Warsztaty aktywizacyjne dla osób niepełnosprawnych w Gminie Łagów

Projekt trwa od: 01/04/2015 r. do 31/08/2015 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
świętokrzyskie
Łagów
Gmina wiejska
Urząd Gminy Łagów
Osób z niepełnosprawnością
 • umiarkowany
 • znaczny
21-50
Regionalny
 • Umysłowa
 • Choroby psychiczne
 • Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu
 • Narządu ruchu
 • Epilepsja
 • Choroby układu oddechowego i krążenia
 • Choroby układu pokarmowego
 • Choroby neurologiczne
 • Całościowe zaburzenia rozwojowe
 • Niepełnosprawność sprzężona
 • Inna
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • Komunikacja
 • Edukacja
 • Zatrudnienie
 • Dostępny transport
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach
 • Środki własne
 • Środki UE

Gmina Łagów, posiadając odpowiednio przystosowany budynek, flotę transportową i mając na względzie jednocześnie duże potrzeby osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie gminy postanowiła podjąć wszelkie działania zmierzające ku poprawie życia i funkcjonowania osób niepełnosprawnych jak i ich rodzin mieszkających na terenie gminy jak i regionu. Tworząc warsztaty aktywizacyjne przysposabia się osoby niepełnosprawne do życia w naszym małym społeczeństwie odciąża również ich najbliższych w ich rehabilitacji i organizacji czasu, oferując niezbędne zajęcia wspomagające ich rozwój. Pomysł realizacji projektu wynikał również z bardzo małej dostępności ofert w naszym regionie kierowanych pod adresem niepełnosprawnych. Dlatego podjęto projekt organizacji czasu wolnego dla niepełnosprawnych powiązanych z zajęciami praktyczno-rehabilitacyjnymi.

Zajęcia aktywizacyjne dla osób niepełnosprawnych odbywają się w Ośrodku Twórczości Ludowej w Sędku w Gminie Łagów w ramach projektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach \"Równi lecz różni\" z dowozem osób z Gminy Łagów uczestniczących w warsztatach. Z tych zajęć korzystają również niepełnosprawni z sąsiednich gmin: Nowa Słupia, Raków, Bieliny. Łącznie w projekcie bierze udział 27 osób niepełnosprawnych w tym 11 osób z Gminy Łagów, 8 z Gminy Bieliny, 4 z Gminy Nowa Słupia i 4 z Gminy Raków. Zajęcia odbywają się cztery razy w tygodniu po 5 godzin.

Zajęcia prowadzone są w trzech pracowniach przez wykwalifikowany i fachowy personel:

- Pracownia rękodzielnicza: w tych zajęciach za pomocą różnych technik plastyczno-technicznych uczestnicy doskonalą sprawności manualne, uczą się precyzji, estetyki i nabywają umiejętności pracy w grupie.

- Pracownia gospodarstwa domowego: w tych warsztatach uczestnicy zapoznają się z technikami kulinarnymi i rozwijają swoje umiejętności poprzez wykonywanie różnorodnych prac z zakresu przyrzadzania posiłków, przygotowywania ciast i deserów, nakrywania i dekorowania stołu, podawania potraw z zachowaniem higieny i bezpieczeństwa. Dowiadują się jak należy obsługiwać sprzęt kuchennych, jak sprawdzać ważność produktów, jak dekorować i podawać potrawy.

- Pracownia rehabilitacyjna: zajęcia prowadzone są poprzez kinezyterapię oraz ćwiczenia ogólno usprawniające. Poza tym każdy zestaw ćwiczeń dostosowany jest do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych. Na potrzeby zajęć tej pracowni zakupiony został sprzęt rehabilitacyjny, m. in. stół do masażu, piłki rehabilitacyjne, materace, taśmy, ugul do ćwiczeń i zawieszeń. Pracownia zostanie także doposażona w rowerek stacjonarny, steper i orbiterek.

W ramach projektu planowane są także konsultacje neurologiczne i psychiatryczne oraz spotkanie integracyjne - piknik rodzinny.

Osoby niepełnosprawne dowożone są na zajęcia przez samochody zakupione, specjalnie przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych będące na wyposażeniu Gminy Łagów. Są to autokar marki Autosan, który posiada szyny zjazdowe umożliwiające transport osób na wózkach inwalidzkich oraz bus Renault Traffic, który wyposażony jest w windę dla osób niepełnosprawnych

Uczestnicy biorąc chętnie udział w zajęciach i angażując się w każdy rodzaj proponowanej im aktywności uczą się konkretnych czynności oraz nawiązywania kontaktów i przyjaźni, które nierzadko przenoszą się na ich życie prywatne. Dzięki nabytym w zajęciach umiejętnościom lepeij radzą sobie w życiu codziennym i społecznym, są bardziej niezależni od innych i lepiej przystosowani do życia w społeczeństwie.

Osoby niepełnosprawne, aktywizowane w odpowiedni sposób przez wykwalifikowany będą potrafili zadbać o siebie. Dzięki  doświadczeniom nabytym podczas zajęć staną się samowystarczalni co w przyszłości da im szansę na częściowe lub całkowite usamodzielnienie się od swojej rodziny. W dalszej perspektywie można też pokusić się o stwierdzenie iż osoby niepełnosprawne po tego typu zajęciach mają możliwość podjęcia pracy i założenia własnej rodziny. Projekt daje podstawy do dalszego wyrównywania szans, przełamywania barier i stereotypów.

Zajęcia aktywizacyjne w Ośrodku Twórczości Ludowej w Sędku to wstęp do utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w tej miejscowości. Po zakończeniu finansowania unijnego jest planowane powstanie tychże warsztatów, które będą całkowicie finansowane ze środków Gminy Łagów. Bedzie to pierwsza taka placówka na terenie gminy.

Autobus marki Autosan przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych
Bus Reanult Traffic z windą dla osób niepełnosprawnych
Zdobienie doniczek podczas zajęć w pracowni rękodzielniczej
Zajęcia w pracowni rękodzielniczej
Zajęcia w pracowni rehabilitacyjnej
Zajęcia kulinarne w pracowni gospodarstwa domowego

Komentarze (0)