BIBLIOTEKA SZEROKO OTWARTA - działania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach na rzecz osób z niepełnosprawnością

Projekt trwa od: 16/11/2015 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
śląskie
Miasto na prawach powiatu: Gliwice
Gmina miejska
Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach
Całej społeczności
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Lokalny
 • Bez ograniczeń
 • bez ograniczenia
 • Dostępna informacja
 • Edukacja
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Dostępne towary i usługi, zwłaszcza usługi publiczne
 • Inne
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych; Gliwicki Ośrodek Metodyczny; Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna; Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach; Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych; Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, nr 7, nr 10, nr 12 i nr 14; Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych; Gimnazjum nr 3, nr 4 i nr 10; Przedszkole Miejskie nr 3, nr 4, nr 7, nr 18, nr 21 i nr 40; Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. J. Korczaka; Śląska Sieć Metropolitalna; MARCO Gliwice; ARUFLESZ; Centrum Handlowe Forum; ZNP Gliwice; Szkoła Podstawowa nr 2, nr 3, nr 8, nr 9, nr 11, nr 13, nr 14, nr 20, nr 23, nr 28, nr 29, nr 41; Klub Sportowy Futbolu Amerykańskiego Lions i Szkoła Pływania Łolk – SPORT; Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin "PODAJMY - SOBIE - RĘCE"; SIKReT – pływanie; RWR oddział Gliwice; Żłobek Miasteczko Dzieci; Stowarzyszenie Cała Naprzód; Śląskie Laboratorium Idei&Akcji: Gościnność; ZSP nr 1, ZSP nr 3, ZSP nr 5; ZSS; ZSE-T; ZSTI; ECE; Przedszkole AKUKU; CKZiU nr 1; Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa.
 • Środki własne
 • Środki sponsorów

Najlepszą okazją, aby poznać i zrozumieć drugiego człowieka, jest spotkanie z nim i rozmowa. To najskuteczniejszy sposób na przełamywanie barier (chyba tych największych, tkwiących w nas samych). Biblioteka jest miejską instytucją kultury, cieszącą się zaufaniem społecznym, otwartą dla każdego, niezależnie od jego sytuacji materialnej, wykształcenia, stanu zdrowia czy wieku. Z jej usług korzysta regularnie ponad 43 tysiące mieszkańców Gliwic. Oddziaływanie biblioteki jest szerokie. W jej otoczeniu działają szkoły specjalne, ZAZ, stowarzyszenia wspierające osoby z niepełnosprawnością. To właśnie te podmioty zasugerowały, że potrzebują przestrzeni i okazji, by osoby z niepełnosprawnością mogły się spotkać ze sprawnymi, opowiedzieć o swojej codzienności... i często niecodziennych zdolnościach bądź pasjach. Słuchając tych głosów, Biblioteka wraz z wieloma partnerami i sponsorami rozpoczęła realizację kilku projektów oraz wdrożyła nową usługę skierowaną do osób starszych i niepełnosprawnych.

Działania BIBLIOTEKI SZEROKO OTWARTEJ wykraczają poza jej standardowe zadania. Prowadzone konsekwentnie i w szerokiej współpracy z otoczeniem, objęły swym oddziaływaniem kilkanaście tysięcy mieszkańców Gliwic. Biblioteka szeroko otwarta to:
- Pozytywni.Gliwice.pl - kampania społeczna współorganizowana przez Bibliotekę. Jej celem jest m.in. redukcja uprzedzeń wobec ludzi z niepełnosprawnością i budowanie postawy akceptacji dla innych. Kampanię organizuje 14 gliwickich instytucji,  włączyło się do niej 60 podmiotów. W dniu jej inauguracji - 16.11.2015 r. - w Biblioforum (wypożyczalni w centrum handlowym) odbyła się ŻYWA BIBLIOTEKA. W listopadzie 2015 r. Biblioteka zorganizowała też 2 inne spotkania: z Ewą Błaszczyk, która licznie zgromadzonej publiczności opowiedziała o swojej fundacji oraz klinice "Budzik", oraz z Janem Melą. W ramach kampanii przygotowano też spektakl „Kiedy wiatr porywa nas w nie-znane”.  Aktorami zostali bibliotekarze, uczniowie szkół specjalnych, dyrektorzy instytucji oraz wolontariusze.
- Opowiemy Wam… - projekt realizowany w roku szkolnym 2015/2016; cykl spotkań, których celem była integracja i promowanie działalności artystycznej osób z niepełnosprawnością.  Gliwiczanie spotkali się m.in.: - z T. Ziob, poruszającą się na wózku autorką powieści, -  z malującą ustami K. Warachim, - z A. Filipkowską, która opowiedziała o pracy psa asystującego; - dwustuosobowa publiczność wysłuchała poezji autorstwa uczniów z ZSS im. J. Korczaka.
- Dzień Osób Niepełnosprawnych (koncert M. Kuszyńskiej) i Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (impreza plenerowa) – MBP włączyła się w obchody miejskie, przygotowując stoiska promujące zbiory m.in. dla niewidomych.
- Książka na telefon – dzięki tej inicjatywie wszyscy, dla których dotarcie do biblioteki jest kłopotliwe,  mogą zamówić telefonicznie dowóz zbiorów pod drzwi własnego domu.
- Miejski Konkurs Czytelniczy Książki Mówionej – MBP od kilkunastu lat organizuje konkurs dla osób niewidomych.

- Biblioteka zorganizowała lub współorganizowała 7 spotkań z niepełnosprawnymi artystami, a także ich opiekunami. Wzięło w nich udział ponad 1000 osób.

- Podczas pierwszej w Gliwicach Żywej Biblioteki w bezpośredniej rozmowie z osobami niepełnosprawnymi swoje uprzedzenia weryfikowało blisko 70 osób.

- Spektakl z pozytywnym przesłaniem obejrzało około 500 osób.

- Wspólne działania w ramach kampanii Pozytywni.Gliwice.pl podjęło ponad 70 instytucji, szkół i przedszkoli, firm oraz stowarzyszeń.


Tyle o liczbach. Ważniejsze są jednak te rzeczy, których zmierzyć nie sposób:
- niepełnosprawni artyści zyskali możliwość szerokiej prezentacji swoich dzieł,

- młodzież ze szkół specjalnych otrzymała niezwykłe wsparcie oraz motywację do działania  - dzięki słowom i postawie Jaśka Meli, z którym mogli się spotkać,

- dzięki wspólnemu działaniu – podczas przygotowywania spektaklu – stworzyliśmy lub wzmocniliśmy więzi społeczne pomiędzy uczestnikami,

- została zainicjowana szeroka współpraca pomiędzy instytucjami, stowarzyszeniami oraz podmiotami komercyjnymi.

Liczymy, że podejmowane działania przyczynią się do:

- kształtowania wizerunku osoby z niepełnosprawnością, jako pełnoprawnego uczestnika życia społecznego, szczególnie w zakresie dostępu do kultury (jako odbiorca, ale  i twórca),

- wzmocnienia poczucia wartości dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, szczególnie w okresie dorastania,

- wzrostu świadomości społeczeństwa, wiedzy i empatii w stosunku do problemów i potrzeb niepełnosprawnych,

- promocji twórczości artystów z niepełnosprawnością, budowania publiczności, odbiorców ich twórczości.

Już teraz wiadomo, że działania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach, związane z wspieraniem niepełnosprawnych i otwieraniem się na potrzeby tej grupy jako użytkowników instytucji kultury, będą kontynuowane. Podmioty współpracujące przy realizacji wymienionych przedsięwzięć wyraziły chęć dalszych wspólnych działań. Bardzo dobry odbiór społeczny, zainteresowanie mieszkańców oraz mediów, motywuje i mobilizuje do dalszych działań.

Kampania Pozytywni.Gliwice.pl będzie trwała do listopada 2017 r., liczymy jednak, że ukształtowane postawy i wola współpracy międzyinstytucjonalnej będą trwały dużo dłużej.

Żywa Biblioteka Gliwice - 16 listopada 2016 r. W Żywej Bibliotece książkami byli ludzie, treścią - ich codzienność. Spotkanie w Biblioforum. Osoby na wózkach, zmagające się z różnymi chorobami, również psychicznymi, w relacji 1:1 rozmawiały z ludźmi chcącymi poznać ich problemy i radości, skonfrontować swoje obawy i uprzedzenia z rzeczywistością.
Żywa Biblioteka Gliwice - listopada 2015 r. Spotkanie z drugim człowiekiem - najlepszy sposób, by poznać i zrozumieć.
Spotkanie z Panią Ewą Błaszczyk w ramach kampanii Pozytywni.Gliwice.pl - listopad 2015 r.
Spotkanie z Panem Janem Melą, założycielem Fundacji „Poza Horyzonty”; w ramach kampanii Pozytywni.Gliwice.pl - listopad 2015 r. Większość publiczności stanowiła młodzież, opowieść Jaśka o własnym wypadku i drodze do akceptacji samego siebie poruszyła szczególnie tych, którzy sami zmagają się z niepełnosprawnością.
Spotkanie z Panią Teresą Ziob - luty 2016 r. Poruszająca się na wózku pisarka, korzystająca z pomocy psa asystującego, w pasjonujący sposób opowiadała o swoim życiu i twórczości. Autorka powieści "Sarna" zaprezentowała też ułatwiające jej życie umiejętności swoich czworonogów.
Spotkanie z Panią Katarzyną Warachim - marzec 2016 r. Prezentacja prac malarskich gliwickiej artystki w galerii zlokalizowanej w centrum handlowym pozwoliła, by zetknęło się z jej twórczością wiele osób.
Dobre słowa - marzec 2016 r. Młodzież czytała poezję, która wypłynęła wprost z ich serc. Nic dziwnego, że trafiła prosto do serc licznie zgromadzonej publiczności.
Spektakl "Kiedy wiatr porywa nas w nie-znane" - maj 2016 r. Wywodzący się z różnych środowisk i grup zawodowych aktorzy-amatorzy poznali się podczas pierwszych prób. Trzy miesiące przygotowań zaowocowały nie tylko wystawieniem sztuki, ale również nawiązaniem nowych znajomości, lepszym zrozumieniem potrzeb drugiego człowieka.
Spektakl "Kiedy wiatr porywa nas w nie-znane" - maj 2016 r. Prapremiera w Ruinach Teatru Victoria zgromadziła dużą publiczność, która niezwykle ciepło przyjęła spektakl w reżyserii L. Stysia.

Komentarze (0)