WTZ Duszniki

Projekt trwa od: 17/12/2012 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
wielkopolskie
Duszniki
Gmina wiejska
Warsztat Terapii Zajęciowej
Osób z niepełnosprawnością
 • umiarkowany
 • znaczny
21-50
Lokalny
 • Umysłowa
 • Choroby narządu wzroku
 • Narządu ruchu
 • Niepełnosprawność sprzężona
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • Edukacja
 • Zatrudnienie
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach, Urząd Gminy w Dusznikach, Starostwo Powiatowe w Szamotułach, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • PFRON
 • Środki sponsorów

Gmina Duszniki jest niewielką gminą rolniczą (8.667 tyś), położoną z dala od większych ośrodków edukacyjnych: od 20 do 50 kilometrów. Na jej terenie zamieszkuje 679 osób z niepełnosprawnością, często o skromnym uposażeniu i  bez samochodu. Aby dać szanse, zwłaszcza młodym niepełnosprawnym na dalszą edukację, po zakończeniu obowiązku szkolnego, UG i GOPS w Dusznikach, postanowiły z własnego budżetu wybudować Warsztat Terapii Zajęciowej. Do roku 2012 zaledwie 6 osób korzystało z podobnej oferty w Szamotułach (20 km od Dusznik), pozostali byli w domach. W momencie ogłoszenia naboru do WTZ zgłosiło się 25 chętnych uczestników, a 2 znajduje się na liście rezerwowej. Mimo wiejskiego charakteru gminy potrzeby osób z niepełnosprawnością i ich rodzin są takie same, jak w gminach miejskich, tj. chęć poznawania czegoś nowego, rozwijania własnej osobowości, kontakty z innymi ludźmi, rehabilitacja zdrowotna, możliwość bycia pełnoprawnym uczestnikiem życia społecznego.

Gmina Duszniki rozpoczęła realizację budowy obiektu Warsztatu w marcu 2012 r., a zakończyła w grudniu tego samego roku. Duszniki   rozwiązały problem pomocy osobom z niepełnosprawnością,  nie dając im do użytku kolejnego budynku po nieczynnej kotłowni czy zamkniętej szkole, ale budując od podstaw nowy obiekt, specjalnie dla nich przystosowany i wyposażony. Przy zaledwie 25 milionowym budżecie, Gmina Duszniki 1 milion przeznaczyła na budowę Warsztatu Terapii Zajęciowej. Funkcjonuje 5 pracowni specjalistycznych: plastyczno- ceramiczna, gospodarstwa domowego, stolarsko- ślusarska z elementami witrażu, komputerowa i krawiecko- dziewiarska.  25 uczestników WTZ wspieranych jest na co dzień przez psychologa, fizjoterapeutę oraz grupę 20 wolontariuszy z dusznickiego gimnazjum. Urząd Gminy przekazał też spory kawałek ziemi na ogród kwiatowo- warzywny oraz teren rekreacyjny. Praca w ogrodzie uczy systematyczności, odpowiedzialności, ale daje też satysfakcję z możliwości dzielenia się zebranymi plonami przy wspólnym stole.  Widoczny jest postęp w terapii i rehabilitacji uczestników pod względem społecznym, samodzielności osobistej, jak i zawodowej. Osoby, które nie korzystały dotychczas z żadnych placówek edukacyjno- opiekuńczych, przyszły do Warsztatu bez elementarnych nawyków higienicznych, umiejętności korzystania ze sztućców czy prowadzenia nawet niewielkiej konwersacji. Po roku ta sytuacja uległa zmianie na lepsze. Wszyscy uczestnicy korzystają z biblioteki gminnej, robią zakupy w dusznickich sklepach, korzystają z usług bankowych, restauracyjnych i hotelowych. Są widzami widowisk teatralnych, koncertowych i kinowych. Dużą wagę Warsztat przywiązuje do aktywności sportowej- WTZ jest członkiem Polskiej Federacji Bocci Osób Niepełnosprawnych, dzięki czemu uczestnicy wzięli udział w turniejach w Poznaniu, Gdyni, Skokach i Wągrowcu. Kadra WTZ organizuje cykliczne zawody w tej dyscyplinie dla jednostek budżetowych gminy o Puchar Wójta Gminy Duszniki.

Umiejętności, które nabyli uczestnicy Warsztatu w Dusznikach, we współpracy z rodzinami, można oceniać jedynie pozytywnie. Oni już stali się otwarci na siebie wzajemnie i najbliższe otoczenie, nabyli pewności siebie przy podejmowaniu różnorakich decyzji, mają większą wiarę we własne umiejętności. Dzięki licznym nagrodom, wyróżnieniom i słowom uznania wiedzą, że są kimś ważnym w życiu społecznym. Wójt Gminy odwiedza Warsztat i jego uczestników regularnie: z każdym wita się z osobna, ogląda prace, którą wykonują, wspólnie z nimi gotuje i biesiaduje. Każda delegacja, która zawita do Dusznik, obowiązkowo musi przekroczyć próg Warsztatu. W ciągu półtora roku w życiu tych osób wydarzyło się tak wiele miłych, pozytywnych i niespodziewanych rzeczy, że trudno przypuszczać, by miały one zostać zaprzepaszczone. Uczestnicy w większości są w stanie, a niektórzy wkrótce będą, samodzielnie przygotować sobie prosty posiłek, zadbać o swoją higienę, uporządkować stanowisko pracy, pomóc komuś w trudniejszej sytuacji czy skorzystać z usług handlowych. Jest to także duże odciążenie dla opiekunów i rodziców.

Warsztat ma charakter rotacyjny, a więc zakłada, że po przygotowaniu uczestnika do samodzielnego i społecznego życia, a jeśli warunki będą sprzyjające także do życia zawodowego, będzie można przyjąć kolejne osoby i podwyższać ich życiowe kwalifikacje.

Celem podstawowym Warsztatu Terapii Zajęciowej jest takie przygotowanie osoby z niepełnosprawnością, by mogła zafunkcjonować ona na rynku pracy. Dopóki zatem będą chętni, by się w nim kształcić dopóty taka działalność będzie prowadzona. Gmina Duszniki, jako wieś typowo rolnicza, nie ma nadmiernie rozwiniętej infrastruktury handlowo- usługowej lub przemysłowej, ale jej włodarze posiadają wizję rozwoju swojego terenu. Jeszcze w tym roku ruszy budowa nowego przedszkola i na pewno jednym z jego pracowników technicznych zostanie uczestnik WTZ. Z myślą o innych uczestnikach UG wspólnie z GOPS-em przygotowują projekt spółdzielni socjalnej pod kątem pielęgnacji zieleni i porządkowania infrastruktury komunalnej. Rehabilitacja, w rożnych jej aspektach, jest procesem i wymaga czasu, zatem należy założyć, że uczestnicy o słabszych predyspozycjach, mogą przebywać w Warsztacie 3-4 lata, by zacząć samodzielnie funkcjonować. W tym roku Warsztat Terapii Zajęciowej w Dusznikach otrzymał dwa prestiżowe wyróżnienia za swoją pracę: Godło „NAJLEPSZE W POLSCE” i nagrodę główna Marszałka Województwa Wielkopolskiego w konkursie „Wielkopolska otwarta dla niepełnosprawnych” . Są to honory bardzo zobowiązujące pracowników WTZ i samorząd, by praktyka, która powstała, znalazła pozytywny wymiar zarówno w sferze społecznej, jak i zawodowej osób z niepełnosprawnością.

Montaż lamp w pracowni witrażowej.
Zdobienie świeczników w pracowni plastycznej.
Nauka ściegów w pracowni krawieckiej.
Pierwszy stół, który powstał w stolarni.
Wielka radość po zdobyciu 14 medali na Igrzyskach Sportowych w Szamotułach.
Zioła w przywarsztatowym ogrodzie.
Gotowanie z Wójtem Dusznik, to w Warsztacie codzienność.
Ogród przy Warsztacie.

Komentarze (0)