X Wojewódzka Olimpiada Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Ziemia Łódzka 2015"

Projekt trwa od: 15/04/2015 r. do 21/05/2015 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
łódzkie
Województwo Łódzkie
Województwo
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi - Jednostaka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Regionalny
 • Umysłowa
 • Niepełnosprawność sprzężona
 • Inna
 • 7-18
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • brak
 • Środki własne

Z danych uzyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynika, że w 2014 r. na terenie województwa łódzkiego zamieszkiwało 213.382 osoby niepełnosprawne  w tym 7.820 osób niepełnosprawnych w wieku od 0 - 14 lat.  Procentowy udział osób niepełnosprawnych w stosunku do liczby mieszkańców kształtował się na poziomie ok. 11%. Na terenie województwa łódzkiego udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym w różnego typach placówek m.in. w środowiskowych domach samopomocy (na terenie województwa funkcjonuje 45 ŚDS) czy w warsztatach terapii zajęciowej (w regionie działa 40 WTZ), z których korzysta łącznie 3.407 osób. Opowiadając na potrzeby podopiecznych w/w. placówek Samorząd Województwa Łódzkiego zainicjował w 2006 roku olimpiadę dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Należy zauważyć, iż województwo łódzkie, jako pierwsze w Polsce, zorganizowało Wojewódzką Olimpiadę Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Wydarzenie odbyło się wspólnie z XII Olimpiadą Młodzieży w Sportach Letnich „Ziemia Łódzka 2006”. Inicjatywa ta, spotkała się z żywym oddźwiękiem w środowisku osób niepełnosprawnych, dlatego też organizowana jest co roku. Każda kolejna edycja aktywizuje coraz większą grupę niepełnosprawnych sportowców z terenu regionu lódzkiego. Zawody sportowe, pozwalają uczestnikom zawodów na zaprezentowanie osiągnięć sportowych oraz tworzą szansę ujawnienia możliwości i uzdolnień tych osób.

W bieżącym roku na Kompleksie Boisk Piłkarskich im. Włodzimierza Smolarka w Uniejowie odbyła się jubileuszowa X Wojewódzka Olimpiada Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Ziemia Łódzka 2015”. W zorganizowanej przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Olimpiadzie, wzięło udział około 700 osób w tym  477 niepełnosprawnych zawodników z 54 placówek z terenu całego województwa łódzkiego (25 środowiskowych domów samopomocy, 28 warsztatów terapii zajęciowej i 1 centrum zajęć pozaszkolnych).

Zawodnicy  konkurowali w zawodach lekkoatletycznych obejmujących biegi, sztafetę, skok w dal czy pchniecie kulą. Dla zawodników o niższym poziomie możliwości przewidziano takie konkurencje jak rzut piłeczką palantową, skok w dal z miejsca, rzut piłką lekarską z miejsca, wyścig na wózkach inwalidzkich, rzut piłeczką palantową z wózka. Dla grup z poszczególnych placówek zorganizowano zabawy i gry plenerowe: przeciąganie liny, rzuty do celu, sprawnościowy tor przeszkód.  Różnorodne konkurencje pozwoliły, by każdy uczestnik mógł spróbować swoich sił. W trakcie uroczystego zakończenia imprezy wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowy dyplom i nagrodę rzeczową. Zwycięzcom poszczególnych konkurencji wręczono medale.  Zdobywca największej liczby medali,  druzyna z Powiatowego Domu  Samopomocy w Czepowie otrzymała Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego.

  Jeden odcinek programu pn. „Niepełnosprawni – pełnoprawni”   przedstawi  zmagania zawodników podczas Olimpiady. Program zostanie  wyemitowany przez TVP 3 w dniu  10 czerwca 2015 roku,  w telewizji o zasięgu regionalnym wraz z tłumaczeniem na język migowy, .

 • uczestnictwo 477 niepełnosprawnych zawodników z 54 placówek z terenu całego województwa łódzkiego (25 środowiskowych domów samopomocy, 28 warsztatów terapii zajęciowej i 1 centrum zajęć pozaszkolnych),
 • nabywanie  nowych umiejętności oraz przełamywanie  własnych barier przez niepełnosprawnych zawodników
 • sportowa rywalizacja poszczególnych drużyn,
 • nawiązywanie nowych znajomości i integracja środowiska osób niepełnosprawnych z różnych placówek.
 • zapewnienie osobom z niepełnosprawnościa intelektualną możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
 • zwiększenie świadomości społecznej i wiedzy o możliwościach osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • zapewnienie rodzicom i członkom rodzin osób z  niepełnosprawnością intelektualną   przeżycia radości i dumy z uczestnictwa  tych osób  w zawodach sportowych,
 • wymiana doświadczeń trenerów i zawodników  z zakresu konkurencji i dyscyplin sportowych,
 • produkcja i emisja jednego odcinka programu telewizyjnego pn. „Niepełnosprawni-pełnoprawni” ,
 • popularyzowanie aktywności fizycznej wśród osób niepełnosprawnych,
 • pokazanie możliwości sportowych osób niepełnosprawnych w przestrzeni medialnej.
 • poprawa kondycji fizycznej i psychicznej niepełnosprawnych uczestników projektu,
 • usprawnienie osób niepełnosprawnych poprzez zajęcia sportowe,
 • poszerzanie świadomości lokalnych społeczności na temat osób niepełnosprawnych,
 • zmiana wizerunku osób z niepełnosprawnościa  intelektualną w  społeczeństwie woj. łódzkiego.

Impreza sportowa organizowana cyklicznie.

Komentarze (0)