wspieranie integracji osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Skierniewice

Projekt trwa od: 28/07/2016 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
łódzkie
Miasto na prawach powiatu: Skierniewice
Gmina miejska
Urząd Miasta Skierniewice
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
  • lekki
  • umiarkowany
  • znaczny
powyżej 100
Lokalny
  • Bez ograniczeń
  • bez ograniczenia
  • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
  • Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach; Osrodek Sportu i Rekreacji w Skierniewicach
  • Środki własne

Założeniem polityki społecznej Miasta Skierniewice wobec osób niepełnosprawnych jest dążenie do kompleksowego działania, uwzględniajacego potrzeby fizyczne, psychiczne i społeczne niepełnosprawnego obywatela- stwarzające możliwość integracji ze społeczeństwem. Miasto liczy ok. 48200 mieszkańców (31.12.2015r.), z czego status osoby niepełnosprawnej posiadaja 1053 osoby (w tym 102 dzieci).  Zastosowanie ulg przy zakupie biletów do kinoteatru, umożliwienie bezpłatnego dostępu do zajęć organizowanych przez Centrum Kultury i Sztuki oraz ulg w opłatach za korzystanie z hal sportowych należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększy dostępność dóbr kultury i sportu dla osób niepełnosprawnych. Zapobiegnie ich dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu.

Przyjęcie uchwały Nr XXVI/99/2016 Rady Miasta Skierniewice z dnia 23.06.2016 r. w sprawie podjęcia działań wspierających integrację osób nieełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Skierniewice (wejdzie w życie dnia 28.07.2016 r.)

 - zwiększenie dostępności do imprez i wydarzeń kulturalnych, sportowych p; - poprawa warunków materialnych osób niepełnosprawnych i ich rodzin; - wzmocnienie kondycji psychicznej i fizycznej osób niepełnosprawnych; wspieranie integracji społecznej osób niepełnosprawnych; - zwiększenie szans rozwojowych osób niepelnosprawnych.

 

- zmniejszenie dyskryminacji i wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych.

 

Realizacja projektu przewidywana jest w perspektywie wieloletniej.

Komentarze (0)