Festiwal MODE H 2015 Tours (Francja)

Projekt trwa od: 03/05/2015 r. do 30/11/2015 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
podlaskie
Powiat Łomżyński
Powiat
Powiat Łomżyński oraz Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • nie dotyczy
1-20
Międzynarodowy
 • Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu
 • Narządu ruchu
 • Choroby neurologiczne
 • Inna
 • 7-18
 • 19-25
 • 26-40
 • Komunikacja
 • Edukacja
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Inne
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • "JA I TY" Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych
 • Środki własne
 • Środki UE

Skuteczna integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi to odwieczny problem całego świata. Osoby niepełnosprawne codziennie stają przed dylematem: samotność czy towarzystwo. Dylemat wynikający z wcześniejszych nieprzyjemnych doświadczeń z otoczeniem. Z jednej strony potrzeba zaspokajania kontaktów z innymi a z drugiej strach przed otoczeniem tworzy skrzywiony obraz świata zewnętrznego. Wg danych GUS w powiecie i m. Łomża żyje blisko 14 tys. osób niepełnosprawnych. Mimo takich liczb nie są one na co dzień widoczne na ulicach. Sytuacja ta wymagała nowego spojrzenia na miejsce osób niepełnosprawnych w naszym społeczeństwie. Pomysł na integrację obu środowisk poprzez taniec wziął się z … życia. W 2009 Stowarzyszenie L’Association MODE H Europe we Francji zaprosiło Powiat do realizacji projektu MODE H 2010, którego celem była integracja środowiska osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi poprzez sztukę oraz zmianę świadomości obu środowisk w zakresie wzajemnego zrozumienia i akceptacji. Bez wahania Powiat przystąpił do tej współpracy. W efekcie powołano do życia 14-osobową grupę taneczną „Tacy Sami”, składającej się z osób niepełnosprawnych ruchowo oraz członków Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” działającego przy ROK w Łomży. Rekrutacja niepełnosprawnych uczestników grupy potwierdziła przeświadczenie o izolacji tego środowiska, lęku i niepewności. Dopiero wspólne działania w postaci warsztatów tanecznych, wspólnych występów czy spotkań poza warsztatami ostatecznie ugruntowały powstanie grupy, która istnieje do dziś. Wybraliśmy taniec, bo naszym zdaniem to jeden z lepszych sposobów na skuteczną integrację z otoczeniem. Taniec stwarza wiele możliwości: wyjście na scenę pozwala przełamywać barierę kompleksów i ograniczeń stając się źródłem satysfakcji, poczucia własnej wartości i uwolnienia pozytywnych emocji. Taniec rozwija sprawność ruchowo-fizyczną, ale także umiejętności cenione w towarzystwie: otwartość, pewność siebie czy wewnętrzną energię. Taniec łączy ludzi.

W latach 2010 – 2015 odbyły się 3 edycje festiwalu MODE H z naszym udziałem. Początkowo miał on formę pokazu mody. Tak, aby osoby niepełnosprawne mogły tak samo cieszyć się modą a ich ubrania nie różniły się od tego co można kupić w „zwykłych” sklepach. Z czasem formuła festiwalu ewaluowała i stała się tanecznym show. Niezmienna natomiast pozostała jego idea i cele. Każda edycja festiwalu gromadzi ponad 5 tys. widzów a występy uczestników nagradzane są „owacjami na stojąco”. Festiwalowi towarzyszą także inne wydarzenia podejmujące ideę festiwalu m.in. warsztaty artystyczne, integracyjne, happeningi uliczne. W 2015 po raz kolejny wzięliśmy udział w festiwalu MODE H 2015, gdzie wspólnie z 7 krajami przygotowaliśmy niezwykłe show taneczno – muzyczne do muzyki świata. Wyjazd grupy Tacy sami był poprzedzony warsztatami taneczno – muzycznymi. Zajęcia rozpoczęły się w lutym pod czujnym okiem choreografa Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża”. Dwa razy w tygodniu członkowie grupy spotykali się w sali ćwiczeń w siedzibie ROK w Łomży aby szlifować układ, przygotować stroje, obmyśleć scenografię a nade wszystko scalać się jako grupa. Po ponad półrocznych przygotowaniach przyszedł czas na wyjazd (20-25.11.2015). Nasza grupa zaprezentowała żywiołowy układ do muzyki country. Energia i dynamika naszych występów porywała publiczność, która dopingowała tancerzy. Podczas pobytu w Tours uczestniczyliśmy również w warsztatach artystycznych prowadzonych przez młodych ludzi z poszczególnych krajów. Podczas integracyjnych spotkań wzruszył i zachwycił uczestników nasz występ wokalny, a wprowadzone przez polską ekipę żywe instrumenty i nasze tradycyjne tańce porywały do zabawy. Ważnym punktem programu był taneczny przemarsz wszystkich delegacji ulicami miasta. Tłumy ludzi podziwiały zaangażowanie i radość uczestników, a opracowany wspólny układ taneczny zachęcał do zabawy. Po powrocie grupa jeszcze wielokrotnie prezentowała swój występ tym razem dla lokalnej i regionalnej publiczności.

Główny założeniem powstałej w 2010 roku grupy „Tacy Sami” i jej udział we wszystkich edycjach festiwalu MODE H była integracja środowiska osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi poprzez sztukę oraz zmianę świadomości obu środowisk w zakresie wzajemnego zrozumienia i akceptacji. Celami szczegółowymi projektu była aktywizacja społeczno - kulturalna młodych ludzi, w tym osób niepełnosprawnych ruchowo, przełamywanie wewnętrznych barier i wzajemnych niechęci, wzajemne poznanie, zmiana postawy osób niepełnosprawnych i społeczności lokalnej wobec niepełnosprawności, podniesienie poziomu samooceny osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym i międzynarodowym.

W edycji projektu MODE H 2015 udział wzięło 14 osób – członków grupy „Tacy sami”. Grupę tę tworzy 7 osób przede wszystkim z niepełnosprawnością ruchową oraz 7 członków Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża”. Zrealizowano kilkadziesiąt godzin warsztatów muzyczno – tanecznych z pod czujnym okiem Justyny Wawrzyniak – choreografa Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża”.  Przygotowano 14 strojów w stylu country. Opracowano i przygotowano graficznie scenografię, która wspaniale oddawała klimat występu. W trakcie pobytu w Tours zrealizowaliśmy warsztaty artystyczno-integracyjne dla chętnych uczestników festiwalu (każdy z krajów przygotował po jednym warsztacie). Zrealizowano kilkadziesiąt godzin prób zarówno w salach ćwiczeniowych jak i sali, w której odbyła się uroczysta gala festiwalu. Wzięliśmy udział w happeningu ulicznym. Kwintesencja naszych przygotowań oraz cały pobyt wraz z występami zostało utrwalone na filmie.

Jak już było wspomniane grupa Tacy sami istnieje od 2010 roku i od tego czasu aktywnie i z wielkim zaangażowaniem uczestniczy w kolejnych edycjach festiwalu MODE H w Tours we Francji. Jesteśmy jedynymi reprezentantami Polski, co dodatkowo motywuje nas do wytężonej pracy tak aby jak najlepiej reprezentować nasz kraj. Na tym festiwalu nie ma wygranych czy przegranych – liczy się pomysł i chęci. Grupa funkcjonuje w środowisku od 2010 roku. Jej członkowie mieli już okazję prezentować programy przygotowywane na kolejne edycje festiwalu dla lokalnej i regionalnej publiczności np. podczas spotkań wigilijnych, w szkołach. wydarzeń kulturalnych czy spotkaniach podejmujących temat osób z niepełnosprawnościami. W 2010 roku powstał także film o niepełnosprawnych członkach grupy Tacy sami, który pokazuje ich życie codzienne, radości, pasje ale i smutki i problemy. Dzięki funkcjonowaniu tej grupy i jej udziałowi w festiwalu MODE H udaje się zmieniać świadomość lokalnej społeczności, ale przede wszystkim osób niepełnosprawnych, które zaczynają coraz śmielej udzielać się w innych inicjatywach, wydarzeniach. W edycji MODE H 2015 chętnych do udziału w festiwalu było więcej niż miejsc. Podczas pierwszej edycji mieliśmy kłopot z zebraniem 5 osób. To wszystko pokazuje, iż zawiązanie przez Powiat Łomżyński tego porozumienia, utworzenie grupy Tacy sami oraz jej aktywny udział w festiwalu MODE H jest sposobem na dobrą integrację ale i jej długofalowe skutki. Liczymy na to, iż grupa nadal będzie funkcjonowała w naszym lokalnym środowisku i będzie jej czynnym uczestnikiem. Grupa udowadnia wszystkim, iż tańczyć każdy może a taniec może trwale łączyć ludzi

Grupa „Tacy sami” nadal istnieje, choć obecnie jej spotkania nie są tak intensywne jak bezpośrednio przed udziałem w festiwalu. Od momenty zakończenia edycji MODE H 2015 grupa już kilkakrotnie prezentowała swój program m.in. na specjalnym koncercie mikołajkowym zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży czy podczas spotkania „Osoby z niepełnosprawnością kreatorami własnego rozwoju”, które odbyło się w marcu br. w Białymstoku. Spotkaniu towarzyszyła wystawa zdjęć „Tacy sami”.  W lutym br. grupa występowała dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży. Z pewnością nie jest to ostatnie słowo tej grupy. Jeśli idea festiwalu i jego kolejne edycje będą kontynuowane to z pewnością będziemy w nich uczestniczyć.

Grupa "Tacy Sami" podczas występu na gali festiwalu MODE H 2015
Grupa "Tacy Sami" podczas występu na gali festiwalu MODE H 2015
Grupa "Tacy Sami" podczas występu na gali festiwalu MODE H 2015
Grupa "Tacy Sami" podczas występu na gali festiwalu MODE H 2015
Grupa "Tacy Sami" podczas występu na gali festiwalu MODE H 2015
Grupa "Tacy Sami" na gali festiwalu MODE H 2015
Przygotowania do festiwalu - warsztaty taneczne
Przygotowania do festiwalu - warsztaty taneczne
Przygotowania do festiwalu - warsztaty taneczne
Czas pomiędzy warsztatami

Komentarze (0)