Aniołowo - Galeria Twórczości Artystów Niepełnosprawnych

Projekt trwa od: 02/03/2013 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
małopolskie
Miasto na prawach powiatu: Tarnów
Gmina miejska
Stowarzyszenie Bądźmy Razem Na Rzecz Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
Całej społeczności
  • lekki
  • umiarkowany
  • znaczny
powyżej 100
Regionalny
  • Bez ograniczeń
  • bez ograniczenia
  • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
  • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
  • Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowie, Warsztaty Terapii Zajęciowej Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowie, Warsztaty Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II przy Fundacji REPI w Tarnowie, Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tarnowie, Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym Piast w Woli Rzędzińskiej, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Karwodrzy, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Tarnowie, Zespół Szkół Plastycznych im. A. Grottgera w Tarnowie
  • Środki własne
  • Inne

Jak wskazuje „Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Raport z wyników”, przeprowadzony przez GUS – liczba osób niepełnosprawnych w 2011 roku w województwie małopolskim wynosiła 11,8 % z ogółu Małopolan. W Mieście Tarnowie mieszkało 16.910 osób niepełnosprawnych, w tym 13.197 osób niepełnosprawnych prawnie i 3.715 osoby niepełnosprawne tylko biologicznie. Niezależnie od miejsca zamieszkania sytuacja osób niepełnosprawnych jest trudna. Na przestrzeni ostatnich lat – mimo zauważalnej zmiany w odbiorze społecznym osób niepełnosprawnych – wciąż są one postrzegane jako inne, wymagające ciągłej opieki. Bardziej „biorące” niż mogące oferować coś pozytywnego społeczeństwu. Ponadto uważają, że nie są zdolne do podejmowania decyzji i prowadzenia samodzielnego – na miarę ich możliwości – życia. Stąd zasadnym jest rozszerzanie działań integrujących i aktywizujących osoby niepełnosprawne ze społecznością ludzi zdrowych. Pomimo różnego rodzaju ograniczeń, często osoby niepełnosprawne przejawiają talenty w wielu dziedzinach. Niestety, nie zawsze jest to dostrzegane, a niekiedy ich twórczość nawet jeśli zostaje dostrzeżona przez najbliższych, nie ma szans być podziwiana przez wszystkich. Do tej pory nie było w Tarnowie miejsca gdzie można było zobaczyć dzieła stworzone przez osoby niepełnosprawne, a z ich twórczością, w tym uczestników działających w mieście warsztatów terapii zajęciowej, można się było zapoznać jedynie przy okazji kiermaszów świątecznych, albo odwiedzając osobiście miejsca, gdzie niepełnosprawni rehabilitują się przez sztukę. Należy bowiem pamiętać, że niepełnosprawni bardziej niż pełnosprawni artyści domagają się tego, aby ktoś ich pochwalił i docenił, gdyż to tym mocniej mobilizuje ich do pracy i rozwijania swoich talentów. Właśnie ten stan rzeczy stanowił punkt wyjścia dla pomysłodawców „Galerii Aniołowo”. Miejsce to zostało bowiem stworzone po to, by twórczość tych osób mogli podziwiać wszyscy i to w ścisłym centrum miasta.
 

„Galeria Aniołowo” powstała w marcu 2013 roku. Jest to pierwsze miejsce w Tarnowie, promujące talent i umiejętności plastyczne niepełnosprawnych. Mieści się ona kilkanaście metrów od Rynku, przy ulicy Żydowskiej 2. Lokal jest udostępniany za symboliczną opłatą przez Miasto Tarnów, a funkcjonowanie galerii niemal od początku jest współfinansowane z budżetu miasta. Dofinansowanie w bieżącym roku wynosi około 90%. Poza tym Miasto Tarnów uczestniczy w promowaniu działalności galerii, a także współorganizuje z nią niektóre eventy i happeningi (np. plener malarski w 2014 r., happening „Burzymy mury” w 2015 r.). To niespełna 40 metrów kwadratowych powierzchni, ale każdy, kto przekroczy jego progi może zapoznać się z szerokim spektrum tego, czym zajmują się podczas zajęć uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej. Są to m.in. prace plastyczne, grafiki, wyszywanki, dzieła z gliny i szkła. Galeria regularnie organizuje kiermasze, wystawy, spotkania, happeningi i plenery malarskie. Pomysł otwarcia galerii wyszedł wprawdzie od pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Klikowskiej 190 w Tarnowie, (prowadzonych przez jednostkę organizacyjną Miasta, czyli Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy ul. Romanowicza 9 w Tarnowie) ale miejsce to jest otwarte dla wszystkich artystów borykających się z niepełnosprawnością, czy to intelektualną, czy ruchową. Opiekunowie galerii zapraszają osoby oraz instytucje chętne do współpracy, która może polegać na przykład na wystawieniu prac swoich podopiecznych, czy pomocy przy organizacji wydarzeń. Owocem działalności galerii oraz współpracy z różnymi podmiotami są liczne wydarzenia kulturalne i artystyczne. W ciągu 2 lat działania galerii, odbyło się tam blisko 40 wydarzeń promujących artystów oraz samą galerię, w których to wydarzeniach łącznie wzięło udział ponad 1500 uczestników, a prace wystawiane w galerii były tworzone przez podopiecznych z 17 różnych instytucji i grup, zarówno z samego Tarnowa, jak i spoza granic miasta.

Rezultatem bezpośrednim projektu jest zwiększenie aktywności niepełnosprawnych w zakresie współtworzenia oferty kulturalnej miasta Tarnowa poprzez udział w wystawach plastycznych, które swoją atrakcyjnością przyciągną odbiorców zainteresowanych oryginalnością ujęcia tematu. Z uwagi na niezaprzeczalną wyjątkowość dzieł tworzonych przez osoby niepełnosprawne galeria stanowi uzupełnienie oferty kulturalnej miasta. Na skutek realizacji projektu poszerzona została także oferta działań skierowana bezpośrednio do osób niepełnosprawnych. W całym spektrum działań kierowanych przez samorządy do osób niepełnosprawnych często brak jest działań mieszczących się w obszarze kultury i sztuki. Niekiedy zapomina się, iż osoby niepełnosprawne również na tym polu mają wiele do zaprezentowania. Dlatego też działalność galerii w sposób wzorowy wypełnia w Tarnowie tę rolę. Ważnym rezultatem jest także integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi mieszkańcami Tarnowa w różnych grupach wiekowych poprzez systematyczne i planowe działania edukacyjno-artystyczne na terenie Galerii Aniołowo. Integracja ta jest tym bardziej skuteczna, z uwagi na fakt, iż wydarzenia realizowane w galerii są szeroko promowane a lokalizacja samej galerii jest bardzo dogodna. Do bezpośrednich rezultatów zaliczyć należy także promowanie talentu i umiejętności artystycznych osób niepełnosprawnych, a także poprawa kondycji psychicznej niepełnosprawnych, a także podniesienie ich samooceny i usprawnienia ich kompetencji społecznych, co z uwagi na wszelkie bariery jakie ich otaczają, jest szczególnie ważne. Nie do pominięcia są także inne rezultaty, nie odnoszące się wyłącznie do osób niepełnosprawnych. Galeria bowiem z racji swego położenia spełnia także rolę promocyjną dla Tarnowa. Turyści zwiedzający zabytkowy Rynek mogą nabyć w niej wyjątkowe pamiątki, zwłaszcza w okresie świątecznym, gdy galeria oferuje oryginalne, ręcznie wykonane kartki i stroiki świąteczne.

Przewidywane oddziaływanie długofalowe projektu obejmuje przede wszystkim zmianę podejścia społeczeństwa do osób niepełnosprawnych. Zmiana podejścia powinna polegać na przekonaniu społeczeństwa, iż osoby niepełnosprawne w wielu aspektach nie różnią się niczym od osób pełnosprawnych. Dobrym sposobem na osiągnięcie tego efektu jest ukazanie obszaru, w którym osoby niepełnosprawne wykazują niemniejszą \\\"sprawność\\\" niż osoby pełnosprawne. Przykładem może być tutaj właśnie sztuka. Dzieła tworzone przez niepełnosprawnych, prezentowane w galerii posiadają niewątpliwy walor artystyczny, przekonując pełnosprawnych członków społeczeństwa, iż na tej płaszczyźnie osoby uważane za niepełnosprawne są niekiedy bardziej sprawne od nich samych. Pozwoli to niwelować stereotypowe myślenie na temat niepełnosprawnych jako osób, które nie potrafią dać społeczeństwu czegoś od siebie, a jedynie wymagających od społeczeństwa ciągłej pomocy. Taki schemat myślenia jest nie tylko powszechny, ale przede wszystkim błędny. Niemniej jednak zmiana sposobu myślenia społeczeństwa wymaga czasu oraz równoległego podejmowania systematycznych i kompleksowych działań na wielu płaszczyznach. Jeśli chodzi o ogół działań na rzecz osób niepełnosprawnych podejmowanych na terenie i przez samorząd tarnowski to bez wątpienia można nazwać je spójnym i komplementarnym, a jednym z kluczowych działań w dziedzinie kultury i sztuki jest właśnie\\\"Galeria Aniołowo\\\". Galeria swoją ponad dwuletnią działalnością promuje nie tylko markę Tarnowa, ale także swoją własną. Poprzez mnogość wydarzeń, konsekwentnie budowany jest jej wizerunek, jako ważnego punktu na kulturalnej mapie Tarnowa, a jej logo jest coraz szerzej rozpoznawane zarówno przez mieszkańców Tarnowa, jak i turystów.

Na funkcjonowanie „Galerii Aniołowo” mają wpływ dwa czynniki. Pierwszy to zaangażowanie, często bezinteresowne grupy doświadczonych terapeutów, wolontariuszy i artystów oraz samych niepełnosprawnych. Drugi, to wsparcie płynące z Miasta Tarnowa, zarówno finansowe w postaci wspierania realizacji zadania publicznego wraz z dofinansowaniem, udostępniania lokalu w którym funkcjonuje galeria, a także działaniach promocyjnych w mediach oraz współorganizacji happeningów promujących samą galerię. Jest ona zlokalizowana w miejscu atrakcyjnym turystycznie, co jest jednym z podstawowych warunków prawidłowego funkcjonowania projektu. „Aniołowo” nie jest galerią komercyjną. Obniżenie przez Miasto Tarnów wysokości czynszu za zajmowane pomieszczenia dało możliwość prowadzenia galerii w atrakcyjnej lokalizacji, przez organizację non profit, doświadczoną w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Ponadto finansowanie prowadzonych tam przedsięwzięć artystycznych wzbogaca w istotnym stopniu ostateczną ofertę galerii. Dofinansowanie działalności galerii z budżetu Miasta Tarnowa odbywa się w postaci przyznawania dotacji w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego. Od 2013 roku na prowadzenie galerii, to dofinansowanie otrzymuje Stowarzyszenie \\\"Bądźmy Razem\\\" Na Rzecz Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych, założone przede wszystkim przez pracowników i przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowie. Z racji unikatowości, wysokiej jakości oraz jego bezsprzecznej celowości projekt jest od 3 lat doceniany przez komisje konkursowe. „Aniołowo”, to miejsce do którego mieszkańcy miasta zdążyli się już przyzwyczaić. Proces integracji zapoczątkowany w 2013 roku wymaga dalszego funkcjonowania z ogromną korzyścią dla każdej ze stron projektu, więc zarówno Miasto Tarnów, jak i organizacja prowadząca dołożą wszelkich starań, by projekt był kontynuowany.

Plener malarski „Pod Niebem Tarnowa” maj 2013 i maj 2014. Wydarzenia te odbywały się w ramach dwóch kolejnych edycji „Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych”, który był organizowany przez miejską jednostkę organizacyjną Miasta Tarnowa – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Celami pleneru były integracja dwóch światów: młodych artystów pełno i niepełnosprawnych, wymiana doświadczeń, rozwijanie zainteresowań plastyką, poznawanie piękna architektury miejskiej okresu gotyku i renesansu oraz wykonywanie działań plastycznych w przestrzeni publicznej tarnowskiej starówki pod kierunkiem artysty plastyka. Plener trwający dwa dni zakończony wystawą. Udział wzięli niepełnosprawni podopieczni Domów Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Ośrodków Dziennego Pobytu, Szkół Specjalnych i Integracyjnych, amatorskich grup artystycznych oraz młodzież z Liceum Plastycznego w Tarnowie.
Wernisaż wystawy pokonkursowej „Kartka bożonarodzeniowa” grudzień 2013 – Prezentacja odbyła się w formie wystawy prac zgłoszonych do konkursu.
Collage złożony z plakatów informujących o wydarzeniach organizowanych w Galerii.
W ramach rozpoczęcia projektu realizowanego przez Miasto Tarnów pn. \"Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych - Subregion Tarnowski\", w dniu 4 maja 2015 r. na płycie Tarnowskiego Rynku odbył się happening „Burzymy mury”, który został zorganizowany wspólnie przez \"Galerię Aniołowo\" i Miasto Tarnów. Polegał na przygotowaniu kartonowego muru symbolizującego bariery dotyczące osób niepełnosprawnych, który następnie został zburzony, a na jego miejsce przez władze i zaproszonych gości zbudowany został nowy, symbolizujący integrację osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych. W happeningu wzięło udział kilkaset osób, w tym niepełnosprawni mieszkańcy subregionu tarnowskiego (w skład którego poza Tarnowem i powiatem tarnowskim wchodzą też powiaty: brzeski i dąbrowski), ich bliscy, opiekunowie, a także zaproszeni goście, w tym władze samorządowe i tarnowscy parlamentarzyści. Happening ten był pod względem ilości uczestników największym wydarzeniem organizowanym przez galerię.
„Tarnów dawniej i dziś” warsztaty fotograficzne dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Warsztaty prowadzone były przez artystę fotografika i trwały dwa dni. W dniu pierwszym uczestnicy poznawali techniczne aspekty wykonywania fotografii przy użyciu aparatów cyfrowych. Odbył się pokaz i ćwiczenia. W dniu drugim uczestnicy otrzymali zadanie do wykonania tj. fotografowanie w grupach wybranych fragmentów miasta uwiecznionych na starych fotografiach. Prace zostały wywołane i eksponowane na wystawie. Udział wzięli uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tarnowie, Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji oraz Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym \"Piast\" im. Wincentego Witosa w Woli Rzędzińskiej.
Integracyjna wystawa prezentująca dorobek twórczy artystów malujących ustami i nogami oraz podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Tarnowie - październik 2014 r.
„Świat baniek mydlanych” - impreza o charakterze integracyjnym, organizowana w ramach Dni Tarnowa 2014, kierowana do najmłodszych mieszkańców miasta. Na placu przed galerią terapeuci zajęciowi malowali dzieciom fantazyjne wzory na twarzach, organizowano konkursy z nagrodami a wszystko to uatrakcyjnione było ogromną ilością baniek mydlanych o różnych rozmiarach. Całość prowadzona przez klowna. Impreza była otwarta dla wszystkich.
W ramach rozpoczęcia projektu realizowanego przez Miasto Tarnów pn. \"Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych - Subregion Tarnowski\", w dniu 4 maja 2015 r. na płycie Tarnowskiego Rynku odbył się happening „Burzymy mury”, który został zorganizowany wspólnie przez \"Galerię Aniołowo\" i Miasto Tarnów. Polegał na przygotowaniu kartonowego muru symbolizującego bariery dotyczące osób niepełnosprawnych, który następnie został zburzony, a na jego miejsce przez władze i zaproszonych gości zbudowany został nowy, symbolizujący integrację osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych. W happeningu wzięło udział kilkaset osób, w tym niepełnosprawni mieszkańcy subregionu tarnowskiego (w skład którego poza Tarnowem i powiatem tarnowskim wchodzą też powiaty: brzeski i dąbrowski), ich bliscy, opiekunowie, a także zaproszeni goście, w tym władze samorządowe i tarnowscy parlamentarzyści. Happening ten był pod względem ilości uczestników największym wydarzeniem organizowanym przez galerię.
„Tarnów dawniej i dziś” warsztaty fotograficzne dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Warsztaty prowadzone były przez artystę fotografika i trwały dwa dni. W dniu pierwszym uczestnicy poznawali techniczne aspekty wykonywania fotografii przy użyciu aparatów cyfrowych. Odbył się pokaz i ćwiczenia. W dniu drugim uczestnicy otrzymali zadanie do wykonania tj. fotografowanie w grupach wybranych fragmentów miasta uwiecznionych na starych fotografiach. Prace zostały wywołane i eksponowane na wystawie. Udział wzięli uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tarnowie, Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji oraz Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym \"Piast\" im. Wincentego Witosa w Woli Rzędzińskiej.
Collage złożony z plakatów informujących o wydarzeniach organizowanych w Galerii.

Komentarze (0)