Dzień Integracji w Gminie Stare Miasto

Projekt trwa od: 01/01/1999 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
wielkopolskie
Stare Miasto
Gmina wiejska
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Mieście
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Lokalny
 • Bez ograniczeń
 • bez ograniczenia
 • Dostępna informacja
 • Komunikacja
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Inne
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Urząd Gminy Stare Miasto, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Mieście, Koło Gospodyń Wiejskich, Komisariat Policji w Starym Mieście, Ochotnicza Straż Pożarna w Żychlinie.
 • Środki własne
 • Środki sponsorów
 • Inne

Dyskryminacja osób z niepełnosprawnościami stanowi poważny problem we współczesnych rodzinach. Przyczyna konfliktów tkwi w systemie wartości, wzorcach kulturowych a przede wszystkim w braku tolerancji wobec niepełnosprawności. Skutkiem staje się naruszenie zasad godności a także tworzenie złego wizerunku i uwłaczającej atmosfery.  Gminny Dzień Integracji jest skierowany do mieszkańców z terenu gminy Stare Miasto i okolic. Głównym założeniem niniejszej uroczystości jest uświadomienie rodzinom korzyści z wspólnie spędzanego czasu wolnego a także budowanie pozytywnych więzi między członkami rodziny bez względu na wiek i niepełnosprawność. Dzień Integracji jest imprezą o charakterze systemowym, ponieważ trwa już od 1999 roku do nadal. Ponadto cieszy się ogromną aktywnością mieszkańców gminy za każdym razem. Głównym przesłaniem Dnia Integracji jest promowanie wartości rodzinnych oraz tolerancji wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Dzięki zjednoczeniu i współpracy można udowodnić, że razem można więcej osiągnąć. Celem jest przełamanie barier międzypokoleniowych i odnowienie kontaktów w rodzinach. Zorganizowanie Dnia Integracji na terenie gminy służy lepszej komunikacji interpersonalnej społeczności lokalnej, umocnieniu więzi między członkami rodzin i sąsiedzkich, promowanie szacunku i tolerancji, a także zatarcie się różnic pokoleniowych.


 

Dzień Integracji w Gminie Stare Miasto daje możliwość mieszkańcom z terenu gminy i okolic spędzania czasu wolnego z członkami rodziny, sąsiadami oraz władzami lokalnymi, a także integracji osób niepełnosprawnych poprzez działania m.in. takie jak: występy artystyczne, konkursy, gry i zabawy, zawody sportowe. Ponadto Dzień Integracji przeciwdziała wykluczeniu społecznemu wśród mieszkańców gminy Stare Miasto.

Dzień Integracji w gminie Stare Miasto swoją niepowtarzalność zawdzięcza faktowi, iż umożliwia on mieszkańcom gminy i okolic aktywne spędzanie czasu wolnego. Uczestnicy imprezy mają okazję odświeżyć swoje relacje z bliskimi, spotkać się z innymi rodzicami, zregenerować i sprawdzić swoje siły w zawodach sportowych,  zapomnieć przez chwilę o problemach dnia codziennego oraz nauczyć swoje dzieci tolerancji względem osób z niepełnosprawnościami. Podczas Dnia Integracji uczestnicy imprezy mają okazję swobodnie porozmawiać z przedstawicielami władz lokalnych na temat problemów z jakimi się borykają. Efektem takich rozmów jest podejmowanie działań mających na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, starszych, chorych i ich rodzin. Dzień Integracji zachęca do aktywnego udziału w życiu społecznym oraz promuje zdrowy styl życia. Mieszkańcy gminy mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i talentów. Ważne jest też wsparcie sponsorów, dzięki nim nie obciążone są budżety domowe, zapewniony jest darmowy poczęstunek. Cechą wyróżniającą Dzień Integracji od innych imprez lokalnych jest fakt, iż w tym dniu wszyscy są sobie równi, nikt nie czuje się gorszy.

Dzień Integracji w gminie Stare Miasto sprawia, że zostają przełamane bariery pokoleniowe. Zatarciu ulegają różnice międzypokoleniowe (następuje integracja). Kontakty członków rodziny i więzi sąsiedzkie są odświeżane i umacniane. Zawierają się nowe znajomości wśród uczestników festynu. Władze lokalne podejmują działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu względem osób długotrwale chorych, niepełnosprawnych i ich rodzin. Promowanie zdrowia i aktywnego stylu życia sprawia, że wielu uczestników imprezy nabywa nowe, dobre nawyki.

Dzień Integracji w Gminie Stare Miasto wpisany jest w zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Mieście od 1999 roku. Adresatami są głównie osoby niepełnosprawne bez względu na rodzaj i stopień ich niepełnosprawności. Celem jest przede wszystkim przełamanie barier i różnic międzypokoleniowych, a także odnowienie kontaktów między członkami rodzin. Sprzyja komunikacji interpersonalnej społeczności lokalnej, umocnieniu i odnowieniu więzi sąsiedzkich oraz promowaniu szacunku i tolerancji. Co roku Dzień Integracji cieszy się ogromną popularnością i aktywnością wśród mieszkańców z terenu gminy i okolic. Gmina Stare Miasto planuje kontynuację tego przedsięwzięcia oraz zabezpieczenie środków finansowych na kolejne lata.

Komentarze (0)