Upowszechnianie kultury i sportu poprzez organizację zajęć sportowo- rekreacyjnych z elementami profilaktyki przeznaczonych dla dzieci najmłodszych niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością.

Projekt trwa od: 01/03/2013 r. do 31/12/2013 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
dolnośląskie
Dzierżoniów
Gmina miejska
Gmina Dzierżoniów
Osób z niepełnosprawnością
 • znaczny
21-50
Lokalny
 • Epilepsja
 • Choroby neurologiczne
 • Całościowe zaburzenia rozwojowe
 • Inna
 • 0-6
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Wczesne wspomaganie
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Integracji „Uśmiech\"
 • Środki własne

Gmina Miejska Dzierżoniów opracowując Strategię Zrównoważonego Rozwoju Lokalnego duży nacisk położyła na propagowanie sportu i aktywnej turystyki. Działaniami tymi objęte zostały również osoby niepełnosprawne. Autorzy projektu - po konsultacjach z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, postanowili uzupełnić dotychczasowe formy rehabilitacji o zajęcia z żywiołami: hipoterapię i pływanie oraz zajęcia ogólnorozwojowe z elementami gier zespołowych. Potrzeba zorganizowania tych zajęć wynikała z faktu, iż wybrane do udziału w projekcie dzieci niepełnosprawne miały przeciwwskazania lekarskie do proponowanych im form terapii.

Dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego nie mogą uczestniczyć w terapii biofeedback, epilepsja jest przeciwwskazaniem do hydroterapii i zabaw w Sali Doświadczeń Świata itp. Celem zapewnienia równych szans rozwoju wszystkim dzieciom niepełnosprawnym Gmina postanowiła dofinansować alternatywne metody oddziaływania na odchylenia rozwojowe. Pływanie, hipoterapia, zajęcia ruchowe z elementami gier zespołowych byłyby, zdaniem rehabilitantów i lekarzy, doskonałym uzupełnieniem brakujących im form stymulacji.

Ponadto wyposażenie dzieci w dodatkowe umiejętności: pływackie, hippiczne rozbudziłoby ich zainteresowania sportowe, kompetencje społeczne, funkcjonowanie emocjonalne i samoocenę. Zabawy z pełnosprawnymi rówieśnikami podczas pikniku integracyjnego w gospodarstwie agroturystycznym, rywalizacje pływackie podczas IX Paraolimpiady byłyby dobrym tłem do zaprezentowania nowych umiejętności i zdobycia uznania kolegów. Akceptacja rówieśników w znacznym stopniu ułatwiłaby dzieciom niepełnosprawnym asymilację w grupie rówieśniczej, co przełożyłoby się na lepszą motywację do nauki i osiąganie sukcesów szkolnych.

Projekt zaplanowany jest na osiem miesięcy; od 1 marca 2013r. do 30 czerwca i od 1 września 2013r. do 31 grudnia 2013r. Dwumiesięczna przerwa między zajęciami spowodowana jest przerwą wakacyjną i wyjazdami rodzinnymi dzieci. W okresie realizacji projektu dzieci niepełnosprawne uczestniczą cotygodniowo w zajęciach na basenie, zajęciach hipoterapii w gospodarstwie agroturystycznym i zajęciach ogólnorozwojowych z elementami gier zespołowych na hali OSiR. W czerwcu 2013 r. zorganizowany będzie piknik integracyjny „Dzień Dziecka na sportowo" w gospodarstwie agroturystycznym. Piknik kończyć będzie pierwszy cykl projektu, a jego konwencja umożliwi dzieciom niepełnosprawnym zaprezentowanie zdobytych umiejętności hippicznych swoim pełnosprawnym kolegom. Zwieńczeniem całego projektu będzie IX Paraolimpiada Powiatowa, podczas której dzieci niepełnosprawne będą miały okazję zaprezentować swoje umiejętności pływackie i umiejętności współpracy z kolegami podczas gier zespołowych.

-poszerzenie bezpłatnej, ogólnodostępnej formy rehabilitacji o pływanie, hipoterapię i zajęcia ogólnorozwojowe z elementami gier zespołowych dla najmłodszych dzieci

-przeprowadzenie 32 godzin hipoterapii dla każdego uczestnika,

-przeprowadzenie 32 godzin z pływania dla każdego uczestnika,

-przeprowadzenie 32 godzin zajęć ogólnorozwojowych z elementami gier zespołowych,

-zdobycie podstawowych umiejętności pływackich i hippicznych,

-wykształcenie umiejętności współpracy z kolegami podczas zabaw ruchowych.

1. Podwyższenie samoakceptacji i samooceny u dzieci niepełnosprawnych dzięki opanowaniu nowych, atrakcyjnych umiejętności sportowych.

2. Podnoszenie kompetencji społecznych dzieci poprzez doskonalenie ich umiejętności sportowych.

3. Poprawa wizerunku dziecka niepełnosprawnego w środowisku rówieśniczym i ułatwienie mu asymilacji z kolegami.

4. Wyrównanie szans rehabilitacyjnych dla wszystkich dzieci niepełnosprawnych z Powiatu Dzierżoniowskiego, bez względu na ich specyficzne ograniczenia.

Projekt ma takie założenia, iż będzie możliwy do kontynuacji z uwzględnieniem potrzeb dzieci pojawiających się w przedszkolu.

Komentarze (0)