EUROPEJSKI FESTIWAL FILMOWY „INTEGRACJA TY I JA” MAŁY FESTIWAL FILMOWY W ZALEWIE

Projekt trwa od: 06/09/2011 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
warmińsko-mazurskie
Zalewo
Gmina miejsko-wiejska
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
  • nie dotyczy
powyżej 100
Regionalny
  • Bez ograniczeń
  • bez ograniczenia
  • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
  • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
  • ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZALEWIE, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZALEWIE, POSTERUNEK POLICJI W ZALEWIE, MIEJSKO-GMINNE CENTRUM KULTURY W ZALEWIE, ZALEWESKIE STOWARZYSZENIE ALFA, TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI ZALEWIEJ
  • Środki własne
  • PFRON

Spośród wielu działań prowadzonych przez MOPS w Zalewie na wyróżnienie zasługuje praca z osobami niepełnosprawnymi. Od kilku lat duży nacisk kładziony jest na włączanie osób niepełnosprawnych w życie społeczne. Osoby niepełnosprawne liczną grupą są zawsze obecne w różnych przedsięwzięciach kulturalnych realizowanych w Gminie. Kulminacyjnym wydarzeniem integrującym osoby niepełnosprawne z resztą społeczeństwa jest od czterech lat organizowany w Zalewie Mały Festiwal Filmowy, stanowiący integralną część Koszalińskiego Europejskiego Festiwalu Filmowego „Integracja Ty i Ja”. Festiwal poprzez projekcję filmów o tematyce, problemach i życiu osób niepełnosprawnych ma na celu zmianę perspektywy postrzegania i rozumienia tych osób, daje szczególną możliwość „wejścia” w ich świat, spojrzenia oczami osoby „sprawnej inaczej” na otaczającą ich rzeczywistość, pobudza do refleksji i weryfikacji wieloletnich, a nieraz i pokoleniowych schematów myślowych na temat osób niepełnosprawnych. Ponadto, w trakcie tego wydarzenia, osoby niepełnosprawne prezentują swój dorobek: wyroby rękodzieła artystycznego, występy taneczne i wokalne, przedstawienia teatralne realizowane we współpracy z wolontariuszami, młodzieżą szkolną i dorosłymi. Jest to więc swoiste święto osób niepełnosprawnych w Gminie Zalewo. Rozpoczynana się ono ulicznym happeningiem, w którym również przypadkowi przechodnie biorą czynny udział w zabawach, pokazach, tańcach zbiorowych. Następnie barwnym pochodem wszyscy udają się do sali widowiskowej, w której następuję kulminacja tego wydarzenia, czyli projekcja filmów i występy artystyczne osób niepełnosprawnych. Tak prowadzona formuła powoduje, że co roku około 200 osób bierze udział w tym niezwykle barwnym i dynamicznym widowisku, a wszystko to jest bardzo skuteczną metodą zmiany postaw społeczeństwa wobec osób niepełnosprawnych.

Promocja wydarzenia ( kolportaż plakatów i ulotek, materiał  telewizyjny w TVP Olsztyn ,

Współpraca pomiędzy instytucjami ( Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie, Miejsko- Gminne Centrum Kultury w Zalewie, Ochotnicza Straż Pożarna w Zalewie,  Szkoły z terenu Gminy, Komenda Powiatowa Policji w Iławie,  Posterunek Policji w Zalewie),

Barwny happening,

Występy artystyczne osób niepełnosprawnych.

Projekcje filmów

Integracja os. niepełnosprawnych z pełnosprawnymi,

Uwrażliwienie społeczeństwa na  potrzeby osób niepełnosprawnych,

Ukazanie społeczeństwu niepełnosprawności z perspektywy osób jej doświadczających ,

Zwiększenie świadomości społeczeństwa o korzyściach płynących z integracji z osobami niepełnosprawnymi.

Nawiązanie nowych kontaktów,

Nabycie umiejętności rozumienia innych,

Nabycie umiejętności komunikacji pomiędzy różnymi grupami osób,

Przeciwstawienie się izolacji i dyskryminacji os. niepełnosprawnych w społeczeństwie,

Wydarzenie to jest istotnym elementem rozwoju lokalnej polityki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu grup szczególnie narażonych na dyskryminację jaką stanowią os. niepełnosprawne. W organizację przedsięwzięcia zawsze angażowane są różne instytucje i organizacje lokalne, a także lokalni liderzy. To sprawia, że zacieśniane są więzy współpracy pomiędzy różnymi podmiotami, a także w naturalny sposób budowane jest partnerstwo lokalne na rzecz osób niepełnosprawnych.                        

Działanie to powoduje cykliczne przełamanie barier i stereotypów ujawniających się w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi. Uświadamia „zdrowej” części społeczeństwa, że niepełnosprawność może spotkać każdego z nas w sposób bezpośredni ( wypadek, choroba), bądź pośredni( członek rodziny, osoba bliska). 

Planuje się, że tego typu wydarzenie kulturalne będzie kontynuowana w przyszłości, ponieważ przy niewielkich nakładach finansowych uzyskuje się  duży odzew społeczny. Zawiązują się także partnerstwa lokalne na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym.

Mały Festiwal Filmowy
Mały Festiwal Filmowy
Mały Festiwal Filmowy
Mały Festiwal Filmowy
Mały Festiwal Filmowy
Mały Festiwal Filmowy
Mały Festiwal Filmowy
Mały Festiwal Filmowy
Mały Festiwal Filmowy
Mały Festiwal Filmowy

Komentarze (0)