Wsparcie dla najmłodszych

Projekt trwa od: 01/09/1992 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
śląskie
Miasto na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza
Gmina miejska
Gmina Dąbrowa Górnicza
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • nie dotyczy
powyżej 100
Lokalny
 • Bez ograniczeń
 • 0-6
 • Wczesne wspomaganie
 • brak
 • Środki własne
 • Inne

Na przestrzeni ostatnich lat zaznacza się wzrost liczby dzieci, u których diagnozowane są różnego rodzaju dysfunkcje rozwojowe. Dotyczy to zarówno niemowląt, jak i dzieci w wieku przedszkolnym. Prowadzone przez dąbrowskie placówki oświatowe zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka obejmują pomocą dzieci i ich rodziny. Celem zajęć jest:  

 • zmniejszenie ryzyka opóźnień rozwojowych we wszystkich sferach rozwoju dziecka,
 • zapobieganie następstwom istniejących dysfunkcji,
 • wyposażenie rodziców w podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie postępowania z dzieckiem niepełnosprawnym,
 • praca na rzecz rodziny dziecka niepełnosprawnego – pomoc psychologiczna i pedagogiczna,

opracowanie odpowiedniego modelu wsparcia pedagogicznego z uwzględnieniem przyczyn zaburzeń, możliwości i prognoz rozwojowych dziecka.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzone są na terenie Dąbrowy Górniczej przez terapeutów zatrudnionych w  Zespole Szkół Specjalnych nr 5 i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych. Na terapię przyjmowane są  dzieci  z następującą diagnozą: niepełnosprawność ruchowa, niepełnosprawność sprzężona, autyzm,  mózgowe porażenie dziecięce, zaburzenia neurorozwojowe, zaburzenia psychoruchowe, upośledzenie umysłowe, wada wzroku, wada słuchu, afazja ruchowa, zespoły genetyczne - Zespół Downa, Zespół Retta, zespół FAS, choroby wrodzone układu nerwowego, zagrożone nieprawidłowym rozwojem z powodu obciążenia czynnikami wysokiego ryzyka okołoporodowego - wcześniactwo. Terapeuci wykorzystują  różnorodne metody dobrane umiejętnie do potrzeb i możliwości dziecka. Są to m.in. metoda  Bobathów, Vojty, PNF, Kinesiotaping, Orteza Dynamiczna, Hallwicka, Integracja Sensoryczna, Dennisona, Sherborne, Knillów, behawioralna, stymulacja polisensoryczna, Frostig, Johannesa, Tomatis i EEG Biofeedback. Dla dzieci słabo widzących i niewidomych terapeuci prowadzą zajęcia w zakresie orientacji przestrzennej. 

Bezpośrednim rezultatem wczesnego wspomagania rozwoju jest minimalizowanie konsekwencji zaburzeń rozwojowych dziecka we wszystkich sferach życia, kompensowanie funkcji uszkodzonych oraz włączenie rodziców do procesu terapeutycznego. W ramach swoich działań grupa wsparcia funkcjonująca przy  placówkach prowadzących wczesne wspomaganie pomaga w organizacji turnusów rehabilitacyjnych, spotkań okolicznościowych i festynów rodzinnych. Przy profesjonalnym wsparciu nauczycieli specjalistów opieką zostaje objęta cała rodzina dziecka niepełnosprawnego.

Wieloaspektowa terapia dzieci zapobiega pogłębianiu się następstw dysfunkcji, a opracowanie odpowiedniego modelu wsparcia pedagogicznego z uwzględnieniem przyczyn zaburzeń, możliwości i prognoz rozwojowych dziecka pozwala dążyć do całkowitego usprawnienia i usamodzielnienia się dziecka w przyszłości.

Prowadzenie od wielu lat zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na terenie Dąbrowy Górniczej i zabezpieczenie środków finansowych w budżecie miasta w kolejnych latach pozwoli na  kontynuację projektu  i zaspokoi  potrzeby środowiska.

Komentarze (0)