Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka im. prof. Wojciecha Starzewskiego Szpital Miejski w Zabrzu.

Projekt trwa od: 00/00/0000 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
śląskie
Miasto na prawach powiatu: Zabrze
Gmina miejska
Miasto Zabrze
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
  • lekki
  • umiarkowany
  • znaczny
21-50
Lokalny
  • Bez ograniczeń
  • 40-67
  • Dostępna informacja
  • Dostępne rozwiązania architektoniczne
  • Szpital Miejski w Zabrzu
  • Środki własne

Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka jest przykładem włączania kobiet cieżarnych niepełnosprawnych ( zgodnie z konwencją ONZ) do procesu prowadzenia ciązy i porodu. Centrum jest w ramach działającego szpitala miejskiego. Budynek i wyposażenie przyjazne dla osób niepełnosprawnych, pozwalajace na pełen komfort dla kobiet rodzących w tym z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, chorobami neurologicznymi. Niepełnosprawna kobieta moze skorzystac z pomocy psychologa ( jest zatrudniony na cały etat) , od samego poczatku ciązy do rozwiązania. Kobieta otrzymuje takze pełną informację ( w razie potrzeby ) o sysytemie środowiskowego wsparcia począwszy od Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Ośrodek Wczesnego Wspomagania  poprzez kontakt ze stowarzyszeniami. W Centrum realizowany jest Szwajcarski Program Na Rzecz Kobiet . Centrum zatrudnia konsultanta laktacyjnego , który pomaga w problemach z karmieniem piersią, szczególnie wtedy jest to ważne, kiedy np. rodzi się dziecko niepełnosprawne, czy z rozszczepem. W przypadku kiedy kobieta jest chora psychicznie , Centrum zapewnia  oprócz psychologa również psychiatrę, jest stały  kontakt z MOPR, rodziną, włacza się pracowników socjalnych. Zdarzają sie przypadki zespołu FAS , Mamy z problemami alkoholowymi , już na etapie pobytu w Centrum , zespół pomaga wraz z instytucjami pomocywymi aby dziecku i matce zapewnić maksymalną pomoc , aby mogła wychowac to dziecko nie oddawać do adopcji, stosuje się tam założenie DZIECKO WYCHOWUJE MATKA BIOLOGICZNA. Dlatego zarówno  kobieta niepełnosprawna jak i dziecko niepełnosprawne otaczane jest troską, wsparciem ale takze informacją instytucji pomocowych w tym NGO. Centrum to miejsce gdzie kobiety niepełnosprawne czy noworodki niepełnosprawne , otrzymują usługi o najwyższym standardzie.  

1. Podjęcie decyzji o budowie Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka im. prof. Wojciecha Starzewskiego przez Miasto Zabrze.

2. Wyasygnowanie ok 40 mln zł na budowę Centrum.

3. Budowa Centrum dostępnego dla osób niepełnosprawnych oraz oddanie do uzytku w 2016r obiektu.

4. Funkcjonowanie z wysokowykwalifikowanym personelem , w odniesieniu do inkluzji włączamy kobiety , dzieci niepełnosprawne do pełnego udziału ze wspomaganiem personelu i instytucji pomocowych.

Rezultatem działania  jest obiekt przyjazny osobom niepełnosprawnym; kobietom w okresie ciązy i porodu, pełna świadomość personelu wyższego i średniego o możliwych  trudnościach w funkcjonowaniu kobiet niepełnosprawnych w tym intelektualnie i niwelowanie barier we współpracy z instytucjami wspomagajacymi w tym NGO.

 

Oddziaływanie długofalowe w sposób  ciagły, z pewnością przyczyni się do ograniczenia obaw kobiet niepełnosprawnych co do możliowści poradzenia sobie w okresie ciązy oraz w okresie porodu i po porodowym. Mamy niepełnosprawne objęte stałą pomocą  psychologa , specjalistów  mają w Centrum stworzone warunki do godnego rodzenia bez względu na rodzaj niepełnosprawności. Otoczone opieką także w przypadku gdy dotyka ich depresja, niepewność poradzenia sobie z wychowaniem dziecka, pielegnacją, ze wsparciem całego systemu informacyjnego oraz współpracy miedzysektorowej, sektorowej .

Centrum działa nie przerwanie  , planuje się poszerzyc dalsze szkolenia, projekty sprzyjające matce i dziecku z uwzględnieniem kobiet niepełnosprawnych na zasadzie włączania w cały proces.

Komentarze (1)

Joanna Kowtun 27.09.2016
projekt wychodzi naprzeciw mocno akcentowanym potrzebom Kobiet niepełnosprawnych