XV Wojewódzki Jarmark Folklorystyczny oraz Przegląd Dorobku Kulturalnego Domów Pomocy Społecznej i Środowiskowych Domów Samopomocy

Projekt trwa od: 23/05/2002 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
pomorskie
Gmina wiejska
Gmina Chmielno
Osób z niepełnosprawnością
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Regionalny
 • Bez ograniczeń
 • bez ograniczenia
 • Edukacja
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, organizacje pozarządowe
 • Środki własne
 • PFRON
 • Środki sponsorów

Gmina Chmielno słynie z kompleksowego, zintegrowanego wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych. W swoich zasobach posiada pełniący funkcje mieszkań chronionych Gminny Ośrodek Opiekuńczy, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Centrum Integracji Społecznej. Spójny system pomocy pozwala uczestnikom na wszechstronny rozwój w miarę indywidualnych możliwości, samodzielne funkcjonowanie, a często również podjecie zatrudnienia. Dopełnieniem oferty jest organizowany od piętnastu lat Wojewódzki Jarmark Folklorystyczny oraz Przegląd Dorobku Kulturalnego Domów Pomocy Społecznej i Środowiskowych Domów Samopomocy. Działanie jest nietuzinkowe i warte zaprezentowania w ramach dobrych praktyk. Coroczne spotkanie gromadzi około 500 os. z całego Województwa. Wydarzenie to nie tylko w znacznym stopniu aktywizuje i integruje osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem, przeciwdziałając ich marginalizacji, ale integruje również środowiska zaangażowane w działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Znaczącą wartością spotkania jest zainteresowanie jego uczestników kulturą i sztuką oraz podniesienie świadomości społecznej w zakresie aktywności twórczej  podopiecznych takich placówek jak DPS, ŚDS czy WTZ. Kolejnym cyklicznie realizowanym zadaniem na rzecz osób niepełnosprawnych jest organizowana od ośmiu lat Wojewódzka Olimpiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych. W zawodach bierze udział około 300 uczestników WTZ z całego województwa. Olimpiada popularyzuje zajęcia rekreacyjno–sportowe wśród osób niepełnosprawnych, promuje aktywny styl życia, pomaga pokonywać uczestnikom bariery psychiczne, wpływa na podniesienie samooceny oraz integrację osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Potrzeba realizacji projektu wynika z faktu, iż dostęp osób niepełnosprawnych do wydarzeń kulturalnych oraz sportowych jest często ograniczony (brak środków finansowych, problem z mobilnością itp.). Powyższe wydarzenia stwarzają możliwość uczestnictwa w nich setkom osób, co czyni ofertę wyjatkową.

Wojewódzki Jarmark Folklorystyczny oraz Przegląd Dorobku Kulturalnego Domów Pomocy Społecznej i Środowiskowych Domów Samopomocy organizowany jest od piętnastu lat i gromadzi co roku około 500 uczestników z całego Województwa Pomorskiego. W zależności od warunków pogodowych oraz tematyki spotkania organizowany jest w plenerze lub na hali sportowej. Podczas imprezy osoby niepełnosprawne prezentują swój dorobek kulturalny min. poprzez występy muzyczne, przedstawienia teatralne  oraz twórczość ludową,  a wszystko wpisuje się w wybrany  wcześniej „motyw przewodni  imprezy” ( np. tytuł legendy kaszubskiej). W roku 2016 piętnasty jubileuszowy jarmark odbył się pod hasłem „Wesele Kaszubskie”. Impreza zorganizowana została na hali sportowej – przygotowanej jako sala weselna.  Wytypowane  wcześniej placówki, które gościły na jarmarku co roku, otrzymały  wcześniej  zadanie - przygotowanie prezentacji kaszubskich obyczajów weselnych min. poltreabendu, ubierania panny młodej, błogosławieństwa rodziców, marszu weselnego po powrocie z kościoła – wesele rozpoczynała uroczysta Msza Święta, powrotu z kościoła, powitanie chlebem i solą, „babę i dziada”, oczepiny oraz tort weselny. Oprawę stałych aktorów wesela zapewnił zespól Folklorystyczny „Chmielnie”. Prezentacje zostały ocenione przez komisję, wytypowane domy otrzymały nagrody. Wszyscy uczestnicy przebrani byli w stroje weselne - najciekawsze zostały nagrodzone. Domy  przybyły z prezentami weselnymi – pięknymi wyrobami wykonanymi podczas zajęć w placówkach. Stoły na sali były suto zastawione pachnącymi kaszubskimi potrawami. Całej uroczystości towarzyszyła muzyka weselna wykonywana przez uczestników  WTZ oraz ŚDS, tańce, radosna zabawa oraz niepowtarzalna atmosfera, która na długo pozostanie zarówno w pamięci gości jak i samych  gospodarzy spotkania.

Wojewódzki Jarmark Folklorystyczny oraz Przegląd Dorobku Kulturalnego Domów Pomocy Społecznej i Środowiskowych Domów Samopomocy daje osobom niepełnosprawnym możliwość aktywnego uczestnictwa  w wydarzeniu kulturalnym, które każdego roku przybiera inną formę.  Placówki wcześniej otrzymują informacje dotycząca myśli przewodniej kolejnego spotkania, co stwarza warunki do zaplanowania formy i odpowiedniego przygotowania uczestników do udziału w występach.
Sposób organizacji imprezy wpływa na jej niepowtarzalność, powstawanie innowacyjnych form prezentacji, a tym samym na ciągłe zainteresowanie uczestników udziałem. Wymusza aktywny udział i nie pozwala popaść w rutynę.  
Uczestnicy mają świadomość, że są częścią całego wydarzenia  co ma znaczny wpływ na ich motywacje do działania, podniesienie samooceny,  wiarę we własne siły i umiejętności, a ponadto gwarantuje wiele pozytywnych doświadczeń i emocji.
Wydarzenie ukazuje osoby niepełnosprawne jako wartościowe, obdarzone potencjałem i talentem, co w znacznym stopniu  przyczynia się do przełamywania barier i łamania stereotypów społecznych.

Wojewódzki Jarmark Folklorystyczny oraz Przegląd Dorobku Kulturalnego Domów Pomocy Społecznej i Środowiskowych Domów Samopomocy jest istotnym elementem gminnego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych. Zintegrowane działania mają za zadanie pomóc osobom niepełnosprawnym w procesie usamodzielniania się  oraz w pełnieniu odpowiednich ról społecznych.

Ponadto „Jarmark” w znacznym stopniu przyczynia się  do zaspokajania potrzeb wyższego rzędu. Udział w prezentacjach pozwala na poczucie samorealizacji, satysfakcji i spełnienia. Staje się powodem do dumy i zadowolenia, co w konsekwencji motywuje do dalszego działania i  samorozwoju.Opisywane przedsięwzięcie jest częścią całego procesu rehabilitacji prowadzącego osoby niepełnosprawne do  funkcjonowania na równi z innymi  i brania pełnowartościowego udziału w życiu społecznym.

Impreza już na stale wpisała się w gminny kalendarz wydarzeń kulturalnych. Informacje zwrotne oraz wyrazy podziękowania, które co roku spływają na ręce organizatorów, wskazują na dalszą potrzebę realizacji przedsięwzięcia. W związku z powyższym organizatorzy planują przystąpienie do kolejnego projektu.

Kaszubskie wesele
Kaszubskie wesele
Kaszubskie wesele
Kaszubskie wesele
Kaszubskie wesele
Kaszubskie wesele

Komentarze (0)