Aktywny Dom

Projekt trwa od: 01/01/2012 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
dolnośląskie
Powiat Średzki (dolnośląskie)
Powiat
Środowiskowy Dom Samopomocy w Środzie Śląskiej z filią w Piersnie
Osób z niepełnosprawnością
 • umiarkowany
 • znaczny
21-50
Lokalny
 • Umysłowa
 • Choroby psychiczne
 • Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu
 • Narządu ruchu
 • Epilepsja
 • Choroby neurologiczne
 • Niepełnosprawność sprzężona
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • Dostępna informacja
 • Edukacja
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Inne
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Specjalny Osrodek Szkolno Wychowawczy, Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Warsztat Terapii Zajęciowej, Dom Opieki Caritas
 • Środki własne
 • Środki UE
 • Środki sponsorów
 • Inne

Grupę docelową realizacji projektu stanowią uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Śląskiej i filii w Piersnie (łącznie 70 osób), placówki dziennego pobytu dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne zaburzenia psychicznie. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi szczególnie narażone są na wykluczenie społeczne, brak akceptacji w środowisku lokalnym. Stworzenie dla nich placówki wsparcia  oferującej oprócz działalności statutowej szeroki zakres aktywizacji, daje im możliwość na pełniejszy udział w życiu społecznym, kulturalnym, dostęp do edukacji, informacji,  czerpania satysfakcji z turystyki, sportowych rywalizacji. Mając oparcie specjalistów uczestnicy ŚDS mogą kształtować swoje umiejętności, nabywać nowe kwalifikacje, rozwijać zainteresowania i pasje. Pobyt w ośrodku z pewnością wpływa na poprawę kondycji psychiczno zdrowotnej każdego z uczestników, samodzielność, zaradność, podwyższenie samooceny i poczucia własnej wartości. Wiele osób uczestniczących obecnie w zajęciach ŚDS było skazanych na samotność, bierność społeczną. Domownikami ŚDS są osoby o niskich dochodach, przeważającą  liczbę uczestników stanowią osoby z terenów wiejskich. Dla wielu z nich wyjazdy do teatru, opery, kina,  na turnusy, wycieczki były jedynie w sferze marzeń. Placówka zmienia to nieustannie. Wspólne wyjazdy, imprezy kulturalne, integracyjne, sportowe aktywizują uczestników, rozbudzają ich ciekawość a przede wszystkim dają poczucie zadowolenia i spełnienia.

  

      Dostęp do informacji, edukacja

 • wyposażenie pracowni komputerowych z nowoczesnym sprzętem,
 • nauka  korzystania ze specjalistycznych programów, obsługi kamery, aparatu,
 • montaż filmów, formatowanie zdjęć,
 • tworzenie prezentacji multimedialnych,
 • miksowanie utworów muzycznych,
 • utworzenie grupy teatralno- kabaretowej,
 • stworzenie zespołów wokalno-instrumentalnych,
 • organizowanie wyjazdów do teatru, opery, kina,
 • nauka gry na instrumentach,
 • zajęcia edukacyjne z zakresu literatury, sztuki, teatru, historii, geografii,
 • zajęcia wspierające zatrudnienie,
 •  

   Dostępność wydarzeń  kulturalnych, sportowych, turystyki:

 • organizacja wycieczek min. do : Krakowa, Zakopanego, Warszawy, Gdańska, Torunia, Biskupina, Gniezna, Częstochowy, Krasiejowa, Karpacza, Dusznik Zdroju, Kołobrzegu, Sopotu, Trzęsacza, Kowar
 • organizacja Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocnych dla uczestników, ich rodzin, bliskich,
 • organizowanie imprez okolicznościowych np. : Dzień Matki, Dzień Rodziny, Dzień Kobiet, Walentynki, rocznice placówki,  (imprezy z udziałem Warsztatu Terapii  Zajęciowej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, placówek opiekuńczo – wychowawczych, Domu Opieki w Malczycach),
 • kostiumowe bale karnawałowe,
 • organizowanie imprez integracyjnych, sportowych, rekreacyjnych ,(Sportowe Lato, Integracja w Piersnie)
 • występy teatralne, muzyczne, wokalne dla społeczności lokalnej,
 • zajęcia edukacyjne z zakresu literatury, sztuki, teatru, historii, geografii,
 •  zajęcia wspierające zatrudnienie,
 •  Rehabilitacja zdrowotna: zajęcia usprawniająco-ruchowe przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu,

 • zajęcia na basenie,
 • zajęcia z aerobiku i Zumby,
 • wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne nad morze,
 • promowanie talentów i umiejętności osób niepełnosprawnych,
 • przełamywanie barier i stereotypów dot. niepełnosprawności,
 • budowanie pozytywnych więzi z rodziną i aktywizowanie jej do współpracy,
 • promowanie aktywności osób niepełnosprawnych,

Efektem nauki obsługi nowoczesnego sprzętu jest montaż filmów na imprezy ŚDS, tworzenie prezentacji multimedialnych, utworów muzycznych, rozwijanie umiejętności, zainteresowań, dostęp do Internetu, programów edukacyjnych, korzystanie z informacji, możliwość załatwienia spraw urzędowych, osobistych. Niskie dochody uczestników są powodem braku własnego komputera i brakiem umiejętności posługiwania się nim. Placówka niweluje ten deficyt zapewniając odpowiedni sprzęt, warunki oraz edukację. 

W każdej placówce prężnie działa grupa teatralno kabaretowa. Domownicy z pomocą terapeutów przygotowują i wystawiają piękne przedstawienia : bajki, Jasełka , Misterium Męki Pańskiej, okolicznościowe występy np. z okazji Walentynek, Dnia Kobiet, Dnia Matki i skecze kabaretowe.

Występy pozwalają nie tylko na promowanie talentów uczestników ale przede wszystkim na pokonanie ich nieśmiałości, pokonywania barier, podniesienia ich samooceny i poczucia własnej wartości.

Występy są organizowane dla społeczności lokalnej, placówek pomocy społecznej, szkół. Oglądający  za każdym razem są zachwyceni występami, dekoracjami, oprawą muzyczną. Przedstawienia ŚDS zyskały w środowisku ogromne uznanie, informacje na ten temat ukazują się w prasie lokalnej, na stronie internetowej. Wprowadzona nauka gry na instrumentach daje doskonałe efekty, wzbogaca życie ośrodka i dodaje wiary uczestnikom we własne możliwości, uwrażliwia, bawi, relaksuje. Atmosfera dobrej zabawy sprzyja edukacji i aktywności.

Wyjazdy do teatru, opery doskonale uzupełniają i pogłębiają zainteresowania i pasje teatralne, muzyczne uczestników ŚDS.

Organizacja świątjest nie tylko kultywowaniem tradycji ale przede wszystkim daje poczucie wspólnoty, przynależności, daje namiastkę domu rodzinnego. Przy organizacji świąt aktywizują się rodzice. Dzięki wspólnej pracy przy świątecznych stołach zasiada zawsze ponad 130 osób.

Tradycją ŚDS stały się także obchody Dnia Matki, Dnia Rodziny, Dnia Dziecka, imprez integracyjnych  przy współpracy powiatowych jednostek.

Rehabilitacja systematycznie prowadzona w ośrodku wspomagana wyjazdami na turnusy sprzyja poprawie zdrowia, kondycji i samopoczucia domowników.

 

 

W projekcie zawarto działalność i aktywność osób niepełnosprawnych – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy  za okres 3 lat. Działania w zakresie aktywizacji, integracji są i będą prowadzone nadal.

W bieżącym roku zaplanowano min. działania:

 • Wyjazd  edukacyjny- wycieczka do Pragi w czerwcu,
 • Udział w konkursie PFRON – „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”,
 • W czerwcu ŚDS będzie uczestniczyć w obchodach rocznicowych  Domu Opieki Caritas (przygotowywane są występy teatralne i wokalne),
 • W lipcu ŚDS organizuje Powiatowy Dzień Integracji pod hasłem „Lato na ludowo” (impreza z udziałem placówek skupiających osoby niepełnosprawne),
 • Sierpień- lekcje muzealne, zajęcia na basenie,
 • Wrzesień- wycieczka do ZOO i lasu,
 • Wyjazd do kina,
 • Październik- obchody rocznicowe placówek ŚDS,
 • „Dni Otwarte ŚDS”,
 • Listopad – wyjazd do teatru,
 • Grudzień- Wigilia z występem Jasełek,

Edukacja, rehabilitacja, terapia poprzez sztukę, zabawę prowadzona w Środowiskowym Domu Samopomocy daje pozytywne efekty i będzie  nadal kontynuowana i wzbogacana. Rozbudzona ciekawość zwiedzaniem zabytków, nowych miejsc, atrakcji turystycznych  jest motywacją do kolejnych wycieczek, wyjazdów. Sukcesy artystyczne domowników, uznanie dla ich pracy i zaangażowania powodują chęć podejmowania nowych, coraz trudniejszych wyzwań.

Kontynuacja działań realizowana jest poprzez samych uczestników, od których osoby nowo przyjęte czerpią wzory do naśladowania i motywację do pokonywania własnej nieśmiałości, barier, uprzedzeń.

Dobra współpraca z innymi jednostkami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, samorządami, środowiskiem lokalnym jest gwarantem nowych,  podejmowanych działań, rozwoju Środowiskowego Domu Samopomocy oraz kontynuacji dobrych praktyk.

Wyjazd do Zakopanego, Wadowic, Krakowa 2014r. W trakcie wycieczki domownicy ŚDS zwiedzili min. zamek na Wawelu, Kościół Mariacki, Bazylikę w Wadowicach, Kościół na Jaszczurówce oraz na Krzeptówkach w Zakopanem, wjechali kolejką na Gubałówkę, oglądali w bacówce jak wyrabia się tradycyjne oscypki. Nie zabrakło także zabawy przy muzyce góralskiej.
W ŚDS tradycyjnie organizujemy uroczyste śniadanie Wielkanocne z udziałem rodzin i opiekunów uczestników, władz powiatu, gmin, przedstawicielami kościoła. Uczestnicy w 2013 i 2014r. przygotowali monumentalne wręcz wzruszające przedstawienie Misterium Męki Pańskiej. Piękne stroje, dekoracje, oprawa muzyczna wzbudziły zachwyt oglądających. Dzięki obecności prasy przedstawienie stało się głośnym i ważnym wydarzeniem artystycznym. Zdjęcia z przedstawienia można było obejrzeć na stronie ŚDS, prasy lokalnej oraz Urzędu Gminy Kostomłoty. Przedstawienie podobało się do tego stopnia, że poproszono uczestników aby ponownie wystawili je dla okolicznych mieszkańców gminy Kostomłoty. Uroczyste spotkanie Wielkanocne było również okazją do zaprezentowania talentów kulinarnych domowników, ich zdolności w przygotowaniu dekoracji świątecznych.
Misterium Męki Pańskiej 2012
Corocznie część uczestników ŚDS wyjeżdża na dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny do Sarbinowa. Pobyt nad morzem z licznymi atrakcjami, wycieczkami, wieczorami przy muzyce, ogniskami, z doskonałą rehabilitacją bardzo dobrze wpływa na poprawę zdrowia i kondycji naszych uczestników. Dla wielu z nich jest to pierwszy wyjazd nad morze.
Dzień Rodziny W maju 2013r. wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą zorganizowano „Dzień Rodziny”. Piknik połączony z zabawami, konkursami, występami, zabawą taneczną i pokazami strażackimi był dla wszystkich doskonałą imprezą integracyjną. Imprezę zorganizowano na terenie ŚDS w Piersnie. W czasie imprezy domownicy ŚDS wystawili „Czerwonego Kapturka na wesoło”, kabaret „Rocznica”.
Wigilia w ŚDS Zgodnie z tradycją w ŚDS w Piersnie organizowana jest wspólna Wigilia dla uczestników obu ośrodków, ich rodzin, przyjaciół. Co roku przy Wigilijnym stole zasiada ponad 130 osób. Gościmy rodziny uczestników, władze powiatu, gmin, przedstawicieli kościoła, współpracujących jednostek. Piękne Jasełka, opłatek, świąteczne dekoracje i oczywiście gorące, szczere życzenia a także tradycyjne Wigilijne potrawy przybliżają wszystkim świąteczny, wyjątkowy nastrój. Organizacja Wigilii jest niezwykłym przedsięwzięciem, dbamy o każdy szczegół, stroje i dekoracje do przedstawienia, oprawę muzyczną. Na potrzeby Jasełek powstał nawet wielbłąd.
Zdjęcia z filmu „Dzień Kobiet na świecie”. Każdego roku, w placówkach ŚDS świętowany jest Dzień Kobiet. Z tej okazji w 2013r. domownicy przy udziale terapeutów wyreżyserowali i nakręcili film komediowy o obchodach tego święta na świecie. Gra aktorska, zabawne sytuacje, stroje świetnie dopasowane kulturowo do każdego kraju sprawiły, że film stał się doskonałą zabawą poznawczą i edukacyjną. W naszym filmie Dzień Kobiet świętowano w Japonii, Afryce, Laponii, we Francji. Film pokazano także mamom z okazji Dnia Matki.
W czerwcu 2014r. domownicy z obu placówek wzięli udział w powiatowej imprezie integracyjnej pn. „Anioły w cyrku”. Impreza zainicjowana przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy odbyła się w Średzkim Domu Kultury. Zabawa i występy w cyrkowym klimacie wszystkim bardzo się podobały. W imprezie wzięły udział szkoły, przedszkola oraz WTZ. Jak na każda imprezę nasi uczestnicy przygotowali piękne stroje i zabawny cyrkowy repertuar. Nie zabrakło fakira, linoskoczki, clowna, pogromcy lwa, treser słoni. Jak zwykle wszystkie stroje, dekoracje i rekwizyty zostały wykonane przez domowników ŚDS i terapeutów. Doskonałym uzupełnieniem przedstawienia była muzyka i repertuar.
Tradycyjnie już podczas karnawału organizowane są bale kostiumowe dla uczestników obu ośrodków ŚDS. Na bale zapraszamy uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Środzie Śl. Bal przy muzyce na żywo jest doskonałą okazją do integracji. Każdy z uczestników balu przygotowuje kostium karnawałowy. Pomysłowość i pracowitość w przygotowaniu stroju zostaje zawsze nagradzana upominkami. Bale spodobały się nie tylko uczestnikom ale również osobom ze środowiska. W ubiegłym roku Środowiskowy Dom Samopomocy został zaproszony na bal przez średzkiego restauratora do jego restauracji. Sponsor imprezy razem z rodziną i obsługą restauracji świetnie bawili się razem z nami. Efektem jest kolejne zaproszenie do restauracji na rocznice placówek.
Występ grupy teatralno-kabaretowej w przedstawieniu „ U Kargula i Pawlaka”. W listopadzie 2013r. uroczyście obchodzono 10 rocznicę placówki w Środzie Śl. oraz 8 w Piersnie. Impreza połączona została z „dniami otwartymi”. Rodzice, zaproszeni gości, potencjalni kandydaci do placówek podziwiali występy teatralne, kabaretowe uczestników oraz wystawę prac artystycznych. Dzięki tego rodzaju imprezom udaje się pozyskać nowych uczestników w miejsce tych, którzy np. podejmują pracę.

Komentarze (0)