Dzień Integracji w Gminie Stare Miasto

Projekt trwa od: 01/01/1999 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
wielkopolskie
Stare Miasto
Gmina wiejska
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Mieście
Osób z niepełnosprawnością
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Lokalny
 • Bez ograniczeń
 • bez ograniczenia
 • Dostępna informacja
 • Komunikacja
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Inne
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Urząd Gminy Stare Miasto, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Mieście, Komisariat Policji w Starym Mieście , Ochotnicza Straż Pożarna w Żychlinie, Koło Gospodyń Wiejskich z Żychlina i Janowic, Zespół Szkół w Żychlinie, Biblioteka Publiczna w Starym Mieście, Radni i Sołtysi z Gminy Stare Miasto
 • Środki własne
 • Środki sponsorów
 • Inne

Poważny problem współczesnej rodziny stanowią konflikty pokoleniowe między dziećmi a rodzicami oraz dyskryminacją osób niepełnosprawnych. Mają one swoje źródło w różnych systemach wartości, różnych wzorach kulturowych oraz braku tolerancji wobec niepełnosprawności. Działanie przeznaczone jest dla mieszkańców gminy Stare Miasto i okolic. Głównym założeniem uroczystości jest pokazanie oraz uświadomienie rodzinom sensu wspólnie spędzonego czasu wolnego oraz budowanie więzi między członkami rodziny niezależnie od wieku i niepełnosprawności. Dzień Integracji jest imprezą systemową, która odbyła się po raz pierwszy w 1999 roku. Co roku cieszy się ogromną aktywnością mieszkańców gminy, za każdym razem ma ona charakter oraz przesłanie. Przesłaniem Dnia Integracji jest ukazanie wartości rodzinnych oraz tolerancji wobec osób niepełnosprawnych i starszych. Zjednoczeniem oraz współpracą można udowodnić, że razem można więcej.

Celem Dnia Integracji jest przełamanie barier pokoleniowych oraz odświeżenie kontaktów między członkami rodziny . Zorganizowanie na terenie gminy Dnia Integracji służy komunikacji interpersonalnej społeczności lokalnej, umocnieniu więzi między członkami rodziny, umocnieniu więzi sąsiedzkich, zatarcie się różnic pokoleniowych, promowanie szacunku i tolerancji.

Dzień Integracji w Gminie Stare Miasto umożliwia mieszkańcom gminy i okolic aktywne spędzenie czasu wolnego z członkami rodziny, sąsiadami i władzami lokalnymi, a przede wszystkim integracji osób niepełnosprawnych poprzez:

- zawody sportowe,

- występy artystyczne uczniów szkół znajdujących się na terenie gminy i okolic,

- konkursy,

- atrakcyjne gry i zabawy.

Dzień Integracji przyczynia się do zapobiegania wykluczeniu społecznemu wśród mieszkańców gminy.

Dzień Integracji jest wyjątkowy, ponieważ umożliwia mieszkańcom gminy Stare Miasto i okolic aktywne spędzanie czasu wolnego z członkami rodzin, sąsiadami i władzami lokalnymi. Uczestnicy imprezy mogą odświeżyć swoje relacje z bliskimi, spotkać się z innymi rodzicami, zregenerować i sprawdzić swoje siły w zawodach sportowych, odsunąć problemy dnia codziennego, nauczyć dzieci tolerancji dla osób niepełnosprawnych. Dzień Integracji umożliwia przeprowadzenie swobodnych rozmów uczestników z władzami samorządu lokalnego o problemach z jakimi borykają się najbardziej potrzebujący wsparcia z zewnątrz. Rezultatem tych rozmów są podjęte działania mające na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób długotrwale chorych, niepełnosprawnych i ich rodzin. Ponadto impreza zachęca osoby starsze oraz niepełnosprawne do udziału w życiu społecznym oraz promuje zdrowie i aktywny styl życia. Dużym atutem festynu jest możliwość zaprezentowania przez mieszkańców gminy swoich talentów. Dzięki wsparciu sponsorów uczestnicy nie obciążają domowych budżetów, ponieważ mają zapewniony darmowy poczęstunek. Tym co wyróżnia Dzień Integracji od innych imprez organizowanych przez Gminę Stare Miasto jest to, iż w tym dniu nikt nie czuje się gorszy ale wszyscy są równi.

Dzięki organizacji w gminie Dnia Integracji następuje przełamywanie barier pokoleniowych, a co za tym idzie ulegają zatarciu różnice międzypokoleniowe. Następuje odświeżenie i umocnienie kontaktów między członkami rodziny, umacniają się więzi sąsiedzkie, zawierają się nowe znajomości między uczestnikami festynu. Podejmowane są działania ze strony władz samorządu lokalnego na rzecz osób długotrwale chorych, niepełnosprawnych i ich rodzin mające na celu zapobiec ich wykluczeniu społecznemu. Dzięki promowaniu zdrowia i aktywnego stylu życia wielu z uczestników nabywa dobre nawyki.

Dzień Integracji w Gminie Stare Miasto wpisany jest w zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Mieście od 1999 roku. Adresowany jest głównie do osób niepełnosprawnych bez względu na ich stopień i rodzaj niepełnosprawności. Jego celem jest przełamanie barier i zatarcie różnic pokoleniowych oraz odświeżenie kontaktów między członkami rodzin. Służy komunikacji interpersonalnej społeczności lokalnej, umocnieniu i odnowieniu więzi sąsiedzkich, a także promowaniu szacunku i tolerancji. Ponieważ co roku cieszy się on ogromną popularnością i aktywnością wśród mieszkańców gminy. Gmina Stare Miasto planuje kontynuację tego przedsięwzięcia oraz zabezpieczenie środków finansowych  na następne lata.

Dzień Integracji - konkursy
Dzień Integracji - występy dzieci.
Dzień Integracji - konkursy i zabawy.
Dzień Integracji - gry i zabawy
Dzień Integracji - gry i zabawy.
Dzień Integracji - Wójt Gminy Stare Miasto z mieszkańcami.
Dzień Integracji - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Mieście z mieszkańcami gminy.

Komentarze (0)