ISSO – Instytucjonalne Standardy Społecznej Opieki

Projekt trwa od: 01/06/2012 r. do 30/11/2013 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
zachodniopomorskie
Powiat Policki
Powiat
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Lokalny
 • Bez ograniczeń
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • powyżej 68 lat
 • Dostępna informacja
 • Komunikacja
 • Edukacja
 • Dostępny transport
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny”
 • Środki UE

Partnerstwo ISSO (Instytucjonalne Standardy Społecznej Opieki) zostało zawiązane pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach a Stowarzyszeniem „SOS dla Rodziny”. Projekt ma na celu pilotażowe wdrożenie standardu poradnictwa specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi. Dostępność usług poradnictwa specjalistycznego jest bardzo istotne dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Złożoność problemów tej grupy społecznej, wynikających z barier fizycznych, psychicznych, ekonomicznych, społeczno-kulturowych powoduje, że jest ona szczególnie narażona na wykluczenie społeczne. Osoby Niepełnosprawne oczekują wsparcia w radzeniu sobie z otaczającą rzeczywistością. Podpowiedzi oraz wskazówki do rozwiązania problemów, z którymi się borykają wpisują się w poradnictwo, które może obejmować zarówno działania społeczne, jaki i interakcje międzyosobowe.

Jednocześnie, dotychczas nie podejmowano działań skierowanych na ON z zaburzeniami psychicznymi – wg danych na dzień 01.09.2011 osób takich jest 249, natomiast istniejący Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest tylko dla osób z upośledzeniem umysłowym. Z uwagi na położenie geograficzno-terytorialne gmin znajdujących się na terenie powiatu polickiego i braku bezpośredniej komunikacji publicznej między nimi, utrudniona była społeczna integracja mieszkańców i dostępność do usług świadczonych przez instytucje powiatowe. Dostępność usług w zakresie poradnictwa specjalistycznego (prawnicze, psychologiczne, poradnictwo rodzinne) jest niezwykle istotna w sytuacji coraz częściej obserwowanej pauperyzacji społeczeństwa.

W ramach działań świadczone są usługi dla mieszkańców powiatu polickiego, takie jak:

- poradnictwo prawne, którego celem jest zwiększenie świadomości prawnej ON i ich rodzin

- poradnictwo psychologiczne;

- poradnictwo rodzinne, w tym obejmujące osoby z zaburzeniami psychicznymi i ich rodziny;

- bezpłatna usługa transportowa, świadczona na rzecz klientów niepełnosprawnych i ich rodzin, zamieszkujących powiat policki, chcących skorzystać z poradnictwa specjalistycznego lub usług świadczonych przez inne instytucje powiatowe (m.in. Powiatowy Urząd Pracy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Starostwo Powiatowe, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze);

- rozszerzenie formy komunikowania się z osobami niepełnosprawnymi poprzez uruchomienie forum dyskusyjnego. Dzięki tej metodzie osoby niepełnosprawne mogą uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące różnych spraw wynikających z faktu bycia niepełnosprawnym, przede wszystkim na te związane z orzecznictwem, korzystaniem ze świadczeń i ulg czy możliwościami likwidacji barier, ale też na pytania związane z poszukaniem rozwiązań różnych problemów życiowych. Pytania mogą zadawać osoby niepełnosprawne, członkowie ich rodzin, jak i inne osoby zainteresowane zagadnieniami związanymi z niepełnosprawnością;

- prowadzenie akcji informacyjnej w lokalnych mediach i dystrybucja materiałów informacyjnych wśród mieszkańców. Poradnictwo specjalistyczne realizowane jest w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Zwiększenie dostępności do usługi dla osób niepełnosprawnych było możliwe dzięki zwiększeniu liczby godzin specjalistów (prawnika, psychologów, terapeuty) oraz wprowadzenia usługi bezpłatnego transportu.

• zwiększenie dostępności świadczonych usług;

• zapewnienie bezpłatnego transportu do siedziby PCPR oraz innych instytucji powiatowych;

• udzielanie porad w miejscu zamieszkania klienta.

W przypadku osób niepełnosprawnych i ich rodzin zakłada się wzrost, m.in.:

• wiedzy o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych;

• samodzielności i radzenia sobie z aktualnymi problemami życiowymi;

• wiedzy i umiejętności członków rodziny w zakresie wspierania osoby niepełnosprawnej;

• wiedzy o możliwości korzystania z poradnictwa specjalistycznego;

• motywacji i pewności siebie przy podejmowaniu decyzji.

Po zakończeniu realizacji projektu, osoby niepełnosprawne będą mogły uzyskać wsparcie w ramach zadań PCPR - Działu Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej.

Komentarze (0)