Pomoc absolutna

Projekt trwa od: 30/01/2015 r. do 30/12/2015 r. Kontakt z wykonawcą

Laureat konkursu:

"Najlepsze praktyki w zakresie wspierania rodziców dzieci z niepełnosprawnościami"

Podmiot sektora prywatnego
mazowieckie
GRUPA ZPR
Inny
GRUPA ZPR
Rodziców dzieci z niepełnosprawnościami/Opiekunów osób z niepełnosprawnościami
  • znaczny
1-20
Lokalny
  • Niepełnosprawność sprzężona
  • 40-67
  • Zatrudnienie
  • brak
  • Środki własne

Grupa ZPR -media -decyzją Zarządu przyznała zapomogę dla pracownika matki dwójki niepełnosprawnych dzieci. W imieniu Ewy Lampart  w sprawie wniosku o wsparcie finansowe, który złożyła Vanessa Nachabe Grzybowska – pracownik redakcji Super Expressu. Zatwierdziła Renata Krzewska.

ZPR Media Spółka Akcyjna
04-187 Warszawa, ul. Dęblińska 6
www.grupazpr.pl
tel. (22) 590 50 00, 590 50 01, fax (22) 590 54 44

Niektóre działy: (m.in. redakcja "Super Expressu"):
00-939 Warszawa, ul. Jubilerska 10
tel. (22) 515 90 01, fax (22) 515 90 10

Forma prawna:
ZPR Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 04-187 Warszawa, ul. Dęblińska 6, NIP 526-00-08-745, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000291159, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 91 850 000 złotych.

KRS:
Skan dokumentu
(Pobierz aktualny KRS)
REGON:
Skan dokumentu
NIP-5:
Skan dokumentu

Zarząd:
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny: Renata Krzewska
Wiceprezes Zarządu: Ewa Porębska
Wiceprezes Zarządu: Katarzyna Białek
Wiceprezes Zarządu Ewa Lampart
Wiceprezes Zarządu: Małgorzata Golińska
Wiceprezes Zarządu: Tomasz Szakiel
Wiceprezes Zarządu: Marek Białek
Wiceprezes Zarządu: Leszek Kozioł
 

Wsparcie finansowe dla matki dwójki niepełnosprawnych dzieci na cele: rehabilitacja społeczna i zaspokojenie potrzeb życiowych.

Dzięki wsparciu finansowemu pracownik ma zapewnione fundusze na specjalistyczną opiekę oraz  rehabilitację społeczną i zaspokojenie potrzeb dzieci.

Styczeń - grudzień 2015 umożliwiono pracę pracownikowi,zapewniono niezależność i możłiwośc rozwoju, a także dostęp do rehabilitacji.

Grupę ZPR media zgłaszam jako pracownik firmy bez wiedzy Zarządu.

Zatem nie wiem, czy będzie możliwość kontynuacji, mam taką nadzieję.
 

Komentarze (0)