Wyjazdy szkoleniowe dla rodziców dzieci z autyzmem i zespołem aspergera

Projekt trwa od: 01/06/2013 r. do 30/11/2013 r. Kontakt z wykonawcą

Podmiot sektora prywatnego
lubuskie
SPOA Dalej Razem
Organizacja pozarządowa
SPOA Dalej Razem
Rodziców dzieci z niepełnosprawnościami/Opiekunów osób z niepełnosprawnościami
 • nie dotyczy
51-100
Regionalny
 • Choroby psychiczne
 • Całościowe zaburzenia rozwojowe
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • powyżej 68 lat
 • Komunikacja
 • Edukacja
 • Inne
 • Przedszkole Dalej Razem, Dalej Razem sp. z o.o.,
 • Inne

Rodzice dziecka z autyzmem są grupą społeczną szczególnego ryzyka pod względem trudności emocjonalnych, rodzinnych i zdrototnych. Czynnik stresu chronicznego prowadzi często do ich wypalenia, problemów małżeńskich, rodzinnych i społecznych. Jak wynika z badań jest to związane nie tylko z niepełnosprawnością dziecka, ale też wynika ze specyfiki autyzmu. Takie czynniki jak niepewne rokowanie, trudności z więzią ze strony dziecka, pozornie niezauważalność zaburzenia oraz przebieg terapii sprawiają, że przed rodzicami dzieci z autyzmem stoi szczególnie trudne zadanie dotyczące wychowania i terapii swych dzieci. Jednocześnie wydoczne jest, że jakość relacji i komunikacji w rodzinie i związku wpływa na efektywność terapii autystycznego dziecka. W związku z powyższym działania szkoleniowo-warsztatowe w naszej praktyce był nakierowane na rodzine i związek, a nie jak zazwyczaj się dzieje, na samą terapię ( którą rodzice mają zapewnioną przez nas w ramach innego projektu ) 

Zorganizowaliśmy 4 wyjazdy dla rodzin dzieci z autyzmem, na których rodzice pracowali na warsztatach terapeutycznych z psychoterapeutą systemowym rodzin, a ich dzieci ( z autyzmem i ich zdrowe rodzeństwo ) w tym czasie miały zajęcia grupowe prowadzone przez terapeutów z ośrodka Dalej Razem. Rodziny przyjeżdżały do ośrodka w Szklarskiej Porębie w czwartek wieczorem, by od rana w piątek brać udział w warsztatach. Tematami ich pracy były:

historie ich związków,

proces żałoby po diagnozie,

wpływ autyzmu na życie rodzinne i w bliskim otoczeniu,

nowe marzenia i plany,

jak autyzm wpływa na matki,a jak to czują ojcowie, oraz

własne i unikalne ich zasoby i jeszcze raz zasoby.

Łącznie w 3 dni do niedzieli odbywało się 20 godzin szkoleniowych. Sobota popołudnie była czasem na relaks i rodzinne spacery. Większość rodziców jechałą z nastawieniem, że będą pracować dla swego dziecka, a odkrycie jak ciekawa i ważna może być praca nad samymi rodzicami okazało się dla wielu rodzin przełomem w ich życiu.

To, co widzieliśmy już w samej Szklarskiej Porębie, to piękne obrazy całych szczęśliwych rodzin, które cieszą się czasem dla siebie i oddaliły na ten weekend problemy codzienności, a wróciły lub wypracowały dobrą komunikacje dla wszystkich w rodzinie.

To, co widzieliśmy bezpośrednio po warsztatach, to ponowny entuzjazm i zaangażowanie w terapię oraz znaczne polepszenie jakości współpracy z terapeutą prowadzącym terapie podstawową dziecka. Ponadto powstały grupy wsparcia dla rodziców, którzy z wielką chęcią i otwartością na niej przychodzili i dalej na nie uczęszczają.

Ta Dobra Praktyka przyczyniła się również do uratowania paru małżeństw, zapobiegnięciu depresji u paru osób. Cieszymy się również z uczestnikami ponieważ urodziło się parę nowych dzieci w rodzinach, które pokonały lęk przed ponownym rodzicielstwem. Na długo zmienił się klimat naszej współpracy i życia rodzinnego w wielu domach, co pomogło samym dzieciom, które z tęsknotą, co niezwykle dla nie dzieci z autyzmem, wciąż wspominają nasz wspólny czas pracy w górach.

Widzimy realne, pozytywne zmiany w rodzinach biorących udział w wyjazdach. Rodzice są radośniejsi na codzień oraz bardziej czujni na jakość życia rodzinnego i małżeńskiego. Wielu z rodziców stało się aktywnymi członkami naszego Stowarzyszenia, którzy chętnie pomagają innym rodzicom będącym na początku drogi terapii lub tym, którzy przeżywają kryzys. Ponadto pierwszy raz w historii naszego Stowarzyszenia tak wiele osób uczęszcza na sprofilowane wiekowo grupy wsparcia dla rodziców. Zauważalna jest również zmiana w kwestii współpracy z naszym terapeutą rodzin, gdyż rodzice o wiele częściej dostrzegają swe problemy i chętniej umawiają się na spotkania rodzinne, co przyczynia się do efektywniejszej terapii samego dziecka z zaburzeniem ze spektrum autyzmu 

Dalej prowadzone są otwarte spoktania grupowe rodziców, które powstały po tym projekcie. Prowadzący warsztaty wyjazdowe jest również dostępny w ramach naszego Stowarzyszenia na konsultacje rodzinne. Ponadto planujemy kolejne wyjazdy i nowy program warsztatów dla rodziców w połączeniu z modułem coachingu rodzicielskiego dla opiekunów osób z autyzmem. 

Komentarze (0)