Kampania społeczna "Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą."

Projekt trwa od: 01/12/2013 r. do 30/06/2015 r. Kontakt z wykonawcą

Podmiot sektora prywatnego
małopolskie
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
Organizacja pozarządowa
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
Rodziców dzieci z niepełnosprawnościami/Opiekunów osób z niepełnosprawnościami
 • nie dotyczy
powyżej 100
Ogólnopolski
 • bez ograniczenia
 • Dostępna informacja
 • Komunikacja
 • Edukacja
 • Dostępne rozwiązania architektoniczne
 • Dostępne towary i usługi, zwłaszcza usługi publiczne
 • Zatrudnienie
 • Dostępny transport
 • Wczesne wspomaganie
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Fundacja Imago
 • Środki UE

Projekt stanowi odpowiedź na problem rodziców dzieci niepełnosprawnych w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym. Wskaźnik zatrudnienia w tej grupie społecznej jest bardzo niski, a utrzymanie tego stanu oznacza wysokie koszty finansowe (klienci świadczeń) i społeczne (dziedziczenie bierności, niska aktywność, roszczeniowość). W trakcie projektu zostanie przeprowadzona kampania informacyjna wsparta materiałami drukowanymi. Zostaną zorganizowane trzy ogólnopolskie konferencje z panelami eksperckimi, oraz 15 regionalnych spotkań z rodzicami. W ramach kampanii działa punkt informacyjny, udzielający wsparcia w obszarze godzenia życia zawodowego z wychowywaniem niepełnosprawnego dziecka.

Kampania dociera do miejsc najczęściej odwiedzanych przez rodziców dzieci niepełnosprawnych: do szpitali dziecięcych, poradni, ośrodków rehabilitacyjnych, ośrodków pomocy społecznej, biur organizacji wspierających rodziców, itp. W sumie do 2 tys. placówek wysłane zostały materiały informacyjne na temat wsparcia jakie mogą rodzice dzieci niepełnosprawnych otrzymać w ramach funkcjonowania punktu konsultacyjno-doradczego. Dużym obszarem działań informacyjnych jest Internet. Na stronie projektu rodzice dzieci niepełnosprawnych mogą skorzystać z różnych form kontaktów z naszymi konsultantkami i ekspertami, a także pobrać przydatne materiały, takie jak: informator, czy wzory pism.

Kampania jest podzielona na 3 etapy:

 • I kulminacja: III-VI 2014, rodzice starają się znaleźć placówki dla swoich dzieci.
 • II kulminacja: VIII-X 2014, dzieci rozpoczynają uczęszczać do placówek (ośrodki wczesnego wspomagania, żłobki, przedszkola, szkoły) często okazuje się, że nie otrzymują opieki i wsparcia lub są „wypraszane\\\".
 • III kulminacja: III-VI 2015, analogicznie jak podczas etapu pierwszego, ale jednocześnie będziemy mogli podsumować kampanię po roku jej funkcjonowania

Udzielenie 3 tysięcy porad rodzicom dzieci z niepełnosprawnościami związanymi z edukacją, służbą zdrowia, prawem pracy, pomocą społeczną, itp.

Dotarcie ze stroną internetową zawierającą informator, przydatne infromacje i wzory pism do 40 tysięcy unikalnych użytkowników.

Zorganizowanie spotkań informacyjnych dla 750 rodziców dzieci z niepełnosprawnościami w całej Polsce.

Upowszechnianie idei równych szans w dostępie do zatrudnienia rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost wskaźnika zatrudnienia wśród rodziców dzieci z niepełnosprawnościami.

Wysoce prawdopodobne w razie uzyskania jego dalszego finansowania.

Plakat kampanii z mamą.
Plakat kampanii z tatą.

Komentarze (1)

Bartek 02.08.2017
pięknie