów aktywizujących i ubezp.NNW.W projekcie przewidz. jest również wsparcie coacha dla osób z otoczenia ON.

 1. Min 6 miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością – umowa na pełny etat

 2. Min 10 miejsc wsparcia dla osób z niepełnosprawnością w ramach mieszkań wspomagano-treningowych

 3. Aktywizacja min 30 osób z niepełnoprawnością w ramach treningu mieszkaniowego

 4. Aktywizacja 20 rodziców opiekunów osób z niepełnosprawnością – w ramach projektu + kontynuacja

 1. Wzrost miejsc świadczenia usług społecznych/lokalowych na terenie miast, wzrost bazy lokalowej, mieszkań socjalnych, chronionych

 2. Podjęcie pracy przez min 10 osób z niepełnosprawnością

 3. Rozbudowane sieci deinstytucjonalizacji wsparcia na rzecz osób z niepełnosprawnością

 4. Podjęcie samodzielności przez min 30 osób z niepełnosprawnością oraz 20 rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością

 5. Podniesienie poziomu tolerancji, akceptacji i zrozumienia osób z niepełnosprawnością
  w środowisku lokalnym

 

Kontynuacja po zakończeniu realizacji działań jest możliwa, ze względu m.in. ze względu na konieczność zachowania trwałości projektu.

Planowana jest ew. rozbudowa formy mieszkań lub/i zmiana sposobu funkcjonowania w ramach tzw. Rodzinnych Domów Pomocy.

W poświęconym przez biskupa Długosza mieszkaniu znajdują się dwie przestronne sypialnie, w każdej zamieszkają po dwie osoby. Do tego są łazienki, wielkie szafy, a także wspólna kuchnia i pokój dzienny. Wszystko nowiutkie.
pokój uczestnika
To mieszkania dla tych, którzy ich potrzebują. Tym samym nasze miasto powiększa ofertę skierowaną do osób niepełnosprawnych – podkreśla prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk
Uczestnicy projektu „Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie”, będą mieli możliwość skorzystania z transportu zagwarantowanego w projekcie. Transport wykorzystywany będzie na dowóz na zajęcia dzienne dla uczestników. Każdemu mieszkańcowi przysługuje jedna usługa transportowa dziennie (z wyłączeniem weekendów oraz świąt). Ponadto w projekcie przewidziane są bilety MPK, które mieszkaniec będzie mógł wykorzystać podczas dodatkowych wyjść z domu, na dojazd na rehabilitację czy na spotkanie z rodziną lub znajomymi. Na każdego mieszkańca przysługuje 8 biletów MPK miesięcznie do wykorzystania w dowolnym terminie. Każdy z mieszkańców mieszkań wspomaganych treningowych zostanie ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadów.
Mieszkania są dwa, przy ul. Hłaski i przy Kilińskiego. W pierwszym z nich 1 września nowi lokatorzy mogli się oficjalne pochwalić swoim domem.
Jeśli ktoś ma pomysł, chce zrealizować projekt, czy po prostu pomóc, może zgłosić się bez wahania. Alternatywa 21 czeka. Również na tych, którzy chcą po prostu przyjść i miło spędzić czas. Do Klubokawiarni łatwo trafić. Wystarczy przyjść na ulicę Mielczarskiego, pod numer 20.
zapraszam na przepyszną kawę, herbatę, sok ze świeżo wyciskanych owoców, do tego ciasto czy inne desery. Bardziej głodni mogą posilić się tostami, zapiekankami czy nawet wziąć kanapkę, w drodze do pracy czy szkoły.
Najważniejsze jest to, że wszystko wykonujemy na miejscu. Co więcej, nasze produkty pozyskujemy od lokalnych rolników, dzięki czemu wszystko jest świeże, smaczne i zdrowe. To nas wyróżnia. I ludzie się do nas przekonują, ponieważ stawiamy na jakość
Obecnie Spółdzielnia zaprasza od wtorku do soboty w godzinach 8:00 – 20:00. Tel: 786-101-133, e-mail: alternatywa21@gmail.com
Klubokawiarnia znajduje się przy ulicy Przemysłowej 14/16 (wejście od ul. Mielczarskiego 20) w Częstochowie. Jej głównym atutem jest wyjątkowa działalność kulinarna, społeczna i artystyczna, ale również przepyszne przekąski, napoje i kawa. To zdecydowanie wyróżnia ją na tle innych miejsc w mieście, zwłaszcza, że w Częstochowie nie ma czegoś porównywalnego.

Komentarze (0)