Adaptacja części budynku byłego internatu LO w Józefowie na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Józefowie

Projekt trwa od: 01/04/2013 r. do 31/12/2013 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
lubelskie
Józefów
Gmina miejsko-wiejska
Gmina Józefów
Osób z niepełnosprawnością
  • umiarkowany
  • znaczny
21-50
Lokalny
  • Umysłowa
  • 26-40
  • Dostępne rozwiązania architektoniczne
  • Warsztat Terapii Zajęciowej w Józefowie
  • Środki własne
  • PFRON

Warsztaty Terapii Zajęciowej w chwili obecnej mieszczą się w lokalu przy ulicy Popławskiego w Józefowie, który nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Warunki lokalowe są nieadekwatne do obecnej ilości uczestników, gdyż zajmowane pomieszczenia przeznaczone były pierwotnie tylko dla 15 uczestników. W trakcie funkcjonowania WTZ liczba uczestników podwoiła się i wynosi 30 osób.

W ramach projektu i otrzymanego dofinansowania wykonane będą: demontaż istniejących posadzek, rozebranie zbędnych ścianek działowych i wymurowanie nowych, wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i sufitach, a w pomieszczeniach sanitarnych ułożenie płytek na pełnej wysokości, wymiana stolarki drzwiowej, demontaż istniejącej instalacji elektrycznej i położenie nowej, wykonanie warstwy wyrównującej i położenie nowej posadzki, wykonanie podłóg z paneli i terakoty, przebudowa istniejącej klatki schodowej, wykonanie instalacji CO (montaż grzejników i pieca).

Przeprowadzenie prac adaptacyjnych w pełnym zakresie pozwoli na:

-poprawę warunków lokalowych placówki. Obecnie z placówki korzysta 30 osób, co stanowi istotny wzrost liczby podopiecznych w stosunku do zakładanych na początku działalności 15 osób;

-przeniesienie pracowni rehabilitacji ruchowej z obecnie wykorzystywanych pomieszczeń piwnicznych;

-poprawę stanu sanitarno - higienicznego przez budowę odpowiedniej ilości WC, łazienek i prysznicy (aktualnie na 40 osób - uczestnicy i pracownicy są 3 sanitariaty i 2 umywalki);

-stworzenie świetlicy niezbędnej do prowadzenia części zajęć, spotkań, zebrań z uczestnikami, rodzinami i opiekunami; -stworzenie pracowni rehabilitacyjnej, a tym samym poprawę warunków pracy uczestników i pracowników;

-zwiększenie ilości miejsc dla osób niepełnosprawnych mających wskazanie do terapii zajęciowej (rozszerzenie WTZ); wzrost bezpieczeństwa uczestników - przy planowanej nowej siedzibie istnieje duży teren (planowany do ogrodzenia).

Zwiększenie dostępu do usług oferowanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, zdrowotnej i zawodowej.

Obiekt będzie wykorzystany na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

Komentarze (0)