Adaptacja części pomieszczeń w Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

Projekt trwa od: 22/04/2010 r. do 05/06/2015 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
śląskie
Strumień
Gmina miejsko-wiejska
Gmina Strumień
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
1-20
Regionalny
 • Bez ograniczeń
 • 7-18
 • 19-25
 • Edukacja
 • Dostępne rozwiązania architektoniczne
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu
 • Środki własne

W Strumieniu od wielu już lat funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame. Dom ten jest placówką pobytu stałego przeznaczoną dla 73 chłopców niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, w wieku od 1 do 30 lat. Ma on zasięg ponadlokalny i służy dzieciom wymagającym opieki, wychowania, edukacji, terapii  i rehabilitacji. Od 1 września 2002 roku działalność swoją rozpoczął Zespól Edukacyjno -  Terapeutyczny (Szkoła Życia). Przez 2 lata zajęcia odbywały się przy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci a od 1 września 2004 roku funkcjonuje  w Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu. Ze względu na to, iż baza lokalowa dotychczasowej Szkoły Życia była niewystarczająca i nie przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych podjęto decyzję o modernizacji pomieszczeń przyziemia gimnazjum. Głównym celem projektu było stworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której osoby niepełnosprawne będą mogły pogłębiać swoja wiedzę, rozwijać talenty i zdobywać doświadczenia potrzebne im w dalszym życiu. Dzięki powstaniu takiej bazy lokalowej otworzyły się również możliwości na organizację imprez dostępnych również dla osób niepełnosprawnych.

Modernizacja przyziemia obejmowała generalny remont wszystkich pomieszczeń w wyniku czego powstały dwie klasy lekcyjne, kuchnia, sala do zajęć ruchowych (sala lustrzana) oraz toalety. Wszystkie pomieszczenia są w pełni przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Sale są przestronne, jasne, zostały powiększone okna, wykonano podjazdy dla wózków inwalidzkich. Została stworzona przestrzeń dla zajęć edukacyjno – terapeutycznych oraz dla zajęć dodatkowych.

Uroczyste otwarcie zaadoptowanych pomieszczeń przyziemia nastąpiło 14.10.2010r. Od tego czasu odbyło się wiele różnych zajęć, uroczystości i spotkań, które pokazały, w jak różnorodny sposób można wykorzystać zmodernizowaną przestrzeń  i jak bardzo była ona potrzebna, przede wszystkim osobom niepełnosprawnym.

Na przestrzeni lat 2010-2015 zostały zorganizowane następujące przedsięwzięcia i inicjatywy:

 • zabawy i bale karnawałowe z uczniami ZET-ów SP w Strumieniu oraz uczniami naszego gimnazjum;
 • spotkania z młodzieżą Katolickiego Gimnazjum w Czechowicach-Dziedzicach;
 • oficjalne otwarcie kuchni;
 • Święto Rodziny – spotkania z rodzicami i opiekunami uczniów niepełnosprawnych;
 • integracyjne zajęcia artystyczne, origami i decoupage z pełnosprawną młodzieżą gimnazjum;
 • integracyjne zabawy taneczne z pełnosprawną młodzieżą gimnazjum;
 • zajęcia kulinarne podczas lekcji oraz zajęć dodatkowych pt. „Podróż kulinarna”. Udział w konkursie kulinarnym „Tesco dla szkół”;
 • coroczne „Śniadania Wielkanocne”;
 • spotkanie z górnikiem;
 • integracyjne spotkania z niepełnosprawną młodzieżą Świetlicy Terapeutycznej z Pszczyny;
 • zajęcia psychoruchowe;
 • uroczystości urodzinowe uczniów;
 • zajęcia organizowane w związku z corocznymi obchodami akcji „Zapal się na niebiesko dla autyzmu”;
 • udział w obchodach „Tygodnia kariery”;
 • integracyjne zajęcia z uczniami Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie;
 • zajęcia realizowane w ramach projektu „Sztuka przyjaźni” programu „Młodzież w działaniu” – „Inicjatywy Młodzieżowe”.

Dzięki adaptacji pomieszczeń w gimnazjum, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych powstały dwie klasy lekcyjne, kuchnia, sala do zajęć ruchowych (sala lustrzana) oraz toalety, wykonano podjazdy dla wózków inwalidzkich. Za budynkiem gimnazjum znajduje się również ogólnodostępne boisko sportowe, do którego również został wykonany podjazd dla  wózków inwalidzkich umożliwiający osobom niepełnosprawnym ruchowo łatwy dostęp do wydarzeń sportowych. Dzięki modernizacji uczniowie mogą realizować obowiązek szkolny i uczestniczyć w wielu zajęciach dodatkowych. W zaadaptowanych pomieszczeniach odbywają się też liczne zajęcia i spotkania integrujące niepełnosprawnych i pełnosprawnych mieszkańców naszej gminy i szerszej społeczności lokalnej. Dzięki nim osoby niepełnosprawne w pełniejszy sposób uczestniczą w życiu społecznym. Dzieci niepełnosprawne zauważają, że są akceptowane. Funkcjonowanie w grupach integracyjnych pokazuje im także, że nie trzeba się bać i warto przełamywać swoje słabości i lęk. Rozwija się też tolerancja, otwartość oraz zrozumienie dla potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych.

Operacja jest trwała gdyż dotyczy przebudowy infrastruktury oświaty, która służyć będzie przez długie lata. Obiekt będzie wykorzystywany na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz pełnosprawnych w celu edukacji, integracji i uwrażliwienia się na wspólne potrzeby. Wspólne korzystanie ze zmodernizowanych pomieszczeń pozytywnie wpłynie na kształtowanie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji, a także społecznego wizerunku osoby niepełnosprawnej (zmiana stereotypowego myślenia o tej grupie osób). Społeczne zrozumienie, akceptacja, a zwłaszcza integracja osób niepełnosprawnych, osiągną pożądany wymiar, kiedy osoby te staną się aktywnymi uczestnikami życia społecznego.

Dzieci niepełnosprawne wyposażone zostaną w kompetencje umożliwiające pełnienie różnych ról społecznych, zdobędą konkretne umiejętności dające podstawę do dalszego rozwoju zainteresowań i pasji co podniesie ich samoocenę i zwiększy poczucie własnej wartości.

Działania te mają służyć zapobieganiu wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych intelektualnie.

Projekt został już zrealizowany. Obiekt jest wykorzystany na potrzeby Zespołu Edukacyjno - Terapeutycznego dla osób niepełnosprawnych. Operacja dotyczy infrastruktury, która świadczy usługi w publicznym systemie oświaty i zapewnia trwałe jej wykorzystanie po zakończeniu realizacji projektu.

Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu z siłownią zewnętrzną znajdującą się przed budynkiem, dostępną również dla osób niepełnosprawnych.
Wejście do budynku gimnazjum przystosowane do potzreb osób niepełnosprawnych.
Podjazd dla wózków inwalidzkich - wejście do budynku gimnazjum.
Kuchnia.
Sala do zajęć ruchowych (sala lustrzana).
Podjazd dla wózków inwalidzkich prowadzący do zmodeernizowanych pomieszczeń.
Szerokie korytarze.
ZABAWA ANDRZEJKOWA. Wspólna zabawa uczniów, nauczycieli Zespołów Edukacyjno-Terapeutycznych ze Szkoły Podstawowej i uczennic szkolnego koła PCK w nowej sali gimnastycznej. Po przywitaniu przybyłych gości, dziewczyny przy dźwiękach muzyki serwowanej przez DJ Piotra rozpoczęły wspólne tańce i zabawę. Aby tradycji stało się zadość, przeprowadzono również wróżby andrzejkowe (m.in. „Buty”, „Spodeczki”, „Kolorowo-Andrzejkowo”), które choć traktowane z przymrużeniem oka, dostarczyły uczniom wielu emocji i przeżyć. Tańce przy ulubionej muzyce i poczęstunek stały się okazją do dobrej zabawy i wspólnych rozmów.
Wizyta młodzieży z klasy II Katolickiego Gimnazjum z Czechowic-Dziedzic wraz z opiekunką – panią pedagog Bożeną Drozdek. Uczniowie należą do grupy teatralnej „8+1” i zaprezentowali przedstawienie profilaktyczne „Rodzina Borowskich”. Pouczający program artystyczny o relacjach ludzi, tolerancji, akceptacji osób słabszych, chorych i niepełnosprawnych mieli okazję obejrzeć również uczniowie klasy I naszego gimnazjum. Po występie zaproszono gości na poczęstunek, gdzie przy wspólnym stole razem z panią dyrektor Lillą Salachną-Brzozą i panem dyrektorem Romanem Gądkiem odpowiadano na pytania gości dotyczące szkoły i zasad funkcjonowania Zespołów Edukacyjno-Terapeutycznych. Następnie oprowadziono Czechowicką młodzież po budynku gimnazjum. Spotkanie to z pewnością będzie początkiem bliższej współpracy w przyszłości.
W ostatnich latach bardzo popularne stały się różnego rodzaju telewizyjne programy kulinarne. Dzięki „Kulinarnej podróży po świecie”, bo tak nazywa się cykl zajęć, uczniowie z klasy II F mogą wziąć udział w takim programie, a nie tylko go oglądać na ekranie telewizora. Podczas zajęć, których program przygotowała nauczycielka Jolanta Kopiec-Badera, uczniowie poznają nie tylko smaki (charakterystyczne dania) danego kraju, ale również najciekawsze i najważniejsze informacje dotyczące danego państwa, które są przedstawione w przygotowanej prezentacji multimedialnej.

Komentarze (0)