BUS dla osób niepełnosprawnych

Projekt trwa od: 01/06/2013 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
mazowieckie
Miasto na prawach powiatu: Płock
Gmina miejska
Gmina Miasto Płock
Osób z niepełnosprawnością
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Lokalny
 • Bez ograniczeń
 • bez ograniczenia
 • Wybory
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Dostępne towary i usługi, zwłaszcza usługi publiczne
 • Dostępny transport
 • Wczesne wspomaganie
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • PFRON
 • Środki własne
 • PFRON

Umożliwienie osobom niepełnosprawnym specjalistycznego transportu. Bus - Renault Trafic  jest przystosowany do przewozu osoby na wózku. Posiada specjalną homologację.
Zapewnia możliwość w dotarciu np. do szpitala, na wizytę lekarską osobom ciężko chorym. Osoby niepełnosprawne korzystajace często ze względu na swój stan zdrowia nie mogą dojechać komunikacją publiczną.

W maju 2013r. został zakupiony 9 osobowy BUS przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zakup został dofinansowany z PFRON - Program wyrównywania różnic między regionami II
Koszt biletu na terenie miasta wynosi 7 zł w jedną stronę, natomiast poza miasto 0,85zł / km.

Koordynacją  przewozu osób niepełnosprawnych zajmuje się Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Płocka
- Uprawnionymi do przewozu są osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym i umiarkowanym, zameldowane na stałe lub tymczasowo na terenie miasta Płocka.
- Pierwszeństwo korzystania z przewozu mają osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich.
- Przewóz wykonywany jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 20:00, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach poza ww. godzinami.
- Zgłoszenia przewozu na terenie miasta można dokonać pisemnie, osobiście w Urzędzie Miasta Płocka – Biurze Rzecznika Osób Niepełnosprawnych, telefonicznie pod nr: 24 367-16-01 w godzinach pracy Urzędu lub na adres e-mail: brn@plock.ue.
Opłacie nie podlega:
1) pierwsza godzina postoju;
2) rezygnacja z przejazdu;
3) przejazd opiekuna osoby niepełnosprawnej;

Zarządzenie Nr 4403/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2014 r. dodatkowo wprowadziło zwolnienie z opłat:
- przejazd opiekuna i osoby niepełnosprawnej do lokalu wyborczego w dniach referendów i wyborów;
- przejazd opiekuna i osoby niepełnosprawnej w związku ze spotkaniem integracyjnym dla osób niepełnosprawnych organizowanym przez Urząd Miasta Płocka lub podległe mu gminne jednostki organizacyjne”.

W 2014 roku bus wykonał ponad 400 kursów. Przejechał ok. 10 844 km.
Pomógł wielu osobom niepełnosprawnym w dotarciu do: lekarza, na zabiegi rehabilitacyjne czy w załatwieniu ważnych spraw. 

W okresie 21.07-1.08.2014r. bezpłatnie dowoził dzieci niepełnosprawne, które brały udział w półkoloniach odbywających się na terenie Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Bus  również wozi bezpłatnieł osoby niepełnosprawne  na wybory i integracyjne spotkania osób niepełnosprawnych.
Pomaga  osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej.

Pomoc niepełnosprawnym mieszkańcom w rehabilitacji leczniczej, społecznej i  zawodowej.

Likwidacja barier komunikacyjnych i transportowych.
Ze względu na wprowadzone prawne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych podczas wyborów (tj. głosowanie przez pełnomocnika, głosowanie korespondencyjne) transport cieszy się małym zainteresowaniem.

W wyborach na Prezydenta RP nikt nie zamówił takiego transportu.

Będzie kontynuowany.

Komentarze (0)