DigiPlace4All

Projekt trwa od: 01/10/2013 r. Kontakt z wykonawcą

Podmiot sektora prywatnego
małopolskie
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
Organizacja pozarządowa
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
Całej społeczności
  • nie dotyczy
powyżej 100
Międzynarodowy
  • Bez ograniczeń
  • bez ograniczenia
  • Dostępna informacja
  • Komunikacja
  • Edukacja
  • Zatrudnienie
  • National Council for the Blind of Ireland (Irlandia), Institute of Art, Design & Technology (Irlandia), PhoenixKM (Belgia), Interprojects (Bułgaria)
  • Środki własne
  • Środki UE

Osoby z niepełnosprawnościami napotykają na znaczne bariery w dostępie do szkoleń podnoszącących kompetencje cyfrowe, które obecnie mają olbrzymie znaczenie w edukacji i na rynku pracy. W dobie szybkiego wzrostu zapotrzebowania na te umiejętności i nieustającego rozwoju nowoczesnych technologii dotychczasowy, tradycyjny model pozyskiwania tej wiedzy stał się niewystarczający.

PWspółfinansowany przez Komisję Europejską międzynarodowy projekt Europejscy Mistrzowie Cyfrowego Włączenia (Digital Inclusion Champions in Europe) ma na celu pomoc osobom z niepełnosprawnościami w nabyciu umiejętności cyfrowych niezbędnych w dalszej edukacji i zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Wsparcie w zakresie dostępności edukacji i miejsc pracy znajda tu  także nauczyciele, trenerzy i pracodawcy. W tym celu budujemy internetową społeczność, opartą na modelu sieci wzajemnego wsparcia, którą podtrzymywać, rozbudowywać i promować będą Mistrzowie Cyfrowego Włączenia.

DigiPlace4all to przestrzeń funkcjonowania wirtualnej społeczności osób z niepełnosprawnościami, osób z ich otoczenia, nauczycieli, trenerów i pracodawców. Jej celem jej wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych osób z niepełnosprawnościami oraz wymiana dobrych praktyk w zakresie dostępności edukacji i zatrudnienia. Wirtualną społeczność podtrzymują, rozbudowują i promują jej członkowie. Kanały komunikacyjne, dostępne na platformie, umożliwiają nawiązywanie i nieustannie wzmacnianie relacji, aby dzielić doświadczenia, wiedzę i umiejętności. Zapewnia to istnienie zawsze dostępnego i aktualnego źródła informacji i wsparcia.

Zawartość platformy i jej narzędzia komunikacyjne pomogą członkom społeczności rozwijać i nieustannie wzmacniać wzajemne relacje, dzielić doświadczenia, wiedzę i umiejętności. Zapewni to istnienie stałego i zawsze dostępnego źródła informacji i wsparcia, umożliwiającego użytkownikom ciągły rozwój. Najaktywniejsi członkowie - Mistrzowie Cyfrowego Włączenia z każdej grupy docelowej zostaną promotorami możliwości, jakie daje społeczność.

DigiPlace4All stanie się ogólnodostępnym, trwałym źródłem wzajemnego wsparcia, przekładającym się na wzrost włączenia cyfrowego osób z niepełnosprawnościami. Informacja zwrotna na temat jego rozwoju, funkcjonowania i wpływu w krajach partnerów będzie przydatna również dla podobnych społeczności, działających w innych dziedzinach i niekoniecznie dotyczących niepełnosprawności.

Sukces DigiPlace4all zależy od aktywności i zaangażowania użytkowników. Dzięki rejestracji na platformie można zyskać:

-nowe narzędzie komunikacji i wzajemnego wsparcia;

-nowe narzędzie współpracy z pracodawcami i sektorem pozarządowym;

- promocję i wsparcie działań na rzecz zwiększania dostępności edukacji i zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami.

Zapraszamy do rejestracji i korzystania z: https://digiplace4all.eu/pl/

https://digiplace4all.eu/pl
Digital Inclusion Champions in Europe - Europejscy Mistrzowie Cyfrowego Włączenia, zostań jednym z nich!

Komentarze (0)