Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie.

Projekt trwa od: 19/01/2015 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
kujawsko-pomorskie
Gniewkowo
Gmina miejsko-wiejska
Gmina Gniewkowo
Osób z niepełnosprawnością
 • nie dotyczy
21-50
Lokalny
 • Umysłowa
 • Choroby psychiczne
 • bez ograniczenia
 • Dostępna informacja
 • Komunikacja
 • Edukacja
 • Dostępne rozwiązania architektoniczne
 • Wybory
 • Wczesne wspomaganie
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
 • Środki sponsorów

W Gniewkowie już w pełni możemy podziwiać nowy obiekt, jaki powstał w parku przy ul. Powstańców Wielkopolskich obok Szkoły Zawodowej. Środowiskowy Dom Samopomocy jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla 38 osób dorosłych, przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz dla osób wskazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Dzięki wspaniałej współpracy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Ewą Mes, dom ten powstał właśnie w naszym mieście. Co ważne – to jedyny taki obiekt budowany od podstaw w całym województwie. ŚDS rozpoczął swoją działalność 19 stycznia 2015 r.
Prace budowlane i wykończeniowe trwały ponad rok. Gmina Gniewkowo uzyskała stuprocentowe dofinansowanie na zrealizowanie inwestycji ze środków budżetu województwa. Jest dla nas nie lada wyróżnieniem to, że te środki w wysokości ponad 2,1 mln zł zostały naszej gminie przyznane. Dzięki temu została utworzona nowa przestrzeń miejska, która na bieżąco będzie zagospodarowywana. Wspaniały park, w którym znajdują się także dwa pomniki przyrody, otoczenie zieleni oraz centrum miasta, stanowią wspaniałą lokalizację Środowiskowego Domu Samopomocy.
Wartość inwestycji to 2,1 mln zł (zadanie w 100% finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego). Na potrzeby funkcjonowania ŚDS Gmina Gniewkowo otrzymała również dotację (80 tys. zł) na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych z PFRON w ramach programu „Wyrównywanie Różnic Między Regionami II”. Pojazd poprawi nie tylko organizację i codzienne funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie, ale także przyczyni się do szeroko rozumianej integracji środowiska, poprzez możliwość organizowania wyjazdów uczestnikom ŚDS.
 

Dom czynny jest 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie w tym, co najmniej 6 godzin dziennie są prowadzone zajęcia z uczestnikami. Głównym celem ŚDS jest rehabilitacja i usamodzielnienie pensjonariuszy. Do domu zostało zakupione niezbędne wyposażenie począwszy od mebli, po pościele, artykuły higieny osobistej oraz sprzęt AGD, a także sprzęt ogrodniczy i rehabilitacyjny. 38 dorosłych uczestników wykazujących zaburzenia o podłożu psychicznym będzie mogło korzystać ze specjalistycznych pracowni: ogrodniczej, aktywizacji ruchowej, kulinarnej, komputerowej, rękodzielniczej oraz z pomieszczenia całodobowego treningu zaradności, pokoju wyciszeń, pokoju indywidualnego poradnictwa oraz pracowni zaradności życiowej.
Środowiskowym Domem Samopomocy w Gniewkowie kieruje p. Jolanta Słaboszewska-Nowak. Pani Jolanta w tut. urzędzie w ostatnich latach udzielała porad w punkcie konsultacyjnym osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu i posiada duże doświadczenie w pracy na podobnych stanowiskach.
- W ponad 25-letniej pracy zawodowej towarzyszyło mi motto: pomaganie innym jest ważne i daje dużo satysfakcji. Zawsze miałam poczucie moralnego nakazu robienia więcej, niż się ode mnie oczekiwało – mówi nowa pani kierownik.
 

Poprzez budowę tego typu domu w Gniewkowie chcemy pomóc rodzinom, które muszą zapewnić opiekę osobom niepełnosprawnym intelektualnie. Chodzi o to, by mogły wrócić do pracy i normalnie funkcjonować. Ich krewni w tym czasie będą mieli zapewnioną opiekę i pomoc specjalistów – mówi Burmistrz Gniewkowa Adam Roszak – jest dla nas wielką radością fakt, że wspólnie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Ewą Mes udało się realizować tę inwestycję, a całe zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu województwa. To jedyny taki dom budowany od podstaw w województwie, a jego powstanie przyczyniło się do powstania wspaniałej przestrzeni miejskiej. Dzięki naszym działaniom i doskonałej współpracy z władzami powiatu i województwa powstają nowe obiekty, które służą mieszkańcom gminy Gniewkowo – dodaje.

Głównym celem ŚDS jest rehabilitacja i usamodzielnienie uczestników, a przede wszystkim poprawa ich funkcjonowania w społeczeństwie w warunkach akceptacji, bezpieczeństwa i samozadowolenia z zachowaniem związków rodzinnych oraz poczucia więzi z ludźmi i środowiskiem lokalnym.

Działanie ciągłe.

Uroczyste otwarcie ŚDS.
Wojewoda Ewa Mes z burmistrzem Adamem Roszakiem podczas uroczystego otwarcia ŚDS.
Od lewej: wiceprzewodniczący sejmiku województwa Adam Banaszak, wicemarszałek Dariusz Kurzawa, wojewoda Ewa Mes, burmistrz Gniewkowa Adam Roszak - podczas uroczystego otwarcia ŚDS.
Uroczyste otwarcie ŚDS.
Kierownik ŚDS Jolanta Słaboszewska-Nowak uroczyście przecina wstęgę.
Pensjonariusze podczas zajęć.
Śniadanie wielkanocne.
Śniadanie wielkanocne.
Śniadanie wielkanocne.
Wspólna integracja.

Komentarze (0)