Budowa windy przy budynku Starostwa Powiatowego w Brzesku

Projekt trwa od: 16/06/2014 r. do 31/12/2014 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
małopolskie
Powiat Brzeski
Powiat
Starostwo Powiatowe w Brzesku
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
  • lekki
  • umiarkowany
  • znaczny
powyżej 100
Lokalny
  • Bez ograniczeń
  • bez ograniczenia
  • Dostępne rozwiązania architektoniczne
  • Dostępne towary i usługi, zwłaszcza usługi publiczne
  • Urząd Miejski w Brzesku
  • Środki własne
  • PFRON

Budynek Starostwa Powiatowego w Brzesku został wybudowany w latach 60-tych XX wieku, składa się z 4 kondygnacji. Siedziba Starostwa Powiatowego w Brzesku mieści się na dwóch najwyższych kondygnacjach i obejmuje pomieszczenia biurowe położone na II i III piętrze budynku. Brak windy uniemożliwia osobisty dostęp osobom niepełnosprawnym do usług świadczonych przez Wydziały Starostwa.

Osoby z ograniczeniami ruchowymi, w tym na wózku inwalidzkim nie mogą swobodnie korzystać z usług administracji publicznej np. osobiście załatwić spraw geodezyjnych, budowlanych czy paszportowych. Jakość  i czas obsługi tych osób nie spełnia standardów przyjętych przez urząd ze względu na to, że osoby te mogą dostać się jedynie na parter budynku a pracownik schodzi do obsługi takiej osoby niejednokrotnie po zakończeniu obsługi bieżącej klientów pełnosprawnych.

Starostwo Powiatowe w Brzesku pragnie podnieść jakość obsługi osób niepełnosprawnych do standardów obowiązujących dla wszystkich klientów, aby osoby pokrzywdzone przez los mogły czuć się komfortowo korzystając z usług administracji publicznej a Urząd stał się przyjazny osobom niepełnosprawnym.

Projekt obejmuje budowę, zakup i montaż windy zewnętrznej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim wraz z robotami towarzyszącymi.

Konieczne będzie rozebranie istniejącego chodnika, wykonanie podszybia windy, części podziemnej i nadziemnej szybu, przebudowa dachu, wycięcie istniejącego stropodachu, ścian i usunięcie okien, montaż windy, wykończenie zewnętrzne szybu, niwelacja terenu

Celem projektu jest likwidacja barier w budynku będącym siedzibą Starostwa Powiatowego w Brzesku poprzez umożliwienie samodzielnego poruszania się osobom niepełnosprawnym, w tym na wózku inwalidzkim, poprawa jakości ich życia i umożliwienie korzystania z usług administracji publicznej.

Dzięki realizacji tego projektu zostaną wyrównane szanse osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Brzeskiego.

Zamontowana winda stanie się stałym elememtem budynku i będzie wykorzystywana w latach następnych.Realizacja tego projektu jest dążeniem do wyrównywania szans osób niepłnosprawnych oraz ich otoczenia w dostępie do usług administracji publicznej.

Projekt nie wymaga kontynuacji po jego zakończeniu.

winda w Starostwie Powiatowym
zamontowana winda - wnętrze

Komentarze (0)