Teatrzyk sposobem na integrację.

Projekt trwa od: 01/08/2014 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
małopolskie
Stary Sącz
Gmina miejsko-wiejska
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych GNIAZDO ze Starego Sącza
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Międzynarodowy
 • Umysłowa
 • Choroby psychiczne
 • Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu
 • Narządu ruchu
 • Epilepsja
 • Choroby neurologiczne
 • Niepełnosprawność sprzężona
 • bez ograniczenia
 • Edukacja
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Spojena internatna szkola z Lewoczy
 • Środki własne
 • Środki UE
 • Środki sponsorów

Celem realizacji projektu pt; „ Visegrad Integration Treatre” jest chęć integracji osób niepełnosprawnych oraz wykazanie posiadanych przez nich zdolności aktorskich. Projekt ten realizowany jest przy współpracy z organizacją z Lewoczy, miejscowości znajdującej się na terenie Słowacji. Głównym zadaniem projektu było pokazanie, że wśród niepełnosprawnych nie ma żadnych barier, tym bardziej językowych. Jego celem jest współpraca nie tylko z osobami niepełnosprawnymi ale także z ich rodzinami. Projekt jest okazją do spotkania się oraz wymianą swoich poglądów a także doświadczeń pomiędzy organizacjami zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi na terenie Starego Sącza jak i Lewoczy.

 

Realizacja projektu rozpoczęła się od rekrutacji uczestników. Do grupy polskiej przyjęto 18 osób , do grupy słowackiej 14 osób. Podczas projektu były prowadzone warsztaty teatralne oddzielnie dla grupy polskiej i słowackiej w Starym Sączu i w Lewoczy.

Zajęcia odbywały się w oparciu o scenariusz pt. „Polsko- słowacki słowniczek na wesoło” składający się z kilku skeczów z wykorzystaniem słów i zwrotów brzmiących tak samo lub podobnie w obydwu językach a znaczących co innego a ponieważ w założeniu miało to być widowisko muzyczne znalazły się w nim piosenki w obydwu językach i taniec jako język uniwersalny. Zajęcia były prowadzone przez 2 instruktorów teatralnych i 2 muzyków po jednym w obydwu grupach, wspomaganych przez wolontariuszy na co dzień pracujących z osobami niepełnosprawnymi. W organizacji zajęć uczestniczyli również opiekunowie niepełnosprawnych osób, przygotowujących pomieszczenia na zajęcia i posiłki dla uczestników warsztatów.

Pierwsze spotkania miały charakter integracyjno- organizacyjny. Został przeczytany scenariusz i sprawdzone możliwości aktorskie uczestników. Na kolejnych próbach odbywały się ćwiczenia dialogów przy czym mniej sprawni intelektualnie ćwiczyli teksty w ojczystym języku a bardziej sprawni w języku partnerów. Następnie rozpoczęła się nauka piosenek w obydwu językach przez wszystkich uczestników. Muzycy z obydwu grup przygotowali po dwie piosenki do wspólnej nauki. Do piosenek zostały wprowadzone proste układy taneczne a ponadto obydwie grupy przygotowały tańce charakterystyczne dla swoich narodów. Podczas warsztatów uczestnicy mieli możliwość improwizacji , realizacji własnych pomysłów i dostosowywanie scenariusza do swoich możliwości aktorskich, ponieważ przeważająca część uczestników to osoby z różnymi dysfunkcjami niejednokrotnie sprzężonymi.

 

Zorganizowano robocze warsztaty teatralne dla grupy polskiej i słowackiej w liczbie dziewięciu spotkań w których ogółem uczestniczyło 138 osób z Polski i 110 ze Słowacji.

Na podsumowanie odbyły się dwa wspólne warsztaty teatralne w Starym Sączu w których uczestniczyła grupa ze Słowacji oraz Polski w liczbie 28 osób.

W efekcie działań projektowych powstało widowisko muzyczne w ramach których odbyły się dwa przedstawienia w Lewoczy i Starym Sączu.

Projekt „Visegrad Integration Theatre” Został utrwalony na nośniku elektronicznym. Otrzymali go:

 • Konsulat Republiki Słowackiej ,

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,

 • Starostwo Powiatowe,

 • Gmina Stary Sącz,

 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Będzie on promował ten rodzaj współpracy nie tylko wśród organizacji pozarządowej na terenie Polski ale i Słowacji. W ramach projektu zostały zakupione stroje, wykonana została mobilna scenografia i zgromadzono potrzebne rekwizyty, które zostaną wykorzystane w przyszłości.

Realizacja projektu służy wzajemnemu poznaniu, przełamywaniu bariery językowej i własnych ograniczeń wynikających z niepełnosprawności jest także nowym doświadczeniem również dla instruktorów i opiekunów. Przedstawienia zostały bardzo dobrze przyjęte i odbiły się szerokim echem, czego dowodem są liczne publikacje prasowe i internetowe a także słowa uznania od bardzo wielu widzów skierowane do organizatorów projektu.

Projekt ten miał kontynuację. Samorząd Małopolski i miasto Kraków zorganizowało w maju XV Tydzień Osób Niepełnosprawnych” Kocham Kraków z Wzajemnością” na której to imprezie 29.05.2015 na Rynku Głównym w Krakowie zostało wystawione przedstawienie” Polsko- słowacki słowniczek na wesoło” . W tym celu zaprosiliśmy naszych słowackich partnerów na 3 dniowy pobyt, który w całości został sfinansowany ze środków własnych oraz pozyskanych od sponsorów i darczyńców.

Przedstawienie „Polsko-słowacki słowniczek na wesoło”
Na scenie występują podopieczni z teatrzyku działającego przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” oraz uczniowie Spojená Škola Internátna v Levoči na Słowacji.
Zajęcia teatralno – muzyczne ramach projektu Visegrad Integration Teatre.
Zajęcia teatralno – muzyczne ramach projektu Visegrad Integration Teatre.
Premiera przedstawienia w Miejskim Teatrze w Lewoczy na Słowacji.
Uczestnicy projektu w czasie przedstawienia w Lewoczy.
Premiera przedstawienia w Miejskim Teatrze w Lewoczy na Słowacji.

Komentarze (0)