USPRAWNIANIE PRZEZ DZIAŁANIE

Projekt trwa od: 01/09/2014 r. do 30/06/2016 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
śląskie
Powiat Cieszyński
Powiat
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Regionalny
 • Umysłowa
 • Narządu ruchu
 • Całościowe zaburzenia rozwojowe
 • Niepełnosprawność sprzężona
 • bez ograniczenia
 • Dostępna informacja
 • Edukacja
 • Dostępne rozwiązania architektoniczne
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Inne
 • Wczesne wspomaganie
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Staroswto Powiatowe w Cieszynie, Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozowju Dzieci i Młodzieży " Nasze Dzieci"
 • Środki własne
 • Środki sponsorów
 • Inne

ZPSWR to placówka edukacyjno - rewalidacyjna umożliwiająca realizację rocznego przygotowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego i nauki dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, ruchowo, z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Prowadzimy również wczesne wspomaganie rozwoju dla dzieci od 1 roku życia. Jest to jedyna tego typu placówka w powiecie.Łączna liczba podopiecznych wynosi 257 osób.Placówka spelnia bardzo ważną rolę przygotowując dzieci i młodzież niepełnosprawną do życia w społeczeństwie jako pełnowartościowych obywteli, w pełnej integracji ze społeczeństwem.Priorytetem wszystkich podejmowanych w ramach programu " Usparwnianie przez działanie" inicjatyw bylo stworzenie placówki nowoczesnej o wysokim standarcie usług. Placówki wielospecjalistycznej,bezpiecznej, otwartej na potrzeby środowiska lokalnego,odważnie podejmującej wyzwania współczesnej eduakcji i szeroko pojętej rewalidacji, ukierunkowanej na wszechstronny psychofizyczny rozwój dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, we współpracy z rodzicami, przy wsparciu organu prowadzącego.Zasięgiem naszych działań, oprócz naszych podopiecznych ,objęliśmy również ich rodziny oraz osoby z ich otoczenia, szczegółowo dobierając cele ukierunkowane na poszczególne grupy odbiorców. Pragniemy aby poprzez niesienie kompleksowej pomocy nasi podopieczni osiągali najwyższy z możliwych dla nich poziom funkcjonowania psychicznego i fizycznego w pełnej integracji ze środowiskiem.

-Przeprowadzenie we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Cieszynie kompleksowej termomodernizacji wraz przebudową budynku oraz dostosowaniem warunków do eduakcji i rewalidacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - kwota inwestycji poniesiona przez Starostwo Powiatowe wraz z remontem sal - 2,5 mln złotych. Uroczyste otwarcie hydroterapii , siłownii oraz sali doświadczania świata odbyło sie z udziałem gościa honorowego Janka Meli.

- Udział placówki  w konkursie Fundacji AVIVA " To dla mnie ważne " - nagorda w postaci 29 tys. złotych z przeznaczeniem na zakup sprzętu do hydroterapii

-Udział placówki w konkursie Fundacji Brasil Warsow i firmy Maspex w konkursie "Po pierwsze wf" - nagroda główna w postaci sprzętu do wyposażenia siłowni  na kwotę 20 tys. złotych.

-Coroczne uczestnictwo w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Starostwo Powiatowe oraz Miasto Cieszyn- w roku 2015/2016  dofinansowanie otrzymało 16 projektów na kwotę 27 748,00 zł.

-Organizacja koncertów charytatywnych " Wyśpiewajmy Marzenia "( 06 2015- ENEJ, 06 2016- Kamil Bednarek).Środki pozyskane z organizacji koncertu przeznaczane są na zakup specjalitycznego sprzetu do  terapii i rehabilitacji . W 2015 r pozyskano 20 tys złotych, za które wraz z otrzymaną nagroda z Fundacji Aviva zakupiono sprzęt do hydroterapii . W 2016r dochód z koncertu wyniósl 41 tys zł-planowany jest zakup kolenego sprzętu specjalistycznego do terapii osób z niepełnosprawnością.

- Organizacja cyklicznych konfrencji naukowych "Zapal sie na niebiesko dla autyzmu" z udziałem wielu wybitnych specjalistów, 2015 r-:"Przesteń dla autyzmu" 2016 r-  "Autyzm w zwierciadle społecznym".

-Coroczna organizacja Tygodni Profilaktyki dostosowanych tematycznie do aktualnych potrzeb podopiecznych i ich rodzin. Organizowanie warsztatów z udziałem specjalistów, lekarzy, policji itp, zapraszanie Teatrów Profilaktycznych. W działanie profilaktyczne właczani są rodzice, dla których organizowane sa prelekcje, spotkania  oraz grupy wsparcia.

 

Placówka dzięki licznie podejmowanym, niekowencjonalnym działaniom wprowadziła nowoczesne i aktywizujace metody naucznia, rewalidacji  i rehabilitacji. Poprzez oferowaną szeroką gamę zajęc specjalistycznych, poprawę komfortu kształcenia  i pobytu w placówce oraz likwidacje barier architektonicznych uzyskano pozytywne efekty edukacyjne ale przede wszystkim terapetyczne mające bezpośrednie przełożenie na umiejętności,  jakość funkcjonowania oraz poprawę jakości życia  naszych podopiecznych i ich rodzin. Placówka stała się otwarta na wszelkie inicjatywy służące dobru dziecka niepełnosprawnego oraz zaistniała w świadomości społecznej jako: Szkoła Akceptacji i Zrozumienia. Dzięki organizacji koncertów charytatywnych, poza pozyskanymi środkami finansowymi przeznaczonymi na potrzeby podopiecznych ZPSWR, miasto Cieszyn zyskało statut miasta przyjaznego osobom niepełnosprawnym. Organizowane konferencje, koncerty, warsztaty  przyczyniły się do większej integracji społeczności lokalnej z osobami niepełnosprawnymi. Osoby niepełnosprawne uzyskały zwiększony dostep do kultury, sportu, rekreacji oraz szeroko pojętej rewalidacji. Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych stał się placówką specjalistyczną niosącą kompleksową pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzinom.

Powstanie placówki nowoczesnej o europejskim standarcie, bezpiecznej i otwartej na potrzeby osób niepełnosprawnych i środowiska lokalnego, odważnie podejmującej wyzwania współczesnej eduakcji o bardzo dobrej jakości pracy, profesjonalizmie i efektywności działań. Placówka będzie zapewniała akceptacje każdej osobie niepełnosprawnej, stwarzała odpowiednie warunki do kompensacji braków, usprawniania zaburzonych funkcji, otaczała opieką i wsparciem nie tylko dzieci  i młodzież ale także ich rodziny. Podejmowane działania  wpłyną korzystnie na  zrozumienie i akceptację  osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

W kolejnych latach placówka nadal będzie aktywnie działać na rzecz osób niepełnosprawnych. Oprócz kompleksowo niesionej pomocy z zakresu eduakcji i rewalidacji zamierzamy nadal podejmować dodatkowe działania  przynoszące wymierne efekty i możliwości ciągłego poszerzania bazy dydaktycznej i terapeutycznej. Organizowane będą kolejne koncerty charytatywne z udziałem gwiazd polskiej estardy, koferencje naukowe, warsztaty i  szeroko rozumiane poradnictwo. W ramach współpracy ze stowarzyszeniem " Nasze Dzieci" będziemy nadal brać udział w otwartych konkursach i realizować dofinansowane projekty. Pracownicy pedagogiczni nadal będą monitorować i brać wraz z podopiecznymi udział w róznorodnych konkursach i programach ogólnopolskich licząc na kolejne sukcesy.  Aktywne działanie , pasja i zaangażowanie na rzecz osób niepełnosprawnych to misja naszej placówki.

Koncert charytatywny - występ uczniów ZPSWR
koncert charytatywny " Wyśpiewajmy Marzenia "- Kamil Bednarek
uroczyste otwarcie nowych sal ; siłowni, hydroterapii i sali doświadczania świata
hydroterapia i nasz gość Janek Mela
zajęcia z rodzicami w ramach grupy wsparcia - wczesne wspomaganie rozowju
mityng pływacki- projekt grantowy
hipoterapia- projekt grantowy
nowa siłownia, przygtowania do Olimpiady Specjalnej
wygląd placówki po termomodrenizacji
nowe korytarze

Komentarze (0)