Wsparcie dla Mam dzieci niepełnosprawnych

Projekt trwa od: 01/05/2014 r. Kontakt z wykonawcą

Podmiot sektora prywatnego
opolskie
Jesteśmy Wyjątkowi
Organizacja pozarządowa
Jesteśmy wyjątkowi
Rodziców dzieci z niepełnosprawnościami/Opiekunów osób z niepełnosprawnościami
  • nie dotyczy
21-50
Regionalny
  • bez ograniczenia
  • Inne
  • nie dotyczy
  • Inne

Zorganizowanie grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Z małej grupy utworzyło się Stowarzyszenie. Na dzień dzisiejszy skupia ono 24 dzieci w różnym przedziale wiekowym z różnego rodzaju dysfunkcjami.

Stowarzyszenie działa aktywnie, aby doprowadzić do pełnej integracji dzieci zdrowych z Naszymi pociechami. Poprzez różnego rodzaju akcje. Aby te dzieci, które były zamknięte w czterech ścianach pokazywały się i po prostu opatrzyły w tej Naszej społeczności. Inność powoduje zdziwienie, ale powoduje również pytanie jak oni dają radę? jak można im pomóc? czy ja zdaję sobie sprawę,że mnie to ominęło i te problemy , które wydają mi się straszne są niczym w porównaniu z ich wyzwaniami.
Utrudniona rehabilitacja, brak wsparcia ze strony różnych instytucji i najgorsze izolacja. Izolacja, ignorancja to najgorsze co ich spotyka na co dzień.

Komentarze (0)