Dobra przestrzeń - świetlica dla dzieci niepełnosprawnych w Stąporkowie.

Projekt trwa od: 01/06/2016 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
świętokrzyskie
Stąporków
Gmina miejsko-wiejska
Gmina Stąporków
Osób z niepełnosprawnością
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
21-50
Lokalny
 • Bez ograniczeń
 • bez ograniczenia
 • Dostępna informacja
 • Komunikacja
 • Edukacja
 • Wczesne wspomaganie
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Świetlica Środowiskowa w Stąporkowie, sponsorzy, media.
 • Środki własne
 • Środki sponsorów
 • Inne

Świetlica "Dobra przestrzeń" w Stąporkowie to oferta skierowana dla dzieci niepełnoprawnych oraz ich rodziców/opiekunów. Na terenie Gminy Stąporków jets ok. 90 rodzin objętych opieką z uwgai na występowanie niepełnosprawności dziecka. Część rodziców dowozi dzieci do placówek, w części dzieci umieszczone są w internatach przy placówkach specjalistycznych. Rodzice - nierzadko matki samotnie wychowujące dzieci, ich życie skupione jest wokół rytmu wyznaczanego przez dzieck/i. Poza domem, placówką, nie mają sił, a często i ochoty na wyjścia, spotkania towarzyskie.

Świetlica ma być miejscem wymiany myśli, wsparcia, odpoczynku od codziennego zabiegania i odskocznią od codzienności. W czasie, kiedy rodzice będą spotykać się w swojej grupie (jako samopomoc) lub ze specjalistą w kontakcie indywidualnym bądź grupowym, dzieci pozostaną pod opieką wykwalifikowanej kadry, która za pomocą i przy użyciu dostępnego wyposażenia (m.in. do Integracji sensorycznej, z elementami muzyko- i koloro terapii) zagospodaruje czas pociechom.

W części budynku znajduje się również świetlica środowiskowa. Obecność takiej placówki w sąsiedztwie z pewnością będzie miało dodatkowe walory edukacyjne i wychowawcze. Planowane są też zabawy integrujące oba te środowiska, czego prekursorem był Dzień dziecka inicjujący powstanie takiej przestrzeni.

1 czerwca 2016r. - Pierwsze spotkanie informacyjno-interacyjne z okazji Dnia dziecka. Przedstawienie założeń, celów i zebranie informacji zwrotnych dotyczących planowania powołania świetlicy dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rodziców/opiekunów (relacje w lokalnych mediach). Informacja na temat możliwośc uzyskania wsparcia i jego form.

czerwiec - pisma do instytucji i sponsorów z prośbą o wsparcie doposażenia świetlicy w niezbedny sprzęt.

14 sierpnia - "Biegun ciepła" Stąporków 2016 - lokalny festyn z okazji święta miasta, a w czasie jego trwania kwesta na doposażenie świetlicy w niezbędny sprzęt.

wrzesień - kolejne spotkanie dzieci oraz rodziców, zapoznanie z dotychczasowymi działaniami, oficjalne uruchomienie grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, przedstawienie kadry; dla dzieci zabawa z elementami muzykoterapii oraz ruchu rozwijającego metodą Weroniki Sherborne. Ustalenie terminarza spotkań do końca 2016r oraz grafiku funkcjonowania świetlic w stałych dniach i o stałych porach.

grudzień - wspólna śwetlicowa wigilia oraz przedstawienie założeń i celów na rok 2017.

 

 

- większa integracja rodziców i dzieci

- zmniejszenie poczucia osamotnienia, izolacji społecznej

- uzyskanie wsparcia przez rodziców: pomoc prawna, psychologiczna etc.

-dzieci zdrowe uczą się akcpetacji, wyrozumiałości, tolerancji

- zwiększa się wrażliwość i poczucie zaagnażowania w pomoc drugiej osobie

- zwiększenie dostępności rehabilitacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych

- zwiększenie współpracy i współdziałania w grupie

- stworzenie platformy pozytywnych wzorcó zachowań

 

Istnienie takiej świetlicy przyczyni się do zmiany przekonań rodziców dzieci niepełnosprawnych dotyczących konieczności samotnego przeżywania swoich trudności i budowania racjonalnych przekonań o zaspakajaniu również swoich podstawowych psychologicznych i rozowjowych potrzeb jako rodzica, kobiety, mężczyzny. Budowanie wizerunku rodziny z niepełnosprawnością dziecka, jako otwartej.

Miejsce to będzie również miejscem wymiany nie tylko trudności i szukania sposobów przezwycięzania, ale też wymiany myśli  i nauuki poszukiwania konstruktywnych rozwiązań.

Dodatkowym długofalowym efektem będzie oddziaływania na dzieci i młodzież ze świetlicy środowiskowej uczącej się w ten sposób akcpetacji dla niepełnosprawności, inności, ludzkich trudności, zwiększy to wrazliwosć na problemy społeczne.

Chcemy, aby to było miejsce całoroczne, funkcjonujące w miejskiej przestrzeni przez kolejne lata.

Dzieci bardzo szybko zintegrowały się ze sobą, dając upust radosnej energii.
Dzieci niepełnosprawne i ich rodzice z chęcią obejrzeli część artystyczną w wykonaniu dzieci ze świetlicy środowiskowej.
Wspólnym zabawom nie było końca.
To pierwsze tego typu spotkanie, kiedy rodzice dzieci niepełnosprawnych mogli porozmawiać z innymi rodzicami w podobnej sytuacji.

Komentarze (0)