Współpraca na rzecz niezależności i przedsiębiorczości kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt trwa od: 01/09/2015 r. do 31/08/2017 r. Kontakt z wykonawcą

Podmiot sektora prywatnego
małopolskie
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
Organizacja pozarządowa
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
Całej społeczności
  • nie dotyczy
powyżej 100
Międzynarodowy
  • Bez ograniczeń
  • 26-40
  • 40-67
  • Edukacja
  • Zatrudnienie
  • FUNDACION CIBERVOLUNTARIOS (Hiszpania), Associazione Moltivolti Capovolti (Włochy), Kocarli Ilce Milli Egitim Mudurlugu (Turcja), Integration För Alla (Szwecja)
  • Środki własne
  • Środki UE

Wśród Europejek rośnie bezrobocie. Rośnie też odsetek kobiet wycofujących się z rynku pracy, a regułą jest różny poziom wynagradzania mężczyzn i kobiet. To niejedyne zjawiska dotyczące kobiet na rynku pracy i w społeczeństwie. W szczególnie trudnej sytuacji są kobiety z niepełnosprawnością, posiadające niskie wykształcenie, emigrantki, czy te żyjące w ubóstwie. Nowy ponadnarodowy projekt Współpraca na rzecz niezależności i przedsiebiorczości kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym (Networking for improvement, independency and entrepreneurship to disadvantaged women) jest odpowiedzią właśnie na problemy nierówności społecznych i niskiej aktywności zawodowej kobiet.

Celem projektu jest także zwrócenie uwagi na kwestie przedsiębiorczości kobiet i równego uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim. Aby to osiągnąć, partnerzy zapewnią odpowiednie szkolenia zawodowe i całościowe wsparcie dla kobiety będących w niekorzystnej sytuacji (uczestniczek projektu). Stworzymy także przyjazną i angażującą przestrzeń do współpracy, nauki i kontaktu między wszystkimi uczestnikami projektu.

Zrealizujemy 3 międzynarodowe działania związane z uczeniem się/ nauczaniem/ szkoleniami:

1) Madryt, wiosna 2016

2) Kraków, jesień 2016

3) Palermo, lato 2017

Wezmą w nich udział beneficjentki i pracownicy instytucji. Warsztaty te umożliwią im rozwój umiejętności miękkich oraz nabycie umiejętności praktycznych, m.in. z zakresu nowoczesnych technologii, mediów społecznościowych, przedsiębiorczości.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 12 629 85 14 (osoba kontaktowa: pan Damian Kiss)

Jednym z naszych celów jest stworzenie platformy współpracy w oparciu o dostępne media społecznościowe.
W tym celu, na Facebooku, powstała międzynarodowa grupa dla kobiet zainteresowanych tematyką przedsiębiorczości, współpracy międzynarodowej, nawiązywaniem znajomości, udziałem w wydarzeniach. Zapraszamy do dołączenia: https://www.facebook.com/groups/1522711714708405/ (grupa Women4Women). Jej celem jest promocja działań projektowych, szybka wymiana informacji i pomysłów, wspólne planowanie działań, bieżąca komunikacja, nawiązywanie nowych znajomości, budowanie społeczności, nauka i doskonalenie języka angielskiego. Dołączenie do grupy nie niesie ze sobą żadnych zobowiązań, natomiast daje dostęp do informacji o naszych bieżących działaniach, możliwość lepszego poznania nas i wzięcia udziału w projekcie.

Jest to również narzędzie, które obok skype’a będzie służyć do mobilności wirtualnej. Uczestnicy mobilności będą się tam poznawać przed spotkaniami oraz kontynuować znajomość po ich zakończeniu. Grupa dla kobiet zostanie szczególnie rozwinięta podczas warszatów w Madrycie, wiosną 2016 r., kiedy wykorzystamy ją do bieżącej publikacji realizowanych tam działań. Będzie to jedno z narzędzi służących rozwojowi umiejętności cyfrowych naszych beneficjentek.

Trwają prace nad stroną internetową projektu: http://net4women.eu, gdzie już wkrótce publikowane będą szczegółowe informacje o projekcie.

Dzięki współpracy z  instytucjami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, a przede wszystkim pracy i spotkaniom z kobietami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, projekt pozytywnie wpłynie na sytuację wielu osób: uczestników projektu, organizatorów, środowisk lokalnych.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Kontynuacja działań po zakończeniu dofinansowania zaplanowana jest w ramach nowego grantu lub środków własnych/sponsorów organizacji. Realizacja projektu przyczyni się do rozszerzenia zakresu działalności każdej z organizacji partnerskich i objęcia w przyszłości wsparciem nowych grup beneficjentów.

Międzynarodowe logo projektu
Projekt jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.
Zaproszenie na warsztaty w Madrycie

Komentarze (0)